Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Лабораторна робота № 2 визначення молярної маси еквівалента складної речовини

Мета роботи - визначення молярної маси еквівалента карбонату кальцію.

Загальні вказівки

При виконанні даної роботи необхідно знати, що хімічним еквівалентом (Е) називається реальна або умовна частинка речовини, що може заміщувати, приєднувати, вивільняти або будь-яким іншим чином бути еквівалентною одному іону водню у кислотно-основних, або одному електрону в окисно-відновних реакціях.

Так, наприклад, у сполуках формули еквівалентів хлору, сірки, азоту мають вигляд: .

Для того, щоб визначити склад еквівалента речовини і вірно записати його хімічну формулу, необхідно виходити з конкретної реакції, в якій приймає участь дана речовина. Так, у реакціях:

Масу 1 моль еквівалента називають молярною масою еквівалента

( МЕ, г/моль.).

Молярні маси еквівалентів окремого елемента та складних речовин розраховують за формулами:

.

Для розрахунку молярного об’єму газу необхідно знати кількість молів еквівалентів в одному молі газу.

Слід також звернути увагу на формулювання закону еквівалентів: речовини взаємодіють і утворюються в еквівалентних кількостях.

Так, для реакції

Оскільки , то

або

Тобто маси речовин, що взаємодіють або утворюються, пропорційні молярним масам їхніх еквівалентів.

Для газів замість мас у законі еквівалентів можна використовувати відповідні об’єми:

або

Порядок виконання роботи

Для визначення молярної маси еквівалента карбонату кальцію використовують реакцію взаємодії його з соляною кислотою

Вуглекислий газ, що утворюється при цьому збирають і вимірюють його об’єм.

З цією метою в роботі використовується прилад для визначення об’єму газу (рис. 2).

Рис. 2 Прилад для визначення молярної маси еквівалента

    1. - Колба Вюрца; 2 - краплинна лійка, 3 – хімічна лійка, 4 – бюретка

Помістити наважку мармуру в колбу Вюрца 1, закрити колбу пробкою з краплинною лійкою 2 і перевірити на герметичність. Для цього відкрити кран краплинної лійки і підняти хімічну лійку 3 з водою на деяку висоту. Закрити кран краплинної лійки, укріпити хімічну лійку 3 в штативі і слідкувати за рівнем рідини. Якщо прилад герметичний, то в перший момент при опусканні лійки рівень води в бюретці 4 трохи знизиться, а потім залишиться постійним.

Якщо рівень води в бюретці буде безперервно знижуватися, то прилад не герметичний. Необхідно усунути причини, що викликають негерметичність.

Якщо прилад герметичний, то треба ще раз відкрити кран краплинної лійки і пересуваючи хімічну лійку вгору, установити рівень води в бюретці на нульовій позначці або трохи нижче. Після цього закрити кран краплинної лійки і опустити хімічну лійку.

Відмірявши циліндром 10 мл розведеної соляної кислоти, помістити її в краплинну лійку і далі вилити кислоту в колбу Вюрца, де знаходиться мармур. Кран краплинної лійки перекрити в ту мить, коли в ній ще є декілька крапель кислоти, щоб не з’єднати колбу Вюрца з зовнішньою атмосферою. Під тиском газу, що утворився в результаті хімічної реакції, рідина з бюретки переходить у лійку. Після закінчення реакції і охолодження колби до кімнатної температури привести рідину в бюретці і лійці до одного рівня, тобто створити в бюретці тиск, що дорівнює атмосферному. Для цього лійку опустити вниз, записати новий рівень рідини в бюретці і показання термометра та барометра під час досліду.

Оформлення результатів роботи

Записати в журнал результати досліду:

- маса мармуру, , г;

- об’єм соляної кислоти залитий у колбу Вюрца, , мл;

- рівень рідини в бюретці:

- до реакції , мл;

- після реакції , мл;

- температура, , 0С;

- тиск, мм рт. ст.

Розрахувати об’єм газу (), що виділився,

та абсолютну температуру, К (Т=273+).

Застосувавши рівняння Менделєєва-Клапейрона , обчислити масу одержаного вуглекислого газу () (62400 мм рт.ст·мл/К моль).

Скориставшись законом еквівалентів

обчислити молярну масу еквівалента карбонату кальцію, маючи на увазі, що молярна маса еквівалента в реакції нейтралізації, яка відбувається з утворенням середньої солі, дорівнює моль.

Обчислити відносну помилку досліду за формулою:

,

де - відносна помилка, %,

- теоретичне значення молярної маси еквівалента,

- значення молярної маси еквівалента, обчисленої на основі вимірювань.