Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / VS_O_GOTOVA_KURSOVA_PEREROBLENA_Yakimchuk_A_R.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
13.76 Mб
Скачать

Додатки

Список використаних джерел

 1. AcadMap3d: пошаговое руководство /AutodeskInc.; переклад А. Б. Колотова –SanRafael: «AutodeskInc», 2008. – 72 с.

 2. ArcGis3DAnalyst: 3Dвизуализация, топографический аналіз, построение поверхностей /ESRICorp.; Переклад з англійської В. П. Журавльова – «ESRIWhitepaper», 2002. – 14 с.

 3. Erdas VirtualGIS : Users Guide / Erdas Corp. – «ERDAS», 2005. – 324 с.

 4. Безпалько Р. І. Основи землевпорядкування і землекористування. Навчальний посібник. Частина 1. / Р. І. Безпалько, В. Р. Черлінка – Чернівці : Рута, 2004. – 105 с.

 5. Берлянт А. М. Довідник з картографії / А. М. Берлянт, А. В. Гедимін, Ю. Г. Кельнер, А. І. Мартиненко, Б. Б. Серапінас, Н. М. Терехов, Є. І. Халугін – М. : «НЕДРА», 1988. – 428 с.

 6. Варламов А. А. Земельний кадастр. Географічні та земельні інформаційні системи /А. А. Варламов, С. А. Гальченко – М. : КолосС , 2006. – 400 с.

 7. Введение в практическое использование свободной ГИС GRASS 6.0: версия 1.2 / GRASS Hannover bR., переклад з англійської М. А. Дубінін, А. В. Костикова, М. І. Парилов. –GDF Hannover, 2005. – 134 c.

 8. Геренчук К. І. Природа Чернівецької області / К. І. Геренчук – Львів : «Вища школа», 1978 – 160 с.

 9. Єрунова М. Г. Географічні і земельно-інформаційні системи. Ч. 2. Картографування засобами ГІС MapInfo: Методичні вказівки / М. Г. Єрунова, А. А. Гостєва – Красноярськ, 2004. – 84 с.

 10. Іваніков А. Д. Геоінформатика / А. Д. Іваніков, В. П. Кулагін, А. Н. Тихонов, В. Я. Цвєтков – М. : Макс Пресс, 2001. – 349 с.

 11. Інструкція користувача : MapInfoProUserGuide/MapInfoCorp.; Переклад з англійської В. П. Журавльова, А. Б. Колотова – ООО «ЭСТИ МАП», 2006. – 620 с.

 12. Іщук О. О. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС : Навчальний посібник / О. О. Іщук, М. М. Коржнев, О. Є. Кошляков – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. – 200 с.

 13. Козьмук П. Ф. Земельні ресурси Буковини стан, моніторинг, використання / П. Ф. Козьмук, В. І. куліш, О. А. Чернявський – Чернівці : Букрек, 2007. – 384 с.

 14. Кружкова Е. А. Объемный взгляд на мир / Е. А. Кружкова, Н. А. Пантелеева. – М., 2005. – 53с.

 15. Ладичук Д. О. Створення бази геопросторових даних / Д. О. Ладичук, В. І. Пічура – Херсон : ХДУ, 2007. – 102 с.

 16. Лєонтьєв Н. Ф. Тематична картографія / Н. Ф. Лєонтьєв – М. : Наука, 1981. – 104 с.

 17. Основні показники по землекористуванню Сокирянського району Чернівецької області : форма 6-зем Державної статистичної звітності / Головне управління земельних ресурсів в Чернівецькій області. – 2010. – 26 с.

 18. Світличний О.О. Основи геоінформатики: навчальний посібник / О. О. Світличний, С. В. Плотницький – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 295 с.

 19. Сілкін К. Ю. Геоінформаційна система GoldenSoftwareSurfer8 / К. Ю. Сілкін – Вороніж : ВПЦ ВДУ, 2008. – 66с.

 20. Ступень М. Г. Теоретичні основи державного земельного кадастру / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О. Я. Микула та ін.; За заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : «Новий Світ-2000», 2010. – 336 с.

 21. Ткачук К. Н. Основи охорони праці: Підручник / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук