Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_робота_ДОС.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.54 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності:

7.092101 Промислове і цивільне будівництво

7.092108 Теплогазопостачання і вентиляція

7.092601 Водопостачання і водовідведення

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи на тему:

«РОБОТА З ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ MS DOS ТА WINDOWS»

з дисципліни «Інформатика. Загальний курс»

Харків 2007

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальності:

7.092101 Промислове і цивільне будівництво

7.092108 Теплогазопостачання і вентиляція

7.092601 Водопостачання і водовідведення

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи на тему:

«РОБОТА З ОПЕРАЦІЙНИМИ СИСТЕМАМИ MS DOS ТА WINDOWS»

з дисципліни «Інформатика. Загальний курс»

Затверджено на засіданні кафедри

комп’ютерного моделювання та

інформаційних технологій.

Протокол № 7 від 08.02.2007 р.

Харків ХДТУБА 2007

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Робота з операційними системами MS DOS та WINDOWS» з дисципліни «Інфор-матика. Загальний курс» для студентів спеціальностей: 7.092101 – “Промислове і цивільне будівництво”, 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція”, 7.092601 – “Водопостачання і водовідведення” / Укладачі: Г.В.Солодовник, О.О.Петрова, Н.В.Гречко – Харків: ХДТУБА, 2007. – 56 с.

Рецензент: В.О. Реньов

Кафедра комп’ютерного моделювання та інформаційних технологій

ВСТУП

За функціональним призначенням комп’ютер можна розділити на дві складові частини: апаратне та програмне забезпечення.

Програмне забезпечення розподіляється на базове (системне) та прикладне.

Прикладне програмне забезпечення складають програми, призначені для розв’язання прикладних задач у різних галузях людської діяльності. Найпоширенішими програмами є:

текстові редактори (Word, Записник);

електроні таблиці (Excel);

системи керування базами даних (Access);

навчальні програми для шкіл, середніх і вищих навчальних закладів;

програми перекладу з однієї мови на іншу (Play On-line);

програми верстки друкованої продукції (Adobe, PageMaker);

системи автоматичного проектування (CAD, ArchiCAD) тощо.

Системне програмне забезпечення складають програми, призначені для взаємодії користувача з апаратними засобами, для взаємодії апаратних пристроїв один з одним і з центральним процесором. Основні програми системного забезпечення входять до складу операційної системи (ОС) комп’ютера.

Крім ОС до системного програмного забезпечення належать:

сервісні програми, призначені для створення архівів, тестування пристроїв, боротьби з комп’ютерними вірусами тощо;

драйвери – для взаємодії з периферійними пристроями (принтер, сканер тощо);

інтегровані програмні середовища – комплекси спеціальних програм для розробки прикладних програм, які базуються на певній алгоритмічній мові;

транслятори (компілятори та інтерпретатори) – для перетворення програм, написаних алгоритмічними мовами високого рівня на машинний код.

Задача методичних рекомендацій – допомогти студентам технічних спеціальностей отримати:

знання про файлову систему комп’ютера, елементи інтерфейсу;

уміння та навички роботи в операційних системах MS DOS та Microsoft Windows, а також у файловій оболонці Norton Commander та в програмі Провідник.

Під час виконання курсової роботи студент повинен виконати три завдання з наступних розділів: операційна система MS DOS, програмна оболонка Norton Commander, операційна система Windows (кожне завдання складається з трьох задач), а також оформити пояснювальну записку.

Метою курсової роботи є:

набуття певного обсягу знань та практичних навичок використання операційних систем MS DOS та Microsoft Windows;

застосування команд MS DOS для роботи з файлами та папками;

отримання навичок роботи у файловій оболонці Norton Commander;

використання інтерфейсу Microsoft Windows для роботи в інтерактивному режимі.

Завдання курсової роботи:

вивчення прийомів роботи в середовищі операційних систем MS DOS та Microsoft Windows;

представлення файлової системи у вигляді деревовидної структури;

настроювання вигляду панелей та встановлення опцій у Norton Commander, робота з інформаційними об’єктами;

настроювання параметрів Робочого столу, робота з діалоговими вікнами та вікнами повідомлень;

здійснення операцій з інформаційними об’єктами в операційній системі Microsoft Windows;

виконання операцій з файлами та папками, перегляд вмісту інформаційних об’єктів.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Об’єм пояснювальної записки не повинен перевищувати 15-20 машинописних сторінок або 20-25 сторінок рукописного тексту.

Структура пояснювальної записки повинна складатися з наступних пунктів:

Титульний аркуш (див. додаток А)

Зміст

Вступ

1 Теоретичні положення.

1.1 Операційна система MS DOS. Загальні положення.

1.2 Програмна оболонка Norton Commander. Загальні положення.

1.3 Операційна система Microsoft Windows. Загальні положення.

2 Практична частина.

2.1 Операційна система MS DOS.

2.1.1 Основні поняття та команди MS DOS, що використані в індивідуальному завданні.

2.1.2 Команди створення файлів та каталогів у MS DOS.

2.1.3 Створення на комп’ютері дерева каталогів у MS DOS.

2.1.4 Висновки до розділу 2.1.

2.2 Програмна оболонка Norton Commander.

2.2.1 Використання команд меню для виконання індивідуального завдання.

2.2.2 Призначення функціональних клавіш та їх комбінацій в індивідуальному завданні.

2.2.3 Робота з файлами та каталогами у Norton Commander.

2.2.4 Висновки до розділу 2.2.

2.3 Операційна система Microsoft Windows.

2.3.1 Поняття «Робочий стіл» та прийоми роботи в операційній системі Microsoft Windows.

2.3.2 Робота з головним меню кнопки Пуск.

2.3.3 Робота з програмою Провідник.

2.3.4 Висновки до розділу 2.3.

3 Загальні висновки до роботи.

Перелік використаної літератури.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.