Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать
    1. Аналіз використаних фондів

Таблиця 1.5

Вихідні дані для розрахунку показників руху, стану та використання основних засобів у СВК «Борозенське»

Показники

Роки

Темп

росту,%

2009 р

2010 р.

1. Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

19616,55

20480

104,40

Продовження табл. 1.5

1

2

3

4

2. Зношення основних засобів:

на початок року

на кінець року

8187,4

8810,6

8811

8975

107,62

101,86

3. Вартість валової продукції, тис. грн.

23471,76

26735,8

113,91

4. Площа с.-г. угідь, га

13618,42

13589,90

99,79

5. Середньорічна кількість робітників,осіб

375

233

62,13

Висновки: в аналізованому році,порівняно з базисним, середньорічна вартість основних засобів більше на 4,40%. Зношення основних засобів збільшилося на початку року на 7,62%, а на кінець на 1,86%. Вартість ВП збільшилась на 13,91%. Площадь с.-г. угідь зменшилась на 0,21%, а середньорічна кількість робітників на 37,87%.

Таблиця 1.6

Розрахунки показників руху, стану та використання основних засобів у СВК «Борозенське»

Показники

Роки

Темп

росту, %

2009 р

2010 р

1.Абсолютний приріст, тис.грн.

181,3

154,6

-26,7

2. Темп росту (Тр), %

100,93

107,84

6,91

3. Темп приросту (Тпр), %

0,93

7,84

6,91

4. Коефіцієнт відновлення основних засобів, %

6,26

8,62

2,36

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів, %

5,28

7,96

2,68

6. Коефіцієнт зношення основних засобів, %

- на початок року

- на кінець року

41,93

44,71

44,71

42,23

2,78

-2,48

7. Коефіцієнт придатності основних засобів, %

- на початок року

- на кінець року

-58,07

-55,29

-55,29

-57,77

8. Фондоозброєність робочої сили, тис. грн.

52,31

87,89

168,01

Продовження табл.1.7

1

2

3

4

9. Фондозабезпеченість, тис. грн.

1,44

1,51

104,86

10. Фондовіддача, грн.

1,19

1,31

110,08

11. Фондоємність продукції, грн.

0,84

0,76

90,47

Висновки: У 2010році порівняно з 2009 р., абсолютний приріст -26,7%, темп росту збільшився на 6,91%, так само як і темп приросту. Коефіцієнт відновлення основних засобів збільшився на 2,36%, а коефіцієнт вибуття на 2,68%. Коефіцієнт зношення основних засобів на початок року збільшився на 2,78%, а на кінець року зменшився на 2,48%. Фондоозброєність робочої сиили збільшилась на 68,01%, фондозабезпеченість на 4,86%, фондовіддача на 10,08%, фондоємність зменшилась на 9,53%.

Таблиця 1.7

Ефективність використання обігових засобів у СВК «Борозенське»

Показники

Роки

Темп росту, %

базисний 2009

звітний

2010

І. Вихідні дані (тис. грн.)

1 .Виручка від реалізації продукції

18055,2

20566

113,91

2.Середньорічні залишки обігових засобів

15573

20611

132,35

3.Середньорічна вартість ОВФ

19616,55

20480

104,40

4. Виробничі витрати

14637,8

16913,8

115,55

5.Валовий прибуток

-4695

5068

107,94

6.Чистий прибуток (збиток)

5326

6618

124,26

II. Розрахункові дані

1 .Коефіцієнт оборотності обігових фондів

1,16

0,99

85,34

2.Коефіцієнт закріплення обігових фондів

0,86

1,01

117,44

3.Тривалість обігу в днях

314,82

365,79

116,19

Продовження табл.1.7

1

2

3

4

4.Вивільнення з обігу обігових фондів, тис. грн.

-2872,40

-0,488

-

5.Рівень рентабельності, %

160,35

29,96

6. Норма прибутку, %

15,14

16,10

0,96

Висновки: у звітньому періоді порівняно з базисним, збільшились: виручка від реалізації на 13,91%, середньорічні залишки обігових засобів на 32,35%, середньорічна вартість ОВФ на 4,40% ,виробничі витрати на 15,55 %, валовий прибуток на 7,94%, чистий прибуток 24,26%, к оефіцієнт закріплення обігових фондів на 17,44%, тривалість обігу в днях на 16,19%. Зменшились: коефіцієнт оборотності обігових фондів на 14,66% і норма прибутку на 99,24%.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.