Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посуха загострила й проблему кормі1.docx
Скачиваний:
87
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
433.21 Кб
Скачать

21.2. Возз'єднання Західної України з урср. Радянізація західних областей України в 1939—1941 рр.

23 серпня 1939 р.між СРСР та Німеччиною було підписано Пакт про ненапад,а такожтаємний протокол Молотова—Ріббентропа, який визначав зони впливу двох держав у Схід­ній Європі. За цим протоколом східні польські території (тобто західні області колишньої тери­торії України) мали бути передані СРСР.

Радянсько-німецький договір розв'язав Гітле- ру руки в його агресії в Європі. 1 вересня 1939 р. нацистські війська вторглися в межі Польщі.

17 вересня, коли головні сили польської армії були розбиті, радянські війсь­ка перейшли польсько-радянський кордон у Західній Україні й Західній Біло­русії. Розпочалася «визвольна місія» Червоної армії для захисту «єдинокров­них братів» — українців і білорусів від нацистського поневолення, а фактично реалізація таємного протоколу Молотова—Ріббентропа.

22 вересня частини Червоної армії почали входити до Львова. 28 вересняра­дянсько-німецький воєнно-політичний альянс, скріплений сумісними бойови­ми діями проти майже беззахисної Польщі (напередодні німецькі війська окупу­вали Варшаву), був підтверджений новим договором — про дружбу і кордон.

У результаті поділу Польщі до СРСР відійшло 51,4 % її території з 37,1 % населення (12 млн осіб).

план відповіді

 1. Включення території За­хідної України до складу УРСР.

 2. Адміністративний устрій.

 3. Методи здійснення полі­тики радянізації.

Для узаконення радянського режиму в Західній Україні 22 жовтня 1939 р. під контролем нової влади було проведено вибори до Народних зборів, які на­

прикінці жовтня прийняли Декларацію про входження Західної України до складу СРСР і возз'єднання її з УРСР.

На території Західної України, офіційно включеної до складу УРСР, було створено шість областей — Львівську, Станіславську, Волинську, Тернопіль­ську, Рівненську, Дрогобицьку.

Менше ніж через рік було законодавчо оформлене і включення до складу УРСР територій, повернених з Румунії, — Північної Буковини та придунайських зе­мель. У червні 1940 р. СРСР в ультимативній формі заявив Румунії про передан- ня йому Бессарабії та Буковини. 28 червня південна група військ Червоної армії перейшла річку Дністер і вступила на ці території. 2 серпня 1940 р.,за рішенням VII сесії Верховної Ради СРСР, була утворена Молдавська РСР,а в Північній Бу­ковині організовано Чернівецьку область і передано УРСР.До складу УРСР були включені також Хотинський, Аккерманський та Ізмаїльський райони.

У листопаді 1940 р.між УРСР і МРСР було встановлено новий кордон. У ре­зультаті від України було відчужено Придністров'я з етнічним українським населенням. Після включення до складу УРСР Західної України, Північної Буковини і трьох повітів Бессарабії кількість населення України збільшилася на 8,8 млн осіб і на середину 1941 р. становила понад 41,6 млн осіб, а її тери­торія розширилася до 565 тис. км2.

Із приєднанням західноукраїнських земель до СРСР розпочався процес їх радянізації,тобто зміни в усіх сферах життя відповідно до зразків, виробле­них за роки радянської влади. У процесі радянізації виділяються два етапи:

 • до весни 1940р.,коли режим зовнішньо зберігав демократичність, а ре­форми зустрічали підтримку з боку більшості населення;

 • з весни 1940 р.,коли відбувається поглиблення соціалістичного змісту перетворень, що супроводжуються масовими репресіями через неприйняття цих перетворень більшістю місцевого населення.

Заходи, які зустріли підтримку з боку населення:

 • ліквідація польського державного апарату;

 • конфіскація земель великих власників, націоналізація торгівлі та про­мисловості (ці галузі перебували в руках поляків та євреїв);

 • українізація та зміцнення системи освіти (кількість українських шкіл збільшилася до 6,5 тис. з одночасним скороченням польських); Львівський університет перейменовано на честь І. Франка, мовою викладання стала ук­раїнська тощо);

 • розвиток системи соціального забезпечення, особливо охорони здоров'я.

Заходи, які викликали невдоволення з боку населення:

 • заміна польських чиновників на місцевих комуністів та людей, присла­них зі сходу України;

 • насильницька колективізація (на червень 1941 р. в колгоспи було об'єднано 15 % господарств);

 • тиск на церкву (як греко-католицьку, так і православну);

 • розгром політичних партій і громадських об'єднань, у тому числі таких впливових, як «Просвіта»;

 • масові репресії.

Репресії розпочалися практично відразу після зайняття краю Червоною армією, але спочатку вони зачепили переважно поляків — депортація на схід СРСР мільйона поляків, розстріл 15 тис. польських військовослужбовців.

Серед українців раніше за інших репресій зазнали активісти політичних партій. Єдиною організованою силою Опору залишалась Організація Українсь­ких Націоналістів — ОУН.

Навесні 1940 р. режим розпочав широкомасштабні репресії: до Сибіру й Казахстану депортовано 400 тис. українців; десятки тисяч людей перейшли на польські території, окуповані німцями; люди переслідувалися без суду і слідства, але з метою залякування населення інколи проводилися показові процеси.

З осені 1939 до осені 1949 р. у Західній Україні за політичними ознака­ми було репресовано і депортовано близько 10 % населення (318 тис. родин, близько 1,2 млн осіб). Смертність серед депортованих склала 16 %. Висновок. Об'єднання західноукраїнських земель з УРСР мало позитивне зна­чення: уперше за кілька століть своєї історії українці були в одній державі. Але принесений на багнетах Червоної армії репресивний режим остаточно переконав західноукраїнське населення в тому, що його майбутнє не в інтег­рації із СРСР, а у творенні незалежної соборної української держави.

 • Дати:23 серпня 1939 р. — укладення німецько-радянського пакту про не­напад та таємного протоколу до нього; 17 вересня 1939 р. — початок «виз­вольного походу» Червоної армії на західноукраїнські землі; 1939 р. — входження Східної Галичини та За-хідної Волині до складу УРСР; 1940 р. — входження Північної Буковини, Хотинщини та Південної України до скла­ду УРСР.

 • Поняття, терміни, назви:радянізація, пакт Молотова—Ріббентропа, таємний протокол, Друга світова війна.

Білет22 І

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.