Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Посуха загострила й проблему кормі1.docx
Скачиваний:
84
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
433.21 Кб
Скачать

24.2. Суть та соціальна значущість Закону України «Про Голодомор

1932—1933 Років в Україні».

28 листопада 2006 р. Верховна Рада Украї­ни прийняла Закон«Про Голодомор 1932— 1933років в Україні».

Закон визначає, що голодомор 1932—1933 рр. в Україні є геноцидом українського народу. Пуб­лічне заперечення голодомору 1932—1933 рр. в Україні визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв голодомору, приниженням гід­ності українського народу і є протиправним.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень зобов'язані:

 • брати участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері від­новлення та збереження національної пам'яті українського народу;

 • план відповіді

  1. Основні положення За кону «Про Голодомор 1932—1933 років в Ук­раїні».

  2. Соціальна значущість закону.

  сприяти консолідації та розвитку української нації, її історичної свідо­мості та культури, поширенню інформації про голодомор 1932—1933 рр. в Україні серед громадян України та світової громадськості, забезпечувати вив­чення трагедії голодомору в навчальних закладах України;

 • уживати заходів з увічнення пам яті жертв та всіх, хто постраждав від голо­домору 1932—1933 рр. в Україні, у тому числі спорудження в населених пунктах меморіалів пам'яті та встановлення пам'ятних знаків жертвам голодомору;

 • забезпечувати в установленому порядку доступ наукових та громадських установ та організацій, учених, окремих громадян, які досліджують проблеми голодомору 1932—1933 рр. в Україні та його наслідки, до архівних та інших матеріалів із питань, що стосуються голодомору.

Держава забезпечує умови для проведення досліджень та здійснення за­ходів з увічнення пам'яті жертв голодомору 1932—1933 рр. в Україні на основі відповідної загальнодержавної програми, кошти на виконання якої щорічно передбачаються в Державному бюджеті України.

Нисновок. Прийняття цього закону стало завершенням тривалої боротьби мі відновлення історичної справедливості до тих, хто став жертвою цього діяння сталінського режиму. Визнання голодомору в Україні геноцидом ук раїнського народу було визнано і багатьма країнами світу.

 • Дати:1932—1933 рр. — голодомор в Україні; 28 листопада 2006 р. — при­йняття Закону «Про Голодомор 1932—1933 років в Україні» Верховною Радою України.

 • план відповіді

  Особливості національ­но-визвольного руху. Течії й методи боротьби. Боротьба радянського режиму проти діячів на­ціонально-визвольного руху.

  Поняття, терміни, назви: геноцид, голодомор.

Білет 25

 1. Наш край на початку XX століття".

план відповіді

  1. До складу якої країни, адміністративно-територіальної одиниці входив наш край (Російська імперія, Австро-Угорщина).

  2. Рівень економічного розвитку (промисловість, сільське господарство). Го­ловні підприємства, промисли, корисні копалини, їх належність, найбіль­ші землевласники.

  3. Видатні земляки (політики, промисловці, меценати, діячі культури).

  4. Наш край у роки російської революції 1905—1907 рр. або революційних подій 1906—1907 рр. в Австро-Угорщині.

  5. Наш край у роки Першої світової війни (хід бойових дій, вплив і наслідки війни).

  6. Наш край у роки Української революції та Визвольних змагань (зміни вла­ди, ключові події, знакові постаті).

 1. Національно-визвольний рух 60—80-х років.

Національно-визвольний рух у 1960— 1980-ті рр. існував переважно у формі дисидент­ського руху.Проте тотожності між ними немає. До національно-визвольного руху можна віднес­ти ті прояви опозиційності, що відбувалися під національними гаслами. Але слід урахувати, що її 1970-ті рр. національні рухи, що мали місце, поєднували національні гасла з гаслами демо­кратії та прав людини.

іззовні рівноправний, навіть із правом вільного виходу з нього. Однак партія при цьому не змінювала своєї структури та функцій, що визначило майбутній унітарний характер держави.

З'їзди Рад радянських республік схвалили проекти Декларації про утво­рення СРСР і Конституції СРСР. ЗО грудня 1922 р.відбувся 1 з'їзд Рад СРСР,' що проголосив утворення Союзу, до якого ввійшли Російська і Закавказька федерації, Українська РСР і Білоруська РСР.

Союзний договір 1922 р. мав стати міжнародним договором, однак його ніколи ніхто не затверджував і не підписував. Замість нього в Конституції 1924 р. з'явився розділ «Договір про утворення Союзу Радянських Соціаліс­тичних Республік», а Конституція — це внутрішній, а не міжнародний юри­дичний документ.

У складі СРСР права радянських республік ще більше звузилися. У віданні центру залишилися найважливіші функції: зовнішньополітичні та зовніш­ньоекономічні відносини, армія, флот, засоби зв'язку, транспорт. Республі­канський урядмав право керувати внутрішніми справами(звітуючи при ць­ому перед центральними органами), у деяких питаннях сільського господарс­тва, у галузі освіти, охорони здоров'я тощо. Однак позитивним було те, що виз­навалася територіальна цілісність України, її власні, хоча й обмежені у своїх правах органи управління. Україна стала чітко окресленим національним і територіальним утворенням, що відбивало її національну самобутність.Висновок. Через входження УСРР до складу СРСР республіка остаточно втратила свою формальну незалежність. СРСР стала формою відродження Російської імперії, але на новій ідеологічній основі.

Ш Дати:ЗО грудня 1922 р. — підписання союзного договору. Створення

СРСР; 1924 р. — прийняття першої конституції СРСР.

 • Поняття, терміни, назви:автономізація, федерація, конфедерація, со­юзна держава.

 • Особистість в історії:В. Ленін, Й. Сталін, X. Раковський.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.