Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / VS_O_GOTOVA_KURSOVA_PEREROBLENA_Yakimchuk_A_R.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
13.76 Mб
Скачать

Розділ 3 екпериментальне використання mapinfo veetical mapper для побудови цифрової моделі рельєфу території сокирянського району

3.1. Обґрунтування створення цифрової моделі рельєфу для цілей землеустрою території Сокирянського району

Географічне положення, що визначає геологічну та геоморфологічну будову, рельєф, клімат, водний режим та інші природні характеристики місцевості, безпосередньо впливає на характеристики які так чи інакше розглядаються в процесі землеустрою.

Територія Сокирянського району розташована в східній частині Чернівецької області, та межує на Півночі з Хмельницькою областю, на Північному Сході з Вінницькою областю, на Півдні з республікою Молдова, і на Заході із Кельменецьким районом. В Сокирянському районі налічується 22 базові ради, 29 населених пунктів, з них 1 місто і 28 сіл. Загальна площа населених пунктів становить 12,3 тис.га, що становить 18,6% від території району [17].

Сокирянський район займає південно-східну частину Прут-Дністровського міжріччя, природні умови якого є безпосередніми передумовами ведення землеустрою в регіоні і формують певну специфіку розподілу угідь, їх режим використання тощо. Територія району становить 66,1 тис.га, з них 66,4% припадає на сільськогосподарські угіддя, 20,9% - на ліси та лісо вкриті площі, 3,9% - на забудовані землі, 4,8% - під водою і 3,9% - інші землі (див. рис. 3.1.1) [13].

Рельєф території Сокирянського району маловиразний, лише на сході зустрічаються товтрові горби і на північному сході стрімкі яри що впадають в долину річки Дністер. Переважаючі абсолютні висоти на території району становлять близько 250 м над рівнем моря. Абсолютні висоти русла Дністра в цьому регіоні 60-65 метрів, отже, вріз долини цієї ріки перевищує 150 метрів, а місцями досягає 200 метрів, тобто максимальних значень глибини урізу в Подільсько-Молдавській частині течії Дністра [8].

Незважаючи на близькість глибокої долини Дністра, Прут-Дністровський вододіл в цьому районі мало розчленований долинами, балками і ярами, які з’являються лише на невеликих відстанях від дністровських крутосхилів.

Переважно рівнинний рельєф являється досить сприятливою характеристикою для землеустрою в регіоні – полегшується процес межування території, безпосередній вплив на кількість сільськогосподарських угідь регіону.

В свою чергу рельєф регіону впливає на кліматичні умови, що є одним із найважливіших чинників сільськогосподарської спеціалізації території. А саме на території Сокирянського району в рік випадає близько 500-575 мм опадів, з температурним режимом приблизно -5⁰ С взимку і +18⁰ С – влітку [13].

Ці кліматичні характеристики безпосередньо впливають на структуру сільськогосподарської спеціалізації району. Так, в Сокирянському районі сільські господарі, фермери, та ряд крупних агроформувань вважають доцільним розвивати сучасне садівництво і ягідництво, використовуючи для цього сприятливі кліматичні умови. Також частина населення вважає економічно вигідним займатися вирощуванням товарних овочів (огірків, картоплі, томатів, перців, капусти і т.д.).

За сучасної земельної реформи планується виділяти кліматичним умовам ще більше уваги при виборі напрямків сільськогосподарської спеціалізації регіону. Для прикладу, у підзоні помірного зволоження і більшої кількості тепла та сонячної радіації в польових сівозмінах перевага буде надаватися вирощуванню кукурудзи і сої, соняшнику, де їхня питома вага в сівозмінах має бути на 5-8 % більшою, ніж у вологій зоні.

Клімат виконує ще одну надзвичайно важливу функцію – він впливає на процес ґрунтоутворення. Так в умовах помірно-континентального недостатньо зволоженого клімату на території Сокирянського району утворились такі типи ґрунтів як ясно-сірі та сірі опідзолені переважно середньо і важко суглинкові ґрунти. Бонітет ясно-сірих опідзолених ґрунтів на орних землях визначено в 32-40 балів, сірих опідзолених ґрунтів – у 39-55 балів. При чому показники родючості ґрунтів, у тому числі й бонітет, на еродованих, піщаних, щебенюватих і сильно оглеєних ґрунтах значно нижчі, ніж наведені вище. Порівняно висока розораність території району (майже 54% від загальної площі) стала реальним наслідком екстенсивного способу ведення сільського господарства, ініційованого командно-адміністративним стилем організації виробництва. У результаті такої господарської діяльності на сільськогосподарських угіддях стали прогресувати ерозійні процеси. В Сокирянському районі відношення умовно стійких угідь до орних земель становить 0,6, що говорить про площа умовно стійких угідь близька до площі ріллі, з перевагою останньої у відсотковому співвідношенні 61,6% до 38,4%.

Рис. 3.1.1. Структура землекористування в Сокирянському районі.

Особливості поверхневих вод також проявляють величезний вплив на ґрунтоутворюючі, ерозійні та інші процеси, що впливають на специфіку землеустрою території. По великому рахунку територія Сокирянського району є басейном річки Дністер, велика звивистість русла у середині течії якого спричиняє виникнення заторів під час весняного льодоходу і затоплення прилеглих ділянок території. Живлення Дністра відбувається за рахунок дощових (50 %), талих (30 %) та ґрунтових (20 %) вод. Характерною особливістю режиму Дністра є часті паводки протягом всього року.Тому у прибережних територіях встановлюється особливий режим використання земель.

Добре забезпечений водними ресурсами Сокирянський район не потребує у вирішенні важких землевпорядних задач по меліорації ґрунтів [8].

Отже, саме географічні особливості і природні передумови стали вирішальними при розвитку певних специфічних принципів землеустрою в Сокирянському районі.

Землеустрій - сукупність соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території адміністративно-територіальних утворень, суб'єктів господарювання, що здійснюються під впливом суспільно-виробничих відносин і розвитку продуктивних сил.

Таким чином всі заходи при здійсненні землеустрою мають територіальний характер, тобто спрямовані на певну географічно визначену ціль. І при здійсненні цих заходів дуже важко опиратись на сухі статистичні дані без графічної прив’язки їх до певної території. Для повної оцінки і аналізу потрібно графічно змоделювати ту чи іншу ситуацію, що складається. Таким чином створення цифрових моделей рельєфу в системі землеустрою відіграє важливу роль для просторового аналізу.

З вище описаних особливостей рельєфу території Сокирянського району, та його впливу на інші фактори, які визначають особливості ведення землеустрою на даній території, слідує, що дослідження цього первинного фактору є важливою, навіть передовою умовою для підтримки ведення землеустрою в даному регіоні.

Як зазначалось вище – створення цифрових моделей рельєфу та їх подальший аналіз має суттєві переваги в якості, швидкості та економічній доцільності над традиційними методами картографічного моделювання. І для території Сокирянського району вони не є виключенням.

Моделювання берегової місцевості річки Дністер має специфічний сенс доцільний лише даній території. А саме через розміщення Дністровської гідроелектростанції. Саме особливості рельєфу дозволяють забезпечити річку Дністер певним нахилом необхідним для повноцінного використання гідроелектростанції. З іншої сторони моделювання дозволить спрогнозувати зворотній вплив функціонування Дністровської ГЕС на особливості ведення землеустрою в даному регіоні. Адже її функціонування порушує природно встановлений режим річки і незважаючи на намагання утримувати постійний рівень води у руслі, все ж у природні коливання рівня води «втручаються» і штучні, утворені функціонуванням даної гідроелектростанції.

Ще однією специфічною проблемою пов’язаною з Дністровською ГЕС, що потребує точного дослідження, є затоплення низлежачих від дамби територій внаслідок можливого аварійного спуску води. Адже при такому розвитку подій можливе підтоплення як мінімум 3 населених пунктів.

Але необхідність якісного моделювання берегових територій річки Дністер не обмежується проблемами функціонування розташованої тут Дністровської ГЕС. Ця річка і сама по своїй природі впливає на особливості ведення землеустрою.

Дослідження особливостей рельєфу доцільне також для визначення особливостей сільськогосподарського використання території Сокирянського району. Особливості експозиції та крутизни схилів визначають території під багаторічні насадження, ріллю та інші типи сільського господарства.

Саме переважно рівнинний рельєф даної території визначив те, що в Сокирянському районі велику частку земель сільськогосподарського призначення займають рілля, а велика частина південних схилів сприяє великій кількості багаторічних насаджень, що в свою чергу впливає на економіку регіону.

Створення цифрової моделі рельєфу території Сокирфнського району дозволить приймати рішення для якіснішого ведення землеустрою в коротший термін і з меншими затратами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук