Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать
    1. . Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства

Таблиця 1.8.

Склад та структура товарної продукції підприємства

Галузі та види продукції

Роки

В середньому за 2010 - 2009 pp.

Поряд

ковий

номер

у ранговому ряді,

i

Pi(2i-1)

2008

2009

2010

тис. грн.

в % до підсумку

Пшениця озима

9298,2

7392

9237,2

8642,46

52,55

1

52,55

Жито

4,7

-

-

1,56

0,01

13

0,25

1

2

3

4

5

6

7

8

Кукурудза на зерно

1,5

2

4,1

2,53

0,02

12

0,46

Ячмінь озимий

436,1

293

121,3

283,46

1,75

7

22,75

Ячмінь ярий

18,4

475

253,5

248,96

1,51

8

22,65

Овес

13,8

2

11

8,93

0,05

9

0,85

Соняшник

1976,2

6146

84298

5517,33

33,55

2

100,65

Продовження табл.1.8

1

2

3

4

5

6

7

8

Ріпак озимий

766,9

149

116,8

344,23

2,09

6

22,29

Баштанні продовольчі

8,9

5

-

4,63

0,02

11

2,4

Всього по рослинництву

12524,7

1446,4

18173,7

10714,93

6,54

-

-

ВРХ

1389,4

1506,8

1405,8

1434

8,72

5

78,48

Свині

1353,6

1539,2

2324,5

1739,1

10,57

4

73,99

Молоко

2004,0

2053,3

3593,9

2550,4

15,51

3

77,55

Мед

7,7

6,7

8,4

7,6

0,04

10

3,96

Всього по тваринництву

4754,7

5106

7332,6

5732,6

34,84

-

-

Всього

17279,4

6552,4

25006,3

16446,03

100

-

458,83

Ксп= 100 / (∑ Pi (2i-1) ) (1.8)

Ксп = 100 / 458,83 = 0,22

Висновки: підприємство СВК «Борозенське» середнього рівня спеціалізації. Виробничий напрямок підприємства – зерново-технічний.

Таблиця 1.9.

Динаміка показників росту підприємства СВК «Борозенське»

Показники

Роки

2010 р. в % до

2008

2009

2010

2008

2009

Валова продукція (в порівняльних цінах 2005р.), тис.грн.

25375,7

23471,76

26735,8

105,35

113,91

Грошова виручка, тис. грн.

19550

18055,2

20566

105,19

113,91

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

19567

18616,55

20480

104,66

104,40

в т.ч. с.-г. призначення, тис.грн.

19567

19616,55

20480

104,66

104,40

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн.

16754

15573

20611

123,02

132,35

Середньорічна чисельність робітників

501,1

412,5

256,3

51,15

62,13

в т.ч. зайнятих у с.-г. вир-ві

298

375

233

78,18

62,13

Продовження табл. 1.9

1

2

3

4

5

6

Розмір енергетичних ресурсів, к.с.

1700

1600

1550

91,17

96,87

Поголів'я худоби, умовні голови

1265

1275

-

-

-

Витрати праці, тис.люд-год.

306,7

304,63

346,28

112,91

113,67

Річний фонд оплати праці, тис.грн.

26783

11616,7

2863,9

10,69

24,65

Виробничі витрати, тис.грн.

15431

14637,8

16913,8

109,61

115,55

Валовий дохід, тис.грн.

18435

15460

22899

124,21

148,12

Короткострокові зобов'язання, тис.грн.

3451

3886

2928

84,84

75,34

Довгострокові зобов'язання, тис.грн.

1178,5

1487,5

709,5

60,20

47,69

Висновки: У 2010 році порівняно з 2009 і 2008 р.р. збільшились: валова продукція на 8,56% ,грошова виручка на 8,72% , ередньорічна вартість оборотних засобів на 9,33%, середньорічна чисельність робітників на 10,98%, розмір енергетичних ресурсів на 5,7%, витрати праці на 0,76, річний фонд оплати праці на 13,96% , виробничі витрати на 5,94% ,валовий дохід на 23,91% . Зменшились: середньорічна вартість основних виробничих фондів на 0,26%, короткострокові зобов'язання на 9,5% , довгострокові зобов'язання на 12,51%.

Таблиця 1.10.

Основні економічні показники діяльності СВК «Борозенське»

Показники

Роки

2010 р. в % до

2008

2009

2010

2008

2009

1.Припадає на 100 га с.-г. угідь:

-виробничих основних засобів с-г.призначення, тис.грн

139,01

144,04

151,66

109,1

105,31

1

2

3

4

5

6

-затрат праці, люд-год.

2,71

2,23

2,55

94,09

114,34

-енергетичних потужностей,к.с.

11,5

11,7

11,4

99,13

97,43

-умовних голів худоби, умов.гол.

8,67

9,36

-

-

-

Продовження табл. 1.10

1

2

3

4

5

6

2.Припадає на 1 середньорічного працівника:

- виробничих основних засобів с-

г.призначення, грн

65832,41

47555,27

79906,35

121,38

168,03

-енергетичних потужностей,к.с.

4,41

3,87

6,04

136,96

156,07

-оплати праці, грн

13245,72

28161,69

11174,01

84,36

396,78

3. Показники економічної ефективності виробництва Вироблено валової продукції,грн.: -на 1 грн основних виробничих засобів

1,25

1,19

1,31

104,8

110,08

-на 1 середньорічного працівника

73,71

56,90

104,31

141,51

183,32

-на 1 люд-год

77,81

77,05

77,21

99,22

100,21

-на 1 грн основних виробничих засобів с.-г. призначення

1,75

1,19

1,31

74,85

110,08

Балансовий прибуток, тис.грн

4531

4695

5068

111,12

107,94

Рівень рентабельності,%

161,31

105,62

135,38

83,92

128,17

Коефіцієнт забезпеченості

власним капіталом

0,895

0,827

0,932

104,13

112,69

Коефіцієнт платоспроможності

0,171

0,167

0,067

39,18

40,1

Висновки: У 2010р., порівняно з 2008 і 2009 рр., припадання на 100 га с.-г. угідь виробничих основних засобів с-г.призначення зманшилось на 3,79% , затрат праці збільшилось на 20,25% , енергетичних потужностей зменшилось на 1,7%. Збільшилось припадання на 1 середньорічного працівника виробничих основних засобів с-г.призначення на 46,65%, енергетичних потужностей на 19,11% ,оплати праці на 312,42%. Збільшилось вироблення валової продукції: на 1 грн основних виробничих засобів на 5,28% , на 1 середньорічного працівника 41,81%, на 1 люд-год на 0,99%, на 1 грн основних виробничих засобів с.-г. призначення на 35,23%.Балансовий прибуток зменшився на 3,27%. Рівень рентабельності збільшився на 44,25%. Збільшились коефіцієнт забезпеченості власним капіталом збільшився на 8,56% і коефіцієнт платоспроможності на 0,92.

Висновки по розділу І: В звітньому періоді, порівняно з базисним, виробництво зерна зменшилось на 22,56 %, виробництво соняшника на 0,55%, а виробництво молока збільшилось на 12,47 %, продуктивність вирощування ВРХ на 20,75%, вирощування свиней на 86,65%. Підприємство у 2010р. прибильніше, тому що чистий прибуток у 2010р. порівняно з 2009р. на 24,26% більший.

У звітноьму періоді, порівняно з базисним виробництво продукції на 100 га с.-г. угідь збільшилося на 12,71% ,а продукції вирощування ВРХ на 21,05%. У 2010 році порівняно з 2009 роком у СВК «Борозенське» вартість валової продукції сільського господарства збільшилась на 13,91%, середньорічна кількість робітників ,зайнятих в с.-г. виробництві зменшилася на 37,87%. У звітньому періоді порівняно з базисним, обсяг реалізації зерна збільшився на 25,5%, соняшника на 4,3%, молока на 6,3%, приріста ВРХ на 4,2% , приріста свиней на 6%.

Продуктивність праці у 2010р. порівняно з 2009р., зменшилася всього по господарству на 7,7%.

В аналізованому році, порівняно з базисним, середньорічна вартість основних засобів більше на 4,40%. Зношення основних засобів збільшилося на початку року на 7,62%, а на кінець на 1,86%. Вартість ВП збільшилась на 13,91%. Площадь с.-г. угідь зменшилась на 0,21%, а середньорічна кількість робітників на 37,87%.

У звітньому періоді порівняно з базисним, збільшились: виручка від реалізації на 13,91%, середньорічні залишки обігових засобів на 32,35%, середньорічна вартість ОВФ на 4,40% ,виробничі витрати на 15,55 %, валовий прибуток на 7,94%, чистий прибуток 24,26%, к оефіцієнт закріплення обігових фондів на 17,44%, тривалість обігу в днях на 16,19%. Зменшились: коефіцієнт оборотності обігових фондів на 14,66% і норма прибутку на 99,24%.

Підприємство СВК «Борозенське» середнього рівня спеціалізації. Виробничий напрямок підприємства – зерново-технічний.

У 2010 році порівняно з 2009 і 2008 р.р. збільшились: валова продукція на 8,56% ,грошова виручка на 8,72% , середньорічна вартість оборотних засобів на 9,33%, середньорічна чисельність робітників на 10,98%, розмір енергетичних ресурсів на 5,7%, витрати праці на 0,76, річний фонд оплати праці на 13,96% , виробничі витрати на 5,94% ,валовий дохід на 23,91% . Зменшились: середньорічна вартість основних виробничих фондів на 0,26%, короткострокові зобов'язання на 9,5% , довгострокові зобов'язання на 12,51%.

У 2010р., порівняно з 2008 і 2009 рр., припадання на 100 га с.-г. угідь виробничих основних засобів с-г.призначення зманшилось на 3,79% , затрат праці збільшилось на 20,25% , енергетичних потужностей зменшилось на 1,7%. Рівень рентабельності збільшився на 44,25%.

Розділ ІІ

АНАЛІЗ БАЛАНСУ ПРОДУКЦІЇ

Зведеним розподілом виробничої програми по рослинництву та тваринництву сільськогосподарського виробничого кооперативу «Борозенське» є баланс продукції. В ньому показують плановий рух продукцій рослинництва та окремих продуктів їх переробки та тваринництва впродовж усього звітнього та базисного років.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.