Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 правлено 21 ноября.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
569.86 Кб
Скачать

РОЗДІЛ 3 РОЗРАХУНОК СТРІЧКОВОГО КОНВЕЄРА

Стрічковим називають конвеєр, вантажним і тяговим органом якого є гнучка замкнена стрічка. На підприємствах будівельних матеріалів стрічкові конвеєри (далі – конвеєри) широко використовуються для транспортування вантажів, насамперед, насипних.

Вихідні дані: матеріал, що транспортується; максимальний розмір кусків матеріалу dmax, мм; довжина конвеєра l, м; кут нахилу , град; характеристика умов роботи (за класифікацією табл. 3.5); очікуваний стан поверхонь привідного барабана і стрічки, а також атмосферні умови (за класифікацією табл. 3.6); продуктивність П, т/год; спосіб розвантаження – з приводного барабана або проміжне: плужковим скидачем або барабанним скидальним візком.

Вихідні дані доповнюються характеристиками матеріалу, що транспортується, які вибираються за табл.3.1 [15]: насипну густину , т/м3; кут природного ухилу вантажу , град.

Знаходять також горизонтальну lГ і вертикальну h проекції конвеєра, які проілюстровані на схемі найбільш простого конвеєра . (див. рис.3.1):

lГ = lcos; h = lsin.

Таблиця 3.1 – Характеристики матеріалу, що транспортується

Вид вантажу

Насипна густина, т/м3

Кут природ-

ного ухилу

вантажу, град

Макси-

мальний

кут нахилу

конвейєра,

град

1

2

3

4

Алебастр

Азбест

Бетон

Вапно:

порошкоподібне сухе

середньо- і крупнокускове

Суміш силікатна

Вапняк кусковий

Вугілля:

– буре

– кам’яне рядове

Галька кругла суха

Гіпс:

порошкоподібний

кусковий

1

Продовження таблиці 3.1

Глина:

– кускова суха

– кускова волога

– порошкоподібна

Гравій:

– сухий

– митий вологий

Земля грунтова:

– волога

– суха

– формувальна

Зола суха

Керамзит

Клінкер

Крейда:

– кускова

– порошкоподібна суха

Пісок:

– чистий сухий

– кар’єрний вологий

Піщано-гравійна суміш

Порода

Руда залізна

Цегла дроблена

Цемент

Шлак вугільний

Шлак металургійний

Щебінь

1,2-1,6

0,3-0,8

2,0-2,4

0,5-0,9

1,4-1,5

1,0-1,2

1,4-1,7

0,6-0,8

0,6-0,8

1,5-1,8

0,8-1,4

0,8-1,6

2

1,6-1,8

1,9-2,1

0,4-1,2

1,5-1,9

1,8-1,9

1,6-2,0

1,1-1,6

0,8-1,2

0,6-0,9

0,5-0,9

1,6-2,3

0,9-1,6

0,95-1,2

1,3-1,5

1,6-1,7

1,6-1,8

1,6-2,5

1,8-2,5

0,6-2,4

0,9-1,6

0,6-0,9

0,8-1,4

1,3-1,8

30-40

30

5-15

45-50

40-50

30

35-40

40-50

30-45

30-35

35-40

35-40

3

35-40

45-50

20-25

30-45

40-45

35-40

30-40

20-30

40-50

40

35-40

40

30-40

30-35

50

40-45

45-50

35-45

35-40

30-40

45

25-35

35-45

20

22

10

20

20

24

18

18

18

10

22

24

4

16

24

22

18

20

22

18

20

18

16

18

15

20

15

23

22

20

21

25

20

20

22

18

Вихідні дані наведені в додатку Б1. Як приклад, нижче буде виконаний розрахунок варіанта з наступними вихідними даними: матеріал, що транспортується – щебінь; максимальний розмір кусків dmax=100 мм; довжина конвеєра l=40 м; кут нахилу =160; характеристика умов роботи (за класифікацією табл. 3.5) – 23 (неопалювальне приміщення, підвищена вологість, абразивний пил, температура повітря до мінус 100); очікуваний стан поверхонь привідного барабана і стрічки, а також атмосферні умови (за класифікацією табл. 3.6) – 3 (поверхні барабана і стрічки забруднені нелипким

вантажем, атмосферні умови – волого); продуктивність П=80 т/год; спосіб розвантаження – з приводного барабана.

Вихідні дані для прикладу доповнені характеристиками щебеню, вибрані за табл.3.1: насипна густина =1,5 т/м3; кут природного ухилу вантажу  = 35 град. Знайдені також горизонтальна lГ і вертикальна h проекції кон-веєра, схема якого наведена на рис.3.1:

lГ =40cos160 = 400,961 = 38,44  38,5 м; h = 40sin160 = 400,276  11 м.

Рисунок 3.1 - Розрахункова схема стрічкового конвеєра

3.1 Вибір ширини стрічки

Під час транспортування насипних вантажів необхідну ширину стріч- ки, мм, визначають за продуктивністю і, за необхідності, перевіряють на можливість транспортування матеріалу із заданими розмірами кусків 2, 7, 12. Дещо спрощена формула для розрахунку ширини стрічки В1 за продуктивністю має вигляд:

(3.1)

де СП - коефіцієнт, що характеризує площу вантажу на стрічці й залежить від типу роликоопор вантажної гілки (пряма або жолобчаста – двох, трьох або багатороликова), кута нахилу бічних роликів, кута природного ухилу вантажу  та кута нахилу конвеєра . СП для найбільш уживаних жолобчастих роликоопор, що містять три ролики, визначають за табл.3.2. Під час вибору роликоопори треба мати на увазі, що збільшення кута нахилу бічних роликів підвищує продуктивність, але знижує довговічність стрічки; V – швидкість руху стрічки, м/с. На стадії попереднього вибору слід віддавати перевагу найбільш розповсюдженим швидкостям із стандартного ряду 18 – 0,8; 1,0; 1,25 м/с. Максимально припустимі швидкості стрічки при розвантаженні через головний барабан наведені в табл.3.3. Вибрана швидкість повинна бути меншою, ніж максимально припустима.

Таблиця 3.2 - Величина коефіцієнта СП , що характеризує площу вантажу

на стрічці, для жолобчастих трьохроликових роликоопор

Кут природ-

ного ухилу

вантажу, , град.

Кут нахилу конвеєра , град.

_________________________________________________

0-10 11-15 16-18 19-22

30

250/300

245/280

230/265

225/260

35

275/320

265/300

250/290

240/275

40

295/340

280/320

265/300

250/285

45

310/360

295/340

280/320

265/305

Примітка. В чисельнику дробу наводяться значення коефіцієнта СП при куті нахилу бічних роликів 200, а в знаменнику – при 300.

Таблиця 3.3 - Максимально припустимі швидкості стрічки під час

розвантажування насипного вантажу через головний барабан

Вантажі, що

транспорту-ються

Ширина стрічки В, мм

400… 650 800 1000 1200 1400 1600...

500 2000

Пило- та порош-

коподібні сухі

1

1

1

1,2

1,2

1,6

2

Крихкі кускові,

кришіння яких

знижує якість

1,25

1,6

2

2

2,5

2,5

3,15

Зернисті

1,6

2,5

3,15

4

4

5

5

Дрібнокускові,

dmax  60 мм

1,6

2

2,5

3,15

4

4

5

Середньокускові,

dmax  160 мм

1,6

1,6

2

2,5

3,15

3,15

4

Крупнокускові,

dmax = 170...

350 мм

-

-

1,2

1,6

2

2

2,5

Особливо-крупнокускові,

dmax 350 мм

-

-

-

-

2

2,5

2,5

У промисловості будівельних матеріалів близько 40% стрічкових конвейєрів працюють із швидкістю до 1м/с, ще 40% – від 1,0 до 1,6 м/с. Далі наведено стандартний ряд швидкостей стрічки: 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3 м/с.

Якщо насипний матеріал містить великі куски (з максимальними розмірами – dmax), то ширина стрічки В2 повинна бути достатньою для їх розміщення без заклинювання у завантажувальному лотку:

B2 ККdmax +200, (3.2)

де КК – коефіцієнт, що залежить від типу вантажу: КК = 2,5 для рядового матеріалу; КК = 3,3 – для сортованого.

Із стандартного ряду згідно з ГОСТ 20-85 вибирають стрічку В, мм, найближчої більшої ширини порівняно зі знайденими за формулами (3.1) і (3.2) значеннями (ВВ1 і ВВ2).

Для стрічок, що транспортують штучні вантажі, ширину стрічки вибирають залежно від габаритних розмірів вантажу. При цьому необхідно, щоб на стрічці з обох боків залишались вільні від вантажу поля 50-100мм.

Стандартний ряд ширини стрічки наведено в табл.3.4.

Таблиця 3.4 Погонна вага стрічки qС та обертових частин роликоопор

верхньої і нижньоїгілок конвеєра для стрічок

стандартної ширини

Ширина

стрічки В, мм

Погонна вага, Н/м

_______________________________________________________

400

500

650

800

1000

1200

1400

1600

2000

45

90

110

140

170

200

240

280

345

100

115

125

180(380)

210(430)

240(500)

475(865)

630(930)

(1040)

20

25

35

64(104)

72(117)

87(130)

130(300)

146(400)

(500)

Примітка. В дужках –для роликоопор важкого типу, використовуваних під час транспортування крупнокускового вантажу dmax = 150...350 мм.

У разі, якщо вибрана за умовою (3.2) ширина стрічки В значно більша за В1, що знайдена за продуктивністю (3.1), то доцільно зменшити швидкість стрічки для підвищення її довговічності. Потрібна швидкість визначається за формулою, до якої вибрану ширину стрічки В треба підставляти в метрах:

(3.3)

Розраховану величину треба округлити в бік збільшення до стандартної швидкості. Суттєве збільшення швидкості порівняно з розрахованою за формулою (3.3) є допустимим і не прискорює зношення стрічки, оскільки поряд зі збільшенням циклів обігу всіх барабанів зменшується погонна вага матеріалу на стрічці й зусилля в ній.

Приклад. Попередньо з найбільш розповсюджених швидкостей стандартного ряду обираємо швидкість V=1,0 м/с. Як свідчать дані, наведені в табл.3.3, обрана швидкість не перевершує максимально припустимої під час транспортуваняі середньокускових матеріалів (dmax160 мм), до яких відноситься щебінь. Вибираємо для використання на верхній вантажній гілці конвеєра жолобчасті трьохроликові роликоопори, найбільш використовувані в процесі транспортування насипних вантажів. Кут нахилу бічних роликів роликоопор спочатку приймемо 200, а не 300, оскільки зменшення цього кута підвищує довговічність стрічки. Коефіцієнт, що характеризує площу вантажу на стрічці, знаходимо за табл.3.2 при = 350, = 160: СП = 250. Потрібна для забезпечення заданої продуктивності ширина стрічки за (3.1) складає:

Оскільки щебінь містить великі куски, то проводимо перевірку ширини стрічки за максимальними розмірами кусків dmax =100 мм. Для сортованого вантажу, яким є щебінь, приймаємо коефіцієнт КК=3,3. Тоді за (3.2): B2=3,3100 +200=530 мм. Із стандартного ряду, наведеного у табл.3.4, обираємо ширину стрічки В=650 мм, яка більша за В1 і В2. Оскільки В значно більша за В1, то для підвищення довговічності стрічки можна зменшити швидкість до рівня, який визначається за (3.3): V=80/(0,6522501,5)0,51 м/с. Із стандартного ряду остаточно вибираємо найближчу більшу швидкість V=0,63 м/с, яку й будемо використовувати у подальших розрахунках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.