Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум_хімії_Посібн.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
7.48 Mб
Скачать

Будова атома основні поняття та визначення

Атом

- електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Атомне ядро

-часточка, яка розташована в центрі атома і складається з протонів, які мають позитивний заряд і електронейтральних нейтронів.

Масове число

- сума протонів (Z) і нейтронів (N), які входять до складу ядра:

.

Елемент

- сукупність атомів з однаковим зарядом ядра.

Атомна орбіталь (АО)

- простір навколо ядра, в якому перебування електрона є найбільш ймовірним.

Квантові числа

- характеристики стану електрона в атомі.

Енергетичний рівень

- стан електрона в атомі, який характеризується певним значенням головного квантового числа n.

Енергетичний підрівень

- стан електрона в атомі, який характеризується певними значеннями квантових чисел n і l.

Основний стан атома

- стан атома з найменшою енергією; електрон в основному стані зв’язаний з ядром найміцніше.

Збуджений стан атома

- стан атома з більш високим рівнем енергії; при збудженні атома зв’язок електрона з ядром послаблюється аж до відриву.

Валентні електрони

- електрони, які приймають участь в утворенні хімічних зв’язків.

Електронна формула

- умовне зображення розподілу електронів по орбіталях на енергетичних рівнях і підрівнях.

Послідовність заповнення енергетичних рівней і підрівней

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Скласти електронну і електронографічну формули скандію.

Розв’язання. Електронна формула атома – це умовне зображення розподілу електронів по орбіталях на енергетичних рівнях і підрівнях.

Для складання електронних формул слід використовувати чотири правила за якими утворюються електронні оболонки атомів: принцип найменшої енергії, принцип Паулі, правило Клечковського, правило Гунда.

Загальна кількість електронів в атомі чисельно дорівнює порядковому номеру елемента в періодичній системі. Оскільки порядковий номер Sc дорівнює 21, то його електронна формула має вигляд:

Велика цифра вказує номер енергетичного рівня, літери s, p, d – енергетичний підрівень. Маленька цифра над літерою праворуч показує число електронів на цьому підрівні.

Для наочного зображення розподілу електронів в атомі використовують електронографічні формули. При цьому атомну орбіталь зображують у вигляді клітинки (енергетичної комірки) , електрон на орбіталі позначають стрілкою

в енергетичній комірці ↑↓ . Рівні розташовують один над одним відповідно до зміни енергії.

Тобто, електронографічна формула атома Sc має вигляд:

4

↑↓

↑↓

↑↓

↑↓

3

↑↓

d

↑↓

↑↓

↑↓

2

↑↓

p

1

↑↓

s

Приклад 2. Скласти електронні формули іонів .

Розв’язання. Катіон відрізняється від нейтрального атома тим, що він віддав з останнього рівня 2 електрони:

Іон відрізняється від нейтрального атома тим, що він прийняв на останній рівень 1 електрон:

.