Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Якимчук / VS_O_GOTOVA_KURSOVA_PEREROBLENA_Yakimchuk_A_R.docx
Скачиваний:
41
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
13.76 Mб
Скачать

3.2. Методико-технологічні прийоми розробки цифрової моделі рельєфу території Сокирянського району засобами MapInfo Vertical Mapper

В ході нашого дослідження в середовищі MapInfoVertical Mapperбула створена цифрова модель рельєфу території Сокирянського району для експериментального використання в землеустрої району.

Дана растрова модель містить змодельовану поверхню території Сокирянського району. Також вона стала основою для створення моделей крутизни та експозиції схилів. На її основі було створено шар з нанесеними басейнами річок, та визначено глибину розчленування.

Для побудови даної цифрової моделі рельєфу використовувались топографічні карти з номером М-35-127 і М-35-128 в масштабі 1:200000, що в свою чергу укладались на базі карт масштабу 1:100000, в растровому форматі, як підкладка для векторної оцифровки території.

Суцільні горизонталі на даних топографічних картах були проведені з інтервалом в 20 метрів, але в місцях з переважно рівнинним рельєфом були проведені і додаткові горизонталі через 10 і навіть через 5 метрів.

При реєстрації растрових топографічних карт потрібно було дотримуватись високої точності, тож точки виставлялись таким чином, щоб загальна похибка не сягала більше позначки 3. Контролем якості реєстрації зображень було співставлення двох топографічних карт, так щоб їхні суміжні координати співпадали (див. рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1. Вигляд робочого вікна програми при накладанні растрових топографічних карт з виділенням Сокирянського району.

По зареєстрованому зображенню відбувалось трасування горизонталей. Відразу ж в таблицю заносилися висотне значення цих горизонталей. Для зменшення плутанини в таблиці через велику кількість об’єктів, над горизонталями з однаковою висотою проводилось групування.

В результаті було отримано векторне зображення горизонталей всієї топографічної карти М-35-127, та частини М-35-128 на якій знаходилась невелика частина Сокирянського адміністративного району.

На завершальному етапі векторизації елементів рельєфу, для горизонталей було застосовано процедуру згладжування кутів (див. рис. 3.2.2).

Рис. 3.2.2. Вигляд робочого вікна з нанесеними горизонталями

Далі нам потрібно було перетворити наші лінійні об’єкти в набір точок, що описували б кожну горизонталь по траєкторії їх проведення.

Спочатку стандартною процедурою було утворено 45596 точок. Але цей показник являвся занадто малим, тож процедура була повторена, тільки на цей раз зі вказаною максимальною віддаллю точок між собою – 200 метрів. В результаті було утворено 64871 точка. Цей показник виявився збалансованим і найбільш підходящим, тобто не перебільшеним і не заниженим (див. рис. 3.2.3).

.

Рис. 3.2.3. Вигляд робочого вікна програми з утвореними точковими об’єктами з лінійних.

На основі створеного шару з нерегулярною мережею точок було створено растрову ГРІД-модель рельєфу. Для цього в меню «Create Grid» ми обрали інтерполяцію, а саме метод «Крікінгу». Величиною вимірів даних точкових об’єктів було обрано метри. За відсутності в нашій таблиці нульових значень, не було потреби відзначати пункт «Ignorerecordscontainingzero».

Потім в запропонованому меню вибору значення для кожного пікселя, було обрано середнє пересічне значення всіх точок, що попадають в даний піксель.

Розмір пікселя замість запропонованого 218,589 метра для його сторони, було встановлено 30 метрів. Таким чином це визначило розширення нашої растрової ГРІД-моделі рельєфу, а саме 1 366 х 1 241 пікселі. Мінімумом точок, що визначали значення в певній точці було встановлено 3, максимумом – 12. Метод крікінгу був обраний «Ординарний». Процедура створення зайняла приблизно 20 хвилин в силу достатньо великого розширення і великої кількості точок.

Таким чином ми отримали базову цифрову растрову ГРІД-модель рельєфу території Сокирянського району (див. рис. 3.2.4).

Рис. 3.2.4. Цифрова растрова ГРІД-модель рельєфу території Сокирянського району.

На даній цифровій моделі можна чітко побачити місця врізу річок, та провести чітку межу вододілу між Дністром та Прутом. За допомогою ГРІД-менеджера, а саме дії «Run 3D Viewer» можна переглянути модель в тривимірному режимі (див. рис. 3.2.5).

Рис. 3.2.5. Цифрова модель рельєфу території Сокирянського району в тривимірному режимі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Якимчук