Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота з грунтознавства Гончаров.docx
Скачиваний:
73
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

Визначення типу та ступені засолення ґрунту

Шар ґрунту, см

Тип засолення

Ступінь зпсолення

За аніонним складом

За катіонним складом

Тип

Тип

1

2

3

4

5

6

7

8

0-20

0,75

0,33

Хлоридно-сульфатний

0,16

0,41

Магнієво-кальцієвий

Середньо засолений

20-40

0,786

0,2

0,2

0,39

40-60

0,722

0,19

0,37

0,44

60-80

0,736

0,22

0,38

0,45

80-100

0,75

0,23

0,34

0,52

Натрієвий

0-100

0,747

0,23

0,3

0,44

Магнієво-кальцієвий

Засолення ґрунту – процес нагромадження у верхніх шарах ґрунту надлишку шкідливих для організмів легкорозчинних солей у результаті чого утворюються солонці й солончаки.

Нагромадження в ґрунті розчинних солей (0,25 %), хлористі і сірчанокислі сполуки натрію, кальцію і магнію, головним чином пов’язані від близького до поверхні землі залягання мінералізованих підґрунтових вод та внаслідок ненормованого зрошення.

Ступінь засолення ґрунтів відповідає таким градаціям: незасолені; середньозасолені; слабкозасолені; сильнозасолені; надмірно засолені, солончаки. Тип засолення за аніонним та катіонним складом значно різняться, перші на будь-якій висоті: хлоридно-сульфатні, другі ж магнієво-натрієві, співвідношення Na:Mg ˃1; Na:Са˃1. Ступінь засолення: незасолений.

Список використаної літератури

  1. Ґрунтознавство з основами геології: [навч.посіб.] / О.Ф.Гнатенко, М.В.Капштик, Л.Р.Петренко, С.В.Вітвицький. К.: Оранта. – 2005. – 648 с.

  2. Почвоведение [навч.посіб.] / В.Е. Гамаюнов. Херсон – 1997 – 292 с.

  3. Землеробство/ В.П.Гудзь, І.Д. Примак, Ю.В.Бідьоний; За ред. В.П.Гудзя. – К.: Урожай, 1996. – 384 с.

  4. Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А. Грунтознавство: Підручник. – Чернівці, 2003. – 400 с.

  5. Атлас почв СССР: под редакцией доктора сельскохозяйствених наук профессора И.С.Кауричева и кандидата сельскохоззяйствених наук И.Д. Грачко. – Москва: Колос, 1974.

  6. Ґрунти України: властивості, генезис, менеджмент родючості: [навч.посіб.] В.І.Купчик, В.В.Іваніна, Г.І.Нестеров та ін..; За ред. В.І.Купчика. – К.: Кондор, 2012. – 414 с.

  7. Крикунов В.Г. Грунти і їх родючість: Підручник. – К.: Вища шк., 1993. – 287 с .: іл..

  8. Лабараторний практикум з грунтознавствю.: [навч.посіб.] О.В.Сидякіна, Н.І.Драчова, О.Л.Сидоренко. – Херсон: РВЦ Колос, 2012. – 147 с.

  9. Гамаюнов В.Е., Драчева Н.И. Агрономический словарь для студентов агрономического факультета. – Херсон. 1998. – 142 с.