Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсова по загальному землеробству..docx
Скачиваний:
369
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
155.29 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра землеробства

Курсова робота

по загальному землеробству:

«Проектування сівозміни, системи обробітку ґрунту та комплексних заходів боротьби з бур'янами»

Виконав: студент 2АФ 1 гр.

Ожогов В. В.

Перевірив: к. с.-г. н., доцент

Свиридов О. В.

Херсон-2012

План

Вступ

  1. Характеристика природних умов та виробничої діяльності.

  2. Проектування системи сівозмін господарства.

2.1. Розрахунок структури посівних площ та розробка можливих варіантів сівозмін.

2.2. Агрономічна оцінка сівозмін та обґрунтування чергуванню культур.

2.3. Оцінка продуктивності розробленої сівозміни.

2.4. Складання плану освоєння розробленої сівозміни та ротаційної таблиці.

  1. Розробка системи обробітку грунту та комплексу заходів боротьби із бур’янами.

  2. Заходи захисту грунту від ерозії на основі контурно-меліоративної організації землекористування.

Вступ

Землеробство — це дуже давня і складна сфера людської ді­яльності. З'явлення землеробства стало значною подією в розвит­ку людської цивілізації. Це дало можливість перейти до осілого укладу життя людини.

Землеробство — одна з найважливіших галузей сільського гос­подарства.

Землеробство, як складова частина агрономічного циклу наук тісно пов'язане з хімією, фізикою, фізіологією рослин та агрохімією. Ці взаємозв'язки окремих наук зумовлені тим, що землеробство як наука вивчає і розробляє методи регулювання водного, повітряного, поживного, світлового та теплового режимів для оптимізації факторів життя вирощуваних культур.

Сучасне землеробство - це наука про раціональне використання землі, захист її від ерозії, про закономірності відтворення ґрунту для вирощування та одержання високих і сталих урожаїв с/г культур.

Воно об'єднує всі рослинницькі галузі, пов'язані з обро­бітком грунту, а саме: рослинництво, кормовиробництво, овочівни­цтво, плодівництво, виноградарство та ін. Землеробство має велике народногосподарське значення, оскільки воно забезпечує населення продуктами харчування, тваринництво — кормами, а пе­реробну промисловість — сировиною.

Інтенсивне ведення землеробства потребує застосування великої кількості добрив, засобів захисту рослин, раціонального обробітку ґрунту, проведення меліоративних заходів, вдосконалення технологій і техніки. Особливе місце відводиться заходам, спрямованих на охорону навколишнього середовища, захист ґрунтів від водної та вітрової ерозії, підвищення ефективності меліоративних земель, удосконалення методів управління продуктивністю рослин тощо.

Важливим етапом у подальшому вдосконаленні землеробства є обгрунтування і розробка моделей родючості різних типів грун­тів і їх використання в конкретних умовах господарських підроз­ділів.

В основу сучасного землеробства покладено нормативно-тех­нологічний принцип виробництва сільськогосподарської продукції. З врахуванням природних і економічних умов кожного господар­ства передбачається раціональне використання всіх ресурсів ви­робництва — грунту, добрив, машин, робочої сили.

В останній час сільське господарство набуло актуальності, родючі чорноземи стали приваблювати іноземних інвесторів, і тому напрям землеробства набуває значних розмахів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.