Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовой с писциплины.docx
Скачиваний:
20
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
92.81 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра технології виробництва

продукції тваринництва

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА У МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ»

на тему: «Технологія виробництва м’яса бройлерів у фермерських господарствах»

Виконав: студент 1 групи

5 курсу БТФ Грець В.М.

Перевірив: доцент Панкеев С. П.

ХЕРСОН- 2014

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Огляд літератури…………………………………………………………….5

1.Сучасний стан м’ясного птахівництва у світі та на Україні………………………5

1.2. Особливості кросу (породи представленої господарстві………………………10

Розділ 2. Розрахункова частина……………………………………………………...13

2.1 Розрахунок потреби поголів’я в підстилці, воді та електроенергії……………13

2.3 Особливості годівлі курей м’ясних кросів……………………………………...15

2.4. Розрахунок потреби підприємства в кормах……………………………………22

2.5. Розрахунок потреби підприємства в заробітній платі…………………………24

2.6. Вартість кормів на підприємстві………………………………………………...25

2.7. Розрахунок загальних витрат на підприємстві. ……………………………….26

2.8.Виробництво і реалізація продукції……………………………………………..26

2.9. Розрахунок споживачів продукції та планового грошового надходження…..27

2.10.Економічна оцінка виробництва м’яса бройлерів у фермерському господарстві…………………………………………………………………………...28

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ………………………………………………………...29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:……………………………………….30

ДОДАТКИ (раціони)

ВСТУП

Птахівництво України є однією з найбільш інтенсивних і динамічних галузей сільськогосподарського виробництва, яке має можливості в короткі терміни значно збільшити виробництво дієтичних висококалорійних продуктів – м’яса і яєць з метою забезпечення людей фізіологічно необхідною нормою харчування. Збільшення виробництва продуктів харчування, поліпшення їх якості та збалансованості за поживними елементами, а також забезпечення захисту інтересів вітчизняного виробника є стратегічним пріоритетом соціального та економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень. В розв'язанні харчової проблеми продукти птахівництва, зокрема, виробництво пташиного м'яса, за співвідношенням ціни та якості, враховуючи купівельну спроможність населення України, завжди займало провідні позиції.[1].

Однак в агропромисловому виробництві України галузь птахівництва залишається проблемною, хоча в той же час стрімко розвивається. Створити сприятливі умови для підвищення ефективності птахівництва в цілому, забезпечити населення високоякісними продуктами харчування, витримати значну конкуренцію на внутрішньому ринку і знайти шляхи виходу на зовнішній ринок - ось перелік далеко не всіх питань, які стоять перед галуззю на сучасному етапі розвитку. Також можливості забезпечення високої територіальної концентрації поголів'я із застосуванням сучасних індустріальних методів утримання птиці, інноваційних досягнень сприяють зростанню продуктивності праці в галузі. Птахівництво досить ефективно реагує на розвиток інтенсифікації виробництва, і належить до числа галузей, які мають можливість здійснювати розширене відтворення за рахунок впровадження прогресивних технологій, застосування інновацій і випуску конкурентоспроможної продукції. Тут виробляються цінні, необхідні для населення м'ясо птиці, які можуть відповідати світовим стандартам. У розвитку цієї галузі світова економіка в цілому набагато випередила країни, що розвиваються, або звільнилися від тоталітарного режиму. В Україні ця галузь потребує прискореного технічного переоснащення, застосування прогресивних технологій. Основними факторами розвитку галузі, окрім інвестицій є технічне переоснащення й розширення виробничих потужностей птахівничих підприємств, якісне поліпшення племінних ресурсів, сучасний менеджмент і державна підтримка.[11].

Необхідність подальшого розвитку птахівництва обумовлена також тим, що витрати корму на виробництво білка та енергії порівняно з іншими продуктами тваринного походження найменші. На виробництво одного грама чистого білка в яйцях і м’ясі витрачається у 8 раз менше кормових одиниць, ніж в яловичині, у 3 рази менше, ніж у свинині. Слід відзначити, що в м’ясному птахівництві для одержання 1 т м’яса потрібно у 12 разів менше часу, ніж у скотарстві, і у 8 разів менше, ніж у свинарстві[12].

Протягом останніх років в Україні спостерігається чітка тенденція до збільшення споживання м'яса птиці на душу населення порівняно з аналогічним показником для інших видів м'яса. У загальному світовому балансі м’ясопродуктів доля пташиного м’яса з кожним роком зростає. Близько 70% м’яса птахів одержують за рахунок вирощування бройлерів. Зокрема, споживання м'яса птиці на душу населення протягом 2002-2005 років збільшилось з 7,4 кг до 13,7 кг., до 2010 року очікується збільшення споживання м'яса птиці майже вдвічі. Подальший ріст виробництва м'яса птиці у світі і нашій державі був і буде зумовлений переважним розвитком бройлерної промисловості. Це перша за значенням галузь м'ясного птахівництва[11].

Усі перелічені фактори свідчать про те, що галузь м’ясного птахівництва в Україні розвивається дуже швидкими темпами, і займає панівне місце серед інших галузей сільськогосподарського виробництва, як за темпами розвитку так і за окупністю виробництва.

Розділ 1. Огляд літератури

1.Сучасний стан м’ясного птахівництва у світі та на Україні

Сільське господарствозаймає виняткове місце в житті людей. Людина може проіснувати без дуже багатьох йому необхідних і корисних речей, проте без продуктівхарчуванняпрожити неможливо. Більштого, з багатьох факторів, що обумовлюють здоров'я людей, їх настрій, тривалістьжиттятощо, вирішальне місце належить повноцінному харчуванню. Рівень виробництва продукції сільськогогосподарствавизначає рівень і структуру харчування. При динамічно розвивається сільськомугосподарствізбільшується споживання найбільш цінних і поживних продуктів - молока, м'яса, яєць та ін. Томутваринництво- одна з найважливіших галузей сільського господарства, яка виробляє найважливіші продукти харчування, які є основним джерелом білка тваринного походження. [1]

Експорт м'яса птиці невеликий і становить менше 1% від обсягу виробництва. А от від імпорту ринокзалежить дуже помітно. Наприклад, у 2007 частка імпорту склала 39% від ринку в натуральному вираженні.

Основною причиною великих обсягів імпортних поставок є дешевизна зарубіжних курей, зокрема з США. Взагалі м'ясо птиці переважно завозиться з таких країн, як США, Бразилія, Німеччинаі Франція. Основною товарною групою в структурі імпорту є м'ясо домашніх курей - більше 90% і в натуральному й у вартісному вираженні. Наступна група за обсягом імпорту - індичка. Але варто зауважити, що її частка в натуральному вираженні поступово знижується. Основна причина - відкриття компанією «Евродон» (Ростовська область) у 2006 році комплексу з виробництва індичатини в Росії. Потужність першої черги комплексу - 11,2 тис. тон. До 2012 року планується збільшити щорічні обсяги виробництва до 210 тис. тон. Компанія стала четвертим виробником цього виду м'яса в Росії. Серед лідерів також «Сибірська аграрна група», «Краснобор» і Егорьевська птахофабрика.

Введення у 2003 році квот на імпорт м'яса птиці позитивно позначилося на вітчизняному птахівництві. Галузь отримала інвестиції, спрямовані на оновлення основних фондів табудівництвонових ферм. До загроз розвитку ринку можна віднести ймовірність перевиробництва (середньорічне зростання випуску м'яса знаходиться на рівні 20-22%, а приріст споживання не перевищує 12%) та зниження рентабельності через зростання цін на корми. У 2009 році квоти на імпорт будуть зменшені, і це дозволить російським гравцям зміцнити становище на ринку. Внутрішнє виробництво покриє знижуються внаслідок нових квот обсяги імпорту. Навіть у пік кризи приріст виробництва буде знаходитися на рівні 10-15%.

Незважаючи на зниження частки імпортного м'яса птиці на російському ринку, варто відзначити, що імпортна продукція майже в три рази дешевше вітчизняних аналогів. Ця різниця викликана, перш за все, відмінностями у вартості корму. В Україні птицю годують пшеницею, на відміну відамериканськихімпортерів, у яких в структурі корму переважаютькукурудзаі соєвий макуха.

Повертаючись до американськоїптиці - якщо імпорт з США буде дозволено, завезення почнеться наприкінці I півріччя 2010 року, що в III і IV кварталах призведе до обвалу цін і зростання запасів. Таким чином, до початку 2011 року ми знову вийдемо з великими запасами на складах [4].

Вітчизняні виробники м'яса птиці повинні якомога активніше нарощувати пропозиції за асортиментом, спрямовані на імпортозаміщення. Мова йде про розправився і заморожених частинах птиці. Ця продукція може дистриб'ютувати по тих же каналах, що й заморожені імпортні стегенця. Вона ж може бути реалізована в роздробі як ваговій продукт. Одиниця ваги покупки при цьому найчастіше менше ваги тушки (що природно) і, як наслідок, - вартість одиничної покупки в цілому стане нижче. Парадоксальність ситуації, що склалася по ринку птиці на початок березня 2010 р., полягає в тому, що імпортні заморожені курячі стегенця в оптовій торгівлі коштують стільки ж або дорожче Замороженої вітчизняної тушки бройлера.

Крім наведеного вище обставини, до необхідності переглянути продуктове (асортиментна) пропозицію вітчизняні птахівницькі підприємства підштовхує і дивовижна 7-8% різниця між вартістю філе бразильського та вітчизняного виробництва. Бразильське куряче філе грудки більший і тому - дорожче! На нашу думку, напрошується висновок про те, що вітчизняне птахівництво не виробляє достатньої кількості великої (2,5 кг) птиці, яка зручна для оброблення, промислової переробки.

Досвід імпортозаміщення 1997-2000 рр.. на ринку кінцевих м'ясних продуктів чітко показав, що поряд з протекціоністським характеромурядових дій із митно-тарифній політиці,бізнесзобов'язаний повністю і в точності повторити ті споживчі параметри в асортиментному пропозицію на ринку, які має імпортна продукція. Саме переорієнтація вітчизняних переробників на випуск ковбасних виробів зі стандартнимвагою, тривалими термінами зберігання тощо сприяли імпортозаміщення в 1999-2001 роках. Тільки таким чином можна вирішити задачу. Не можна (або це дорого і неефективно) схилити споживачів до купівлі дрібного філе птиці, маленьких стегенець, де частка кісткової частини більше, ніж вони звикли.

Все описане вище вказує на ту обставину, що прийшов час повернутися до осмислення простих маркетинговихрішень. Приміром, імпортозаміщення прискорить зменшення ваги разової покупки і, тим самим, її вартості для споживача. [4].

Сьогодні в умовах розвитку ринкової економіки Україна має привабливі умови та ідеальне конкрентне середовище для розвитку промислового птахівництва, а тому у найближчому майбутньому може стати потужним експортером цієї продукції.

Для України завжди був характерний високий рівень розвитку тваринницької галузі. Економічна криза 90-х привила до істотногоскорочення доходів населення, унаслідок чого значно зменшилося споживання м'яса. Останні роки, завдяки зростанню доходів населення, спостерігається поступове збільшення споживання м'яса на душу населення.

Україна споживає 1,8-2 млн. тонн м'яса і м'ясопродуктів в рік. У 2008 році за даними GFK середньостатистичний українець за рік споживав 39 кг м'яса (з них 22,7 кг. курятини) (рис.1.). Проте  даний показник істотно поступається рівню вжитку м'яса в Україні в 1990 р. – 84 кг, і кількості споживаного м'яса в країнах Європи і США. Зростання споживання м'яса в Україні відбувається разом із зростанням рівня доходів населення. Основне зростання споживання м'яса за останні роки відбувалося за рахунок зростання споживання м'яса птиці

Не дивлячись на тенденцію збільшення споживання м'ясної продукції в Україні впродовж 2003-2008 років, як вже згадувалося вище, рівень споживання м'яса на душу населення істотно поступається показникам економічно розвинених країн

У структурі споживання м'яса в Україні приблизно рівні частки за підсумками 2008 року належать птиці, свинині і яловичині. У 2008 році в м'ясному раціоні середньостатистичного українця 35% займало м'ясо птиці. Наступною йде свинина з часткою споживання на рівні 32% і яловичина – 31%. При цьому, найбільші темпи зростання вжитку демонструє курятина, що пов'язане з наявністю стійкої кореляції між споживанням м'яса птиці і рівнем доходів населення

Подібна кореляція не спостерігається для інших видів м'яса. Споживання яловичини в 2008 році знаходилося на рівні 2004 року, а споживання свинини поступово скорочувалося з 2001 року. Заміщення м'ясом птиці споживання інших видів м'яса на фоні загального зростання споживання, відбувалося у результаті більших темпів зростання цін на яловичину та свинину. Куряче м'ясо є найбільш доступним видом м'яса для населення. Зростання доходів населення впродовж 2005-2008 років сприяв збільшенню платоспроможного попиту на продукцію птахофабрик . Друга причина збільшення споживання - світова тенденція часткового заміщення свинини і яловичини птицею, що спостерігається і в Україні. Сприяло зміцненню позицій курятини і обмеженість внутрішньої пропозиції з боку виробників свинини і скорочення промислового виробництва яловичини. В той же час, поголів'я птиці всіх видів на 1 липня 2009 року зросло на 3,32% в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року [6].

На українському ринку м'яса птиці попит перевищує над пропозицією (оцінений дефіцит курячого м'яса за підсумками 2008 р. досяг 200 тис. т). В той же час, в 2008 році в Україні спостерігалося стабільне зростання промислового виробництва м'яса птиці, що стимулюється ненасиченістю ринку: На спеціалізованих птахофабриках було вироблено 314,1 тис. т. м'яса, що на 35% вище, ніж в 2007 році [5]. У 2008 році на українському м'ясному ринку промислове виробництво м'яса бройлера продовжує збільшуватися, відображаючи тенденцію неухильного зростання у сфері птахівництва Збільшення обсягів виробництва обумовлено у першу чергу технічним переоснащенням підприємств, підвищенням показників продуктивності птиці, удосконаленням ветеринарного забезпечення і контролю якості продукції, а також державною підтримкою виробництва м'яса бройлерів. Паралельно спостерігається зменшення з року в рік відповідного показникавдомогосподарствах населення (в 2008 році. на 15% ).

Потрібно зазначити, що промислове птахівництво з усіх галузей тваринництва на сьогодні найбільш динамічно розвивається, демонструє позитивні результати і залишається інвестиційно привабливим. А тому в розвитку даної галузі першочерговим завданням потрібно ставити забезпечення вітчизняних споживачів якісною сільськогосподарською продукцією, в тому числі і продукцією птахівництва

Вітчизняні виробники набирають темпи, збільшують випуск продукції і в першу чергу, що особливо важливо, завдяки підвищенню продуктивності при одночасному зменшенні затрат кормів. Завдяки скоростиглості та високій якості харчових продуктів, основою яких є продукція птахівництва, ця галузь займає пріоритетне місце серед галузей тваринництва. За даними ФАО, щорічний приріст птахівничої продукції у світовому масштабі становить: яєць - 3,0-3,5, м'яса - 4,4%

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]