Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВАЯ.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

3.3 Статистика ринку та цін

Таблиця 3.5

Характеристика ринку та каналів збуту продукції

Види товарів

Канали реалізації

Обсяг продажу

Ціна

реалізації

за 1 ц,

грн

Повна собівартість 1 ц, грн.

Прибуток(+),збиток (-) на 1 ц,грн.

ц

%

А

Б

1

2

3

4

5

Зерно

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

11540

9,61

55,19

61,93

-6,74

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

16906

14,08

62,63

61,93

0,7

Продовження табл. 3.5

1

2

3

4

5

6

7

На ринку, через власні магазини,ларки, палатки

8944

7,45

73,74

61,93

11,81

За іншимим каналами

82697

68,86

70,25

61,93

8,32

Всього

120087

100

14,09

Соняшник

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

12

0,04

191

98,05

92,95

На ринку , через власні магазини, ларки , палатки

8565

28,88

228,39

98,05

130,34

За іншимим каналами

21082

71,08

198,62

98,05

100,57

Всього

29659

100

323,86

Кукурудза

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадськогохарчування)

12

27,27

39,58

50

-10,42

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

27

61,36

49,70

50

-0,3

На ринку,через власні магазини,ларки,палатки

5

11,36

41,6

50

-8,4

Всього

44

100

-19,12

Ячмінь

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

48

0,48

85,58

70,39

15,19

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

156

1,55

104,21

70,39

33,82

На ринку, через власні магазини, ларки, палатки

2399

23,81

71,59

70,39

1,2

За іншими каналами

7472

74,16

77,09

70,39

6,7

Всього

10075

100

56,91

Овес

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

2

11,76

108,5

47,62

60,88

На ринку, через власні магазини, ларки, палатки

15

88,23

108,33

47,62

60,71

Всього

17

100

56,91

Ріпак

На ринку,через власні магазини, ларки, палатки

794

100

187,45

156,8

30,65

Продовження табл.3.6

1

2

3

4

5

6

7

Гірчиця

На ринку, через власні магазини, ларки, палатки

2

0,11

416,5

-

-

За іншими каналами

1878

99,89

257,78

-

-

Всього

1880

100

7

-

Баштанні культури

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

30

100

70

283,75

-213,75

Всього

30

100

70

-213,75

ВРХ

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

78

39,79

716

1536,56

-820,56

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

75

38,26

607,49

1536,56

-929,56

На ринку,через власні магазини, ларки, палатки

25

12,75

678,6

1536,56

-857,96

За іншими каналами

18

9,18

742,05

1536,56

-794,51

Всього

196

100

-3402,59

Свині

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

102

44,74

945,13

1247,9

-302,77

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

83

36,40

951,87

1247,9

-296,03

На ринку,через власні магазини, ларки, палатки

25

10,96

1287,79

1247,9

39,89

За іншими каналами

18

7,89

1177

1247,9

-70,9

Всього

228

100

-629,81

Коні

На ринку,через власні магазини, ларки, палатки

8

100

515,13

-

-

Всього

8

100

Молоко і молочна продукція

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

122

50

181,69

142,18

39,51

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю

104

42,62

175,90

142,18

233,72

Продовження табл.3.7

1

2

3

4

5

6

7

та майнових паїв

За іншими каналами

18

7,38

191

142,18

48,82

Всього

244

100

322,05

Мед

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

138

62,16

34,98

4850

-4815,02

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

61

27,47

16,67

4850

-4833,33

За іншими каналами

23

10,36

35,65

4850

-4814,35

Всього

222

100

-14462,7

Олія

Населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадського харчування)

14

6,36

567,07

-

-

Пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв

44

20

734,84

-

-

За іншими каналами

162

73,63

335,38

-

-

Всього

220

100

-

Висновки: підприємство СВК «Борозенське» отримало прибуток у розмірі 14,09 грн. на 1 ц реалізуючи зерно ; 323,86 грн. на 1 ц. реалізуючи соняшник ; 56,91 грн. на 1 ц. реалізуючи ячмінь; 56,91 грн. на 1 ц. реалізуючи овес; 30,65 грн. на 1 ц. реалізуючи ріпак; 322,05 грн. на 1 ц реалізуючи молоко і молочну продукцію. Отримало збиток у розмірі 19,12 грн. на 1 ц реалізуючи кукурудзу; 213,75 грн. на 1 ц реалізуючи баштанні культури; 3402,59 грн. на 1 ц реалізуючи ВРХ; 629,81грн. на 1 ц реалізуючи свиней; 14462,7 на 1 ц реалізуючи мед.

Таблиця 3.6

Розрахунок ціни пропозиції і прогнозованої ціни на продукцію підприємства

Види продукції

Собівартість

одиниці продукції, грн.

Середня

реалізаційна ціна

одиниці

продукції, грн.

Валовий прибуток

на одиницю

продукції, грн.

Рівень

рентабельності

%

баз

2009

звіт

2010

баз

2009

звіт

2010

баз

2009

звіт

2010

баз

2009

звіт

2010

А

1

2

3

4

5

6

7

8

Пшениця озима

48,93

57,17

64,74

67,23

15,81

10,06

0,32

0,18

Жито

19,64

-

83,93

-

64,29

-

3,24

-

Кукурудза

на зерно

61,54

50

57,69

43,45

-3,85

-4,55

-0,06

-0,09

Ячмінь озимий

49,53

68,56

93,66

72,76

44,07

4,2

0,88

0,06

Ячмінь

ярий

17,06

71,61

87,2

78,54

70,14

6,93

4,11

0,09

Овес

41,21

47,62

83,63

95,24

42,42

47,62

1,03

1

Соняшник

81,62

98,05

120,94

207,22

39,32

109,17

0,48

1,11

Ріпак

озимий

85,28

156,8

178,35

187,66

93,07

30,86

1,09

0,19

Баштанні продовольчі

29,32

283,75

35,74

62,5

6,42

-221,25

0,22

-0,78

Всього по рослинництву

434,13

833,56

805,88

816,6

371,69

-27,02

11,31

1,76

ВРХ

1292,85

1536,56

894,65

890,02

-398,2

-646,54

-0,31

-0,42

Свині

1443,55

1247,9

1212,9

1373,06

-230,65

-1478,55

-0,16

-1,18

Молоко

151,71

142,18

186,38

169,81

34,67

27,63

0,23

0,19

Мед

32,96

4850

21,51

3350

-11,45

-1500

-0,35

-0,31

Всього по тваринництву

2921,07

7776,64

2315,44

5782,89

-605,43

-3597,46

-0,59

1,72

Всього

3355,2

8610,2

3121,32

6599,49

-233,74

-3624,48

10,72

0,04

Висновки: у 2010р. порівняно з 2009р. збільшилась собівартість продукції всього по підприємству на 5255 грн. Середня реалізаційна ціна одиниці продукції збільшилась на 3478,17 грн. Валовий збиток на одиницю продукції збільшився до 3390,74 грн. Рівень рентабельності зменшився до 10,68%.

Висновки по розділу III: проаналізувавши ринкову діяльність СВК «Борозенське» зробимо такі висновки,що найбільше продукції реалізується населенню в рахунок оплати праці (включаючи реалізацію через систему громадськогохарчування) (17 видів) і пайовикам в рахунок орендної плати за землю та майнових паїв (14 видів продукції).

Обсяг продажу збільшився на 24,88 тис. ц. Обсяг реалізації продукціїї соняшника збільшився на 5,2%.

Результативна ознака на 43,9% буде залежити від факторів. Індекс кореляції показує тісноту зв`язку та напрямок кореляційної залежності.Тобто,якщо індекс кореляції дорівнює 0,66 - зв`зок середній.Так як коефіцієнт стійкості дорівнює 85,58 % то явище не стійке.

Підприємство СВК «Борозенське» отримало прибуток у розмірі 14,09 грн. на 1 ц реалізуючи зерно ; 323,86 грн. на 1 ц. реалізуючи соняшник ; 56,91 грн. на 1 ц. реалізуючи ячмінь; 56,91 грн. на 1 ц. реалізуючи овес; 30,65 грн. на 1 ц. реалізуючи ріпак; 322,05 грн. на 1 ц реалізуючи молоко і молочну продукцію. Отримало збиток у розмірі 19,12 грн. на 1 ц реалізуючи кукурудзу; 213,75 грн. на 1 ц реалізуючи баштанні культури; 3402,59 грн. на 1 ц реалізуючи ВРХ; 629,81грн. на 1 ц реалізуючи свиней; 14462,7 на 1 ц реалізуючи мед.

У 2010р. порівняно з 2009р. збільшилась собівартість продукції всього по підприємству на 5255 грн. Середня реалізаційна ціна одиниці продукції збільшилась на 3478,17 грн. Валовий збиток на одиницю продукції збільшився до 3390,74 грн. Рівень рентабельності зменшився до 10,68%.