Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова робота з грунтознавства Гончаров.docx
Скачиваний:
73
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
2.31 Mб
Скачать

Завдання 4.8. Розрахунок показників фізико-хімічних властивостей ґрунту Фізико-хімічні властивості

Таблиця 4.9

Шар грунту, см

рН водний

Обмінні основи (катіони)

Ca+2/Mg+2

Сума увібраних основ, мг,-екв./100г

Н+, мг,-екв./100г

Ємність поглинання, мг,-екв./100г

Ступіть насиченості грунту основами, %

% Na+ від ємності вбирання

Оцінка грунту за ступенем солонцюватості

Ca+2

Mg+2

Na+

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

мг,-екв./100г

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-20

7,1

20,9

81,32

4,1

15,95

0,7

2,72

5,09

25,7

0,3

26

98,84

2,69

Несолоний

20-40

7,2

21,5

79,46

5,1

18,61

0,8

2,91

4,21

27,4

0,4

27,8

98,56

2,87

0-40

7,15

21,2

79,89

4,6

17,28

0,75

2,81

4,65

26,55

0,35

26,9

98,7

2,78

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення вапна:

DCaCO3=50H*dc*hсм

Для горизонту 0-20 см DCaCO3=50*20*1,16*0,3 = 348 т/га

Для горизонту 20-40 см DCaCO3=50*20*1,21*0,4 = 484т/га

Для горизонту 0-40 см DCaCO3=50*40*1,18*0,35=826 т/га

Визначити фактичну потребу у вапнуванні

Для горизонту 0-20 см DCaCO3= грунт не потребує вапнування;

Для горизонту 20-40 см DCaCO3= грунт не потребує вапнуваннч;

Для горизонту 0-40 см DCaCO3= грунт не потребує вапнування

Для кожного шару ґрунту розрахувати дозу внесення гіпсу:

(CaSO₄2H₂O)= 0,086 (Na – 0,05 Е ) dc hсм

Для горизонту 0-20 см D (CaSo4 * 2H2O) =0,086*(0,7-0,05*26)*20*1,15=-1,19

Для горизонту 20-40 см D (CaSo4 * 2H2O) =0,086*(0,8-0,05*27,8)*20*1,21=-1,23

Для горизонту 0-40 см D (CaSo4 * 2H2O) =0,086*(0,75-0,05*26,9) *40* 1,18 =-2,39

Висновок до завдання 4.8: Даний тип ґрунту, солонець каштановий середньо солончаковий на лесі, потребує внесення гіпсу Ступінь насиченості ґрунту основами становить 96,9-97,3%- це означає, що грунт не потребує внесення вапна.

Завдання 4.9. Маса розрахункового шару ґрунту. Склад водної витяжки, сума токсичних солей і розрахунок промивної норми

Таблиця 4.10

Шар ґрунту, см

Щільність ґрунту, г/см3

Маса розрахункового шару ґрунту, т/га

Аніони,

Катіони,

СО2- 3

НСО3-

СІ-

SO24-

Ca2+

Mg2+

Na+

+K+

0,03

0,061

0,036

0,016

0,02

0,012

0,023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0-20

1,16

1160

-

0,7

0,9

1,2

2,8

1,7

0,7

0,4

2,8

-

0,00420

0,0319

0,0192

0,0553

0,034

0,0084

0,0092

0,6516

20-40

1,21

1120

-

0,5

1,1

1,4

3

1,8

0,7

0,5

3

-

0,0305

0,0390

0,0224

0,0919

0,0360

0,0084

0,0115

0,0559

40-60

1,28

1280

-

0,6

1,3

1,8

3,7

1,9

0,8

1

3,7

-

0,0366

0,0461

0,0288

0,0919

0,0380

0,0096

00230

0,0706

60-80

1,41

1410

-

0,7

1,4

1,9

4

2,00

0,9

1,1

4

-

0,0477

0,0497

0,0304

0,1228

0,0400

0,0108

0,0253

0,0761

80-100

1,45

1490

-

0,8

1,5

2,0

4,3

2,1

1,1

1,1

4,3

-

0,0488

0,0532

0,032

0,134

0,0420

0,0132

0,0253

0,0805

0-100

1,3

1300

-

0,66

1,24

1,66

3,56

1,9

0,84

0,82

3,56

-

0,0335

0,0439

0,0265

0,7039

0,1304

0,0074

0,01886

0,1586Продовження таблиці 4.10

Шар ґрунту, см

Щільний розрахунковий залишок

Сума токсичних солей

Промивна норма, м3/га

Втрати урожаю,

%

кг/га

%

кг/га

 

%

13

14

15

16

17

18

0-20

0,056

1299,2

0,073

1693,6

1304

Слаболовитривалі-немає

20-40

0,06

1452

0,08

1936

1490,72

40-60

0,074

1894,4

0,12

3072

2365,44

60-80

0,08

2256

0,13

3666

2822,82

80-100

0,086

2494

0,15

4350

3349,5

0-100

0,712

9256

0,11

14300

11011

Таблиця 4.11