Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс_Опалення_вентиляція_житл_будівлі_студПЦБ.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
29.04.2019
Размер:
4.08 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.092100

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

« Опалення та вентиляція житлової будівлі »

з курсу « Теплогазопостачання та вентиляція»

Харків 2009

Міністерство освіти і науки України

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Спеціальність 6.092100

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту

« Опалення та вентиляція житлової будівлі »

з курсу « Теплогазопостачання та вентиляція»

Затверджено на засіданні

кафедри ТГВ і ТВЕР.

Протокол № 9 від 07.05.08р.

Харків 2009

Методичні вказівки до виконання курсового проекту « Опалення та вентиляція житлової будівлі » з курсу «Теплопостачання та вентиляція» для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.092100 «Промислове та громадське будівництво» / Укладачі: Ю.І. Чайка, І.І.Уланченко, Д.Х. Харлампіді, Н.А. Чорна, – Харків: ХДТУБА, 2009. - 81с.

Рецензент В.І. Романтовський

Кафедра теплогазопостачання, вентиляції та теплових вторинних енергоресурсів

ВСТУП

Виконання курсового проекту з опалення та вентиляції житлової будівлі дозволить студенту закріпити та узагальнити знання з курсу "Теплопостачання та вентиляція", дасть можливість самостійно вирішувати питання проектування систем опалення та вентиляції на підставі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих у процесі навчання.

Курсовий проект виконується на підставі індивідуального завдання, виданого кафедрою. В процесі виконання роботи необхідно запроектувати для житлової будівлі систему центрального водяного опалення з теплопостачанням від ТЕЦ і природну витяжну вентиляцію.

Мета методичних вказівок - дати пояснення щодо складу і змісту курсового проекту, викласти основні вимоги до його оформлення, дати в узагальненому вигляді рекомендації щодо виконання окремих розділів і навести основні довідкові матеріали.

1 Склад і оформлення курсового проекту

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини. При виконанні проекту належить користуватися даними, наведеними в додатках. Загальні вимоги до текстових і конструктивних документів наведені в [1-3].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.