Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROZDIL_2.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
196.51 Кб
Скачать

«Прем’єра Авто» за 2012-2014 роки

Розраховані нами показники показують, що фондовіддача основних фондів торгівлі «Прем’єра Авто» за 2014 рік склала 1,35грн., порівняно з 2013 роком знизилась на 0,07 грн. В процентному відношенні це відповідно склало 4,6%. Фондовіддача знаходиться у прямій залежності від обсягу реалізованої продукції. Фондомісткість – показник, обернений до фондовіддачі. Він відображає суму основних фондів на 1 грн. до реалізованої продукції. Із зростанням суми реалізованої продукції цей показник знижується і навпаки, із зниженням товарообороту він зростає (див. табл. 2.3). Ріст фондоозброєності - основа росту продуктивності праці та покращення умов праці працівників дилерської торгівлі та підвищення якості обслуговування населення. Фондоозброєність визначається відношенням середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності працівників. Зроблений таким чином розрахунок (див. табл. 2.3) показує, що на одного працівника ТОВ «Прем’єра Авто» у 2014 році припадало 301,2 тис.грн., основних фондів, у 2013 році 291,5 тис.грн., у 2012 році – 297,3 тис.грн. У такому випадку спостерігається тенденція до зниження фондоозброєності із року в рік. Але, якщо порівняти зміну вартості основних фондів за два останні роки і зміну чисельності працівників компанії, то більш швидкими темпами у 2011 році знижується вартість основних фондів 1,5 %, а чисельність працівників скорочується на 1,8 %. Розмір прибутку компанії склав у 2013 році 62 429 тис.грн, що на 6% менше ніж в минулому році. Причина зниження прибутку – низька купівельна спроможність населення.

Операційна діяльність компанії «Прем’єра Авто» включає в себе продаж автомобілів, продаж запчастин (до них відносяться і продаж автомобільних шин), надання сервісних і ремонтних послуг. Можна говорити про більш-менш стабільну структуру продаж, проте, слід зазначити, у 2012 році відбулося бурхливе збільшення продажів запчастин за незначного зниження виручки від надання послуг, що обумовлено тим, що власники автомобілів шукають сервісів з нижчою вартістю послуг. У 2013 році основний обсяг виручки формується з продажу автомобілів. Продаж запчастин займає невелику частину, так як на ринку існує багато «неоригінальних» дилерів автомобільних запчастин, які продають їх за невисоку ціну, але низької якості. Надання сервісних та ремонтних послуг в порівнянні з 2012 та 2013 роком, у відсотковому відношенні стабільне. Структуру виручки «Прем’єра Авто» у 2013 році, представлено по категоріях на рис.2.2.

Рис.2.2 Структура виручки ТОВ «Прем’єра Авто» за видами послуг у 2013 році

До основних показників, що характеризують обсяги реалізації продукції (послуг) операційної діяльності компанії належать: дохід від реалізації автомобілів та інших послуг, операційні витрати, фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування.

  • Якщо порівнювати чистий дохід від реалізації за три роки, то він у 2013 склав 73840 тис.грн це на 3,2% менше ніж у 2012 році, і на 1,6% більше,ніж у 2011 році. Причинами зниження доходу є фінансова криза, низька платоспроможність населення та нестабільність цін на паливно-мастильні матеріали та енергоносії.

  • Операційні витрати зросли з 325 тис.грн у 2012 році до 584 тис.грн у 2013 році відповідно, це спричинено купівлею спеціального обладнання для СТО.

  • Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування зросли з 62 429тис.грн до 66 414тис.грн, у відсотковому відношенні це зростання на 6,4%, це за період 2012-2013рр. А якщо аналізувати 2013 і 2011 роки, то фінансові результати зменшилися у 2013 році на 1 896 тис.грн (на 3,2%), в порівнянні з 2011роком.

Продажам властива сезонність – в липні-серпні продажу традиційно падають, зростають вони перед новим роком, коли споживачі вкладають кошти, зароблені протягом року, і навіть автомобілі можуть купуватися у подарунок. Основними факторами, які можуть вплинути на обсяги реалізації: фінансова криза (внаслідок чого зменшення банками обсягів авто кредитування, недостатня агресивність продаж), низька платоспроможність населення, нестабільність цін на паливно-мастильні матеріали та енергоносії.

Для аналізу господарської діяльності ТОВ «Прем’єра Авто» була використана фінансова звітність за 2012-2014 роки. Вона включає в себе: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал.(див. Додатки ___).

У табл.2.4 наведені дані по видах витрат, деякі з них входять до складу собівартості. Найбільшу частку витрат складає заробітна плата, питома вага якої у загальній собівартості склала 42 % у звітному році. Ці витрати збільшились не тільки у сумі (9,9 тис. грн ) в порівнянні з минулим роком, а й збільшилась їх питома вага (+8%).

Таблиця 2.4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]