Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
цивільний процес.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
41.33 Кб
Скачать

3.3. Галузеві принципи (диспозитивність, змагальність і

процесуальне рівноправ'я сторін)

Галузеві принципи цивільного процесуального права закріплені в його нормах, які регулюють суспільні відносини, що виникають при розгляді і вирішенні цивільних справ, а також при перегляді судових рішень.

Принцип диспозитивності.В принципі диспозитивності виявляється зв'язок цивільного процесу з матеріальним правом. Він є продовженням і наслідком диспозитивної основи, властивої цивільним правовідносинам, в яких кожний може скористатися можливістю, наданою правом, або не скористатися нею, здійснюючи своє право.

Принцип диспозитивності в цивільному процесі- це закріплені в нормах цивільного процесуального права положення про можливість осіб, що беруть участь в справі, розпоряджатися своїми матеріальними і процесуальними правами, а також засобами їх захисту, які активно впливають на виникнення, рух і закінчення цивільного процесу в цілях захисту своїх прав і інтересів, що охороняються законом.

Так, згідно ст. 4 ЦПК України всяка зацікавлена особа має право в порядку, встановленому законом, звернутися до суду за захистом порушеного або оспорюваного права або інтересу, що охороняється законом. Це положення процесуального закону надає зацікавленій особі право процесуальної ініціативи порушити справу в суді. Згідно з пп. 2-4 ст. 5 ЦПК України правом процесуальної ініціативи по порушенню справи володіють також: прокурор - у будь-якій справі; органи державної виконавчої влади, регіонального і місцевого самоврядування, профспілки, підприємства, установи, організації, кооперативні організації, їх об'єднання, інші громадські організації і окремі громадяни - у випадках, коли згідно із законом вони можуть звертатися до суду за захистом прав і інтересів інших осіб; органи Антимонопольного комітету України - по питаннях, віднесених законодавчими актами до їх компетенції. Оскільки переважна більшість цивільних справ порушується самими зацікавленими особами, те порушення справ за ініціативою інших осіб і органів слід розглядувати як виняток із загального правила.

Відповідно до принципу диспозитивності сторони в будь-якій стадії процесу можуть розпоряджатися рядом процесуальних прав: знайомитися з матеріалами справи, робити з них виписки; отримувати копії рішень, ухвал, інших документів, наявних в справі; брати участь в судових засіданнях, заявляти клопотання і відводи і так далі (ст. 99 ЦПК України).

Принцип змагальності.Збирання необхідних суду відомостей про існування певних обставин може бути покладено виключно на сторони, на суд або в певних відношеннях і на тих і на інших, що визначає і відповідну форму процесу. Від форми процесу залежить вся система процесу і доказова активність сторін. Змагальна форма процесу припускає покладання тягаря доведення на самі сторони і зняття з суду обов'язку збирати докази.[14] Суд в цьому випадку тільки дає оцінку доказам.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.