Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика / звіт 3.12.07.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
120.32 Кб
Скачать

11.12.2007Р. Вивчала методику проведення перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів.

Завдання прокурорського нагляду за додержанням законів та практичні потреби у здійсненні заходів щодо зміцнення законності та правопорядку визначають предмет цього нагляду. Його характерною рисою є множинність законів, за додержанням яких він здійснює нагляд органів, підприємств, установ, організацій та посадових осіб, на які розповсюджується компетенція прокуратури. При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурори самі не усувають порушення закону, а вимагають цього від юридичних та фізичних осіб, або звертаються до суду.

У відповідності до ст.19 Закону України “Про прокуратуру” предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є:

1.Відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та посадовими особами вимогам Конституції України та чинним законам.

Прокурорський нагляд здійснюється за законністю тих актів, які тягнуть за собою юридичні наслідки. Вони можутьбути видані як колегіальними органами, так і посадовими особами. Здебільшого це постанови, рішення, розпорядження, накази, інструкції, правила, положення, договори (контракти) тощо. При вирішенні питання про відповідність актів вимогам чинного законодавства прокурор використовує не тільки закони, а й підзаконні нормативні акти, які розкривають механізм застосування закону. При виявленні акту, який не відповідає вимогам чинного законодавства, прокурор виносить протест. Протест - це документ прокурора, який містить звернену до компетентного органу або посадової особи вимогу про відміну акта (рішення), що суперечить закону, чи приведення його у відповідністьдо закону, або про припинення незаконних дій посадової особи, відновлення порушених прав.

З метою попередження внесення незаконних актів прокурор може внести подання – це документ, звернений до повноважного державного органу, громадської організації чи посадової особи, який містить аналіз порушень закону, причин цих порушень та умов, що їм сприяли, а також вимогу про їх усунення.

2.Додержання законів про недоторканість особи, соціально – економічні, політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав.

3.Додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони навколишнього природного середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. Цим на органи прокуратури покладений обов”язок здійснювати нагляд за додержанням законів у всіх сферах господарства України та всіма органами, які займаються господарською діяльністю. Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а також за наявності приводів з власної ініціативи прокурора.

Перевірка виконання законів –це сукупністьдій прокурорів, що направлені на виявлення порушення закону, причин цих порушень та умов, що їм сприяли, з метоювжиття заходів до їх усунення, відновленню порушених прав та притягнення винних до відповідальності.

При здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право:

-безперешкодно входити у державні чи громадські установи, підприємства, міністерства, відомства за посвідченням, що стверджує його особу, та мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

-вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення.

Витребування може бути як разовим, так і періодичним та систематичним, здійснюватися як в усній, так і письмовій формі. Документи можутьбути оглянуті безпосередньо на об”єкті, який перевіряється, чи направлені для перевірки в прокуратуру.

З метою попередження прийняття актів, що протирічать чинному законодавству, прокурор може бути присутнім на сесічх місцевих рад та засіданнях виконкомів, приймати участь у засіданнях комісії з питань неповнолітніх при розгляді справ про направлення неповнолітніх в спеціальні заклади. Прокурор може вимагати надання йому додаткових матеріалів та пояснень посадових осіб, які допоможуть йому розкрити зміст актів чи документів, які перевіряються.

-вимагати від керівників, інших посадових осіб державних органів проведення перевірок, ревізій діяльності підконтрольних і підпорядкованих підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих експертиз. Перевірки та ревізії проводяться з питань, якими займаються відповідні органи в силу своїх функціональних обов”язків, а тому прокуратура їх не оплачує. У вимозі про проведення перевірки чи ревізії прокурор вказує дані про порушення закону, викладає питання, які підлягають з”ясуванню, вказує термін виконання і надання кінцевих матеріалів. Відповідальністьза якість і додержання термінів перевірки несе керівник державного органу, якому була адресована вимога.

З вимогою про виділення спеціаліста для участі у проведенні перевірки законів прокурор звертається до керівників та посадових осіб органів позавідомчого контролю, науково-дослідних установ та учбових закладів, інших державних контролюючих органів та установ. Посадові особи органів позавідомчого контролю, які залучаються до перевірок в якості спеціалістів, вправі в межах своєї компетенції самостійно приймати заходи до усунення виявлених порушень.

Відомчі та позавідомчі експертизи у процесі нагляду за додержанням і застосуванням законів проводяться за вимогами цивільного та кримінального процесів.

-викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону. Форма пояснень залежить від характеру та важливості даних, які в них містяться. Письмові пояснення даються власноруч. Пояснення можуть давати громадяни, які звернулися зі скаргою чи заявою, для уточнення окремих даних, громадяни, які скоїли правопорушення чи мають якісь дані про обставини скоєння правопорушень, а також будь-які інші особи, повідомлення яких можуть допомогти встановити істину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Практика