Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 правлено 21 ноября.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
569.86 Кб
Скачать

3.5.1 Кінематична схема

Типовий привід (рис.3.2,а,б,в,г) містить розміщені на окремій рамі двигун і редуктор, поєднані муфтою МУВП або пасовою передачею. Барабан поєднують із вихідним валом редуктора муфтою ланцюговою або з проміжним елементом – стальним або гумовим. Найбільш поширені схеми, що мають редуктор циліндричний двоступінчастий типу Ц2 (рис.3.2,а,б, г).

Рисунок 3.2 – Кінематичні схеми приводів стрічкового конвеєра

Схема 3.2,в із конічно-циліндричним редуктором дозволяє зменшити габарити приводу, схема 3.2,г із ланцюговою та пасовою передачами – знизити вимоги до точності монтажу і зручніше розмістити привід у скрутних умовах. Останнім часом у приводах стрічкових конвеєрів, як і в приводах інших машин, все ширше застосовують спеціальні редуктори, які мають два порожнисті вали: вихідним вони надіваються на вал барабана, а до вхідного входить вал двигуна. Такий безрамний привід порівняно з традиційним забезпечує вищий рівень точності під час монтажу й не потребує при цьому високої кваліфікації слюсарів, а також має меншу металоємність.

Гальмо в приводі крутопохилих конвеєрів установлюють в разі необхідності запобігання зворотного ходу стрічки під дією складової ваги вантажу. На швидкохідних горизонтальних конвеєрах гальмо іноді використовують для обмеження шляху зупинки. Гальмо розміщують або на муфті поєднання двигуна з редуктором (одну з напівмуфт виконують у вигляді гальмівного шківа), або на не зайнятому муфтою другому вхідному валі редуктора. В приводи стрічкових конвеєрів, звичайно, встановлюють асинхронні короткозамкнені двигуни єдиної серії АИР. На потужних, наприклад, кар’єрних конвеєрах використовують двигуни з фазним ротором для забезпечення плавного запуску.

3.5.2 Вибір двигуна

Двигун вибирають за статичною потужністю, кВт:

, (3.17)

де Wтягове зусилля привідного барабана, яке дорівнює сумарній силі опорів рухові стрічки, Н:

W= Sнб - Sзб ; (3.18)

= б рпер  0,80,85 - ККД приводу ( р = 0,972  0,94 – ККД редуктора; б  0,9...0,96 – ККД барабана; пер – ККД передач).

Для схеми конвеєра, наведеної на рис.3.1, W= S6 S1.

Орієнтовно необхідну для вибору двигуна потужність стрічкового конвеєра , кВт, можна визначити без досить трудомісткого розрахунку натягів стрічки методом обходу по контуру, користуючись формулою19:

=(0,003Пh+0,00015ПlГ+0,03ВVlГ)К1К2/,(3.19)

де h, lГ– висота, на яку передбачено транспортування матеріалу, й горизонтальна проекція конвеєра, м;К1=1,01,25 – коефіцієнт, що враховує сили опору на барабанах (К1= 1,25 при L15 м, К1=1,1 при L50 м); К2- коефіцієнт, що враховує силу опору на пристрої розвантаження, якщо він є (під час розвантаження з привідного барабана К2=1,0; під час використання одного плужкового скидача К2 = 1,1; двох або більшої кількості скидачів, а також двохбарабанного візка – К2=1,21,3).

За потужністю вибирають асинхронний короткозамкнений двигун єдиної серії АИР, користуючись табл. В6 додатка В. При виборі двигуна треба віддавати перевагу найбільш поширеним і дешевим двигунам із синхронною частотою обертання 1500 об/хв. З таблиць виписують такі дані: тип, номінальну потужність двигуна Nдв, кВт; номінальну частоту обертання nдв, об/хв; кратність пускового моменту Mпуск/ Mном = Кпуск; кратність макси- мального моменту Mmax / Mном = Кmax ; момент інерції ротора двигуна JP, кгм2.

Приклад. Тягове зусилля привідного барабана, яке дорівнює сумарній силі опорів рухові стрічки, знаходимо з використанням знайдених натягів у характерних точках за (3.18): W = 11700 - 5000 = 6700 Н. Статична потужність при ККД привода 0,8 (з урахуванням ККД привідного барабана) за (3.17): NCТ = 6700 0,63/(1000 0,8) 5,3 кВт.

Визначимо для порівняння необхідну для вибору двигуна потужність стрічкового конвеєра за (3.19), прийнявши коефіцієнти К1=1,1 та К2=1,0: = (0,003 80 11+0,00015 80 38,5 + 0,03 0,65 0,63 38,5 )1,11,0/0,8 =

= (2,64+0,46+ 0,47) 1,1 1,0/0,8 4,9 кВт. Розрахована потужність близька до значення, отриманого в результаті використаня натягів S1та S6 , знайдених методом обходу по контуру.

За потужністю, користуючись табл.В.6,вибираємо двигун типу АИР112M4: номінальна потужність Nдв= 5,5 кВт; номінальна частота обер-тання nдв= 1430 об/хв; кратність пускового моменту Mпуск /Mном = Кпуск= 2,0; кратність максимального моменту Mmax /Mном = Кmax=2,5; момент інерції ротора двигуна JP=0,016 кгм2, маса – 49 кг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.