Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / VS_O_GOTOVA_KURSOVA_PEREROBLENA_Yakimchuk_A_R.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
13.76 Mб
Скачать

Висновки

Цифрова модель рельєфу – цифрове представлення об’єктів та особливостей рельєфу земної поверхні, створене на основі даних про рельєф та топологію місцевості. В землеустрої такі моделі використовуються головним чином для цифрового подання географічної інформації, визначення просторового положення точок, обчислення і візуалізації зон видимості для однієї або системи точок, розрахунків об’ємів певних об’єктів чи явищ щодо заданого висотного рівня, побудови профілів, виділення структурних ліній рельєфу, у тому числі ліній ерозійної мережі, вододілів, оконтурювання водозборів, створення похідних моделей (крутизни та експозиції схилів). Вся сукупність вирішуваних за допомогою ЦМР задач надає можливість швидкого та якісного аналізу проблемних ситуацій землеустрою та їх швидкого вирішення.

У нашому дослідженні ми використовували ГІС-продукт «MapInfoPro9.5.1», а саме модуль «VerticalMapper3.0», для створення ЦММ території Сокирянського району Чернівецької області. Даний модуль був обраний через високу точність і варіативність методів побудови ЦММ.

Вихідними даними для побудови нерегулярної мережі точок став шар з нанесеними горизонталями рельєфу території. Він створювався на основі топографічних карт масштабу 1:200000, які в свою чергу були укладені за матеріалами топографічних карт масштабу 1:100000. Об’єкти даного шару мали лінійну форму і були перетворені в сукупність точок з атрибутами відповідних їм ліній. Результатом стало отримання нерегулярної мережу точок (64871 об’єктів), з середньою щільністю 98,14 точки на 1 території, що цілком відповідає умовам генералізації. Перевагою саме нерегулярної мережі є відповідна щільність точок на ділянках з мінімумом топографічної інформації та в місцях, що потребують високої детальності.

На основі інтерполяції, а саме методом крікінгу, була побудована модель поверхні території Сокирянського району. Вона стала базовою для подальшої підготовки моделей експозиції та крутизни схилів, побудови басейнів річок, визначення глибини розчленування рельєфу тощо.

Для глибшого аналізу рельєфу за ЦММ, на її основі було складено модель крутизни схилів. Інформацію отриману з даної моделі можна використовувати під час протиерозійної організації території, розробки проектів кадастрового зонування (при наявності схилів крутизною понад вздовж прибережних смуг – розміри цих смуг подвоюються), при організації території землекористувань, враховуючи метричну модель оптимального використання угідь залежно від значення крутизни схилів за А. М. Третяком.

Подібним чином була створена модель експозиції схилів. З експозицією схилів пов’язані як природа самих схилів, так і умови господарювання. Проте чи не найяскравіше вплив експозиції схилів проявляється в с/г виробництві, впливаючи на терміни дозрівання культур та їх якісні показники, а в кінцевому рахунку – на врожайність. Звідси зрозуміла необхідність врахування просторової орієнтації схилів при проведенні землевпорядних робіт.

Експозиція схилів розглядається у тісному зв’язку із крутизною поверхні, адже чим крутіший схил, тим яскравіше проявляються особливості його просторової орієнтації. Розглядаючи дві дані моделі як єдину сукупність просторових даних, можна досягнути якісно кращих результатів аналізу поверхні території.

Також на основі даної моделі були створені таблиці з басейнами головних річок та приток головних річок. А вже на основі проведених басейнів було створено тематичний шар глибини розчленування рельєфу.

Визначення зон видимості може слугувати для вирішення проблем геодезичного забезпечення землеустрою на території даного адміністративного району, а саме для проектування мережі тріангуляції та полігонометрії.

Дана ЦММ являтиметься основою для аналізу просторової інформації, вихідні дані якого слугуватимуть інформаційною підтримкою під час проведення землевпорядних робіт на території Сокирянського адміністративного району.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук