Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ROZDIL_2.docx
Скачиваний:
16
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
196.51 Кб
Скачать

2.2. Аналіз системи управління інноваційним забезпеченням підприємства

Основним завданням під час написання магістерської роботи було вивчення інноваційної діяльності ТОВ «Прем’єра Авто», розробка інноваційних процесів, спрямованих на подальше просування послуг, що надає компанія та планування заходів спрямованих на формування сприятливого розвитку фірми. Для розкриття теми магістерської роботи перш за все потрібно дослідити інноваційне забезпечення товариства.

Впровадження інновацій на ТОВ «Прем’єра Авто» знаходиться в компетенції генерального директора, він же ж відповідає за їх бюджетування та фінансування, хоча ініціювати інновації може, теоретично, будь-який співробітник. Важливо для інноваційного розвитку та наявність особливого особистого переконання директора, що полягає в повну недовіру банкам і кредитним організаціям і виключає використання для інновацій позикових коштів, обмежуючи можливість інноваційного розвитку підприємства рамками виключно власних вільних коштів, що спрямовуються на розвиток.

ТОВ «Прем’єра Авто» має високий інноваційний потенціал, при чому інноваційне забезпечення компанією сучасними технологіями знаходиться на рівні. У зв’язку з розширенням компанії було вирішено здійснити високотехнологічне забезпечення автосалону сучасними інноваційними засобами.

Здійснено забезпечення діяльності працівників сучасними персональними комп’ютерами, з високоякісними моніторами по19 дюймів, бездротовою мишкою та клавіатурами, це тим самим збільшило і пришвидшило операційну діяльність персоналу у 2 рази. До того ж здійснено інновацію у засобах зв’язку. Для цього замінили звичайні телефонні лінії на цифровий зв'язок – IP-телефонію. Це дозволило скоротити витрати на телефонію. Було придбано телефони відомої компанії Grandstream, апаратурою якої користуються великі корпорації світу. Використання таких телефонів пришвидшує зв'язок між працівниками фірми, є можливість записувати телефонні розмови, або навіть з’єднувати по 6 ліній відразу.

При облаштуванні станції технічного обслуговування, було вирішено здійснити закупку новітнього обладнання. Було придбано підйомники та стенд геометрії, які дали можливість збільшити швидкість ремонту одного автомобіля майже у 2 рази.

Необхідність розроблення інноваційної політики обу­мовлена потребою в стратегічному управлінні інновацій­ною діяльністю. За умов стрімкого НТП своєчасне та опе­ративне впровадження новацій забезпечує гнучкість, ма­невреність підприємства, його здатність пристосуватися до мінливого оточення (технічного, організаційного, госпо­дарського, політичного, культурного та ін.)- Тому інноваційна політика ТОВ «Прем’єра Авто» має передбачати послідовну цілеспрямовану комплексну інноваційну діяльність щодо зміни будь-якого із елементів бізнесу.

Інноваційний потенціал ТОВ «Прем’єра Авто» залежить від параметрів орга­нізаційних структур менеджменту, професійно-кваліфіка­ційного складу промислово-виробничого персоналу, зов­нішніх умов господарської діяльності тощо. Тому оціню­вання інноваційного потенціалу є необхідною складовою процесу розроблення стратегії. Структура інноваційного потенціалу товариства охоплює ті еле­менти організації, які обумовлюють її готовність до змін: децентралізацію в прийнятті рішень, низький рівень фор­малізації і регламентації управлінських робіт, здатність організаційних структур гнучко перебудовуватися відпо­відно до змін завдань і умов діяльності. Негативно вплива­ють на інноваційний потенціал централізовані ієрархічні організаційні структури, які суперечать творчому харак­теру інноваційної діяльності: стабільні відносини і про­цедури менеджменту чинять активний опір будь-яким ін­новаціям.

Як уже підкреслювалося, від будь-яких інновацій необхідно в першу чергу чекати самеекономічної ефективності. У зв'язку з цим виникає необхідність проведення економічного аналізу цієї діяльності.

На першому етапі здійснити аналіз інноваційного потенціалу підприємства. Одночасно з цим дамо оцінка ролі власного капіталу у формуванні та розвитку інноваційного потенціалу. Надалі проводиться аналіз впливу основних техніко-економічних факторів на зміну структури інноваційного потенціалу в звітному періоді в порівнянні з попереднім. При цьому виявляються внутрішньогосподарські резерви зростання інноваційного потенціалу підприємства.

На другому етапі проводиться аналіз інноваційної активності підприємства, перш за все на основі динаміки зміни величини витрат на інноваційну діяльність і кількості інноваційних проектів, що знаходяться в розробці підприємства, у звітному періоді в порівнянні з попереднім. Виявляється вплив основних факторів на зміну цих показників. Потім виявляються внутрішні резерви підвищення інноваційної активності підприємства.

На третьому етапі оцінюються результати інноваційної діяльності. Тут же проводиться оцінка ефективності реалізованих підприємством інновацій та їх впливу на показники ефективності функціонування підприємства. Потім виявляються можливі резерви поліпшення цих показників.

Логічним завершенням аналізу управління інноваційною діяльністю ТОВ «Прем’єра Авто» повинна бути оцінка ефективності інновацій. На основі аналізу джерел літератури [1,2,3,10] можна прийти до висновку, що більшість показників оцінки ефективності інновацій запозичені з оцінки інвестиційний проектів. Проте, якщо терміни реалізації інвестиційний проектів, як правило, перевищують 1 рік, то цикл впровадження інновацій деяких процесів можуть становити 1-2 квартали. Тому для загальної оцінки ефективності інноваційної діяльності раціонально скористатися загальною формулою рентабельності інновацій без урахування дисконтування IR.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]