Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика / Programa_praktiki.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
67.58 Кб
Скачать

1. Загальні положення

Програма проходження навчально-виробничої практики студентів розроблена згідно з вимогами Положення про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 року.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів із спеціальності «Правознавство» на юридичному факультеті Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, що допомагає поглибити і закріпити отримані теоретичні знання, а також набути уміння та навики практичної діяльності.

У програмі розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків практики.

1.1. Мета практики.

Метою практики є засвоєння і поглиблення теоретичних знань одержаних в процесі вивчення загальних та спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а також ознайомлення зі структурою і діяльністю органів прокуратури, вивчення нормативного матеріалу, що регламентує цю діяльність, ознайомлення з документацією, яка ведеться в органах прокуратури, що дасть змогу підвищити власну правову культуру та професійну правосвідомість, а також здобути базисні вміння та навички необхідні для здійснення практичної діяльності. Основною метою проходження практики є ознайомлення з основними напрямками та змістом роботи органів прокуратури.

1.2. Завдання практики.

Відповідно до поставленої мети завданнями практики є:

- ознайомлення студентів із структурою та функціонально-організаційними особливостями діяльності органів прокуратури;

- ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів прокуратури;

- здобуття нових знань відповідно до напряму підготовки студента;

- формування професійних навичок застосування знань у галузі правознавства;

- надбання практичних навиків правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації;

- збір і узагальнення практичного матеріалу;

- адаптація студентів до виконання практичної роботи, розширити їх уявлення з правової культури та професійної етики юриста;

- сприяння в розвитку здібностей студентів аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно з положеннями законодавчих та інших актів;

- сприяння студентові у виборі напрямку майбутньої професійної діяльності.

Для досягнення цієї мети студенти зобов’язані повторити, а в окремих випадках і вивчити нормативних матеріал, який регламентує організацію і діяльність органів прокуратури (відповідні закони, накази та вказівки Генерального прокурора України, положення, інструкції з діловодства), ознайомитися з діяльністю відповідних баз практики, в тому числі з процесуальними документами, які виносяться в ході прокурорської діяльності, навчитися самостійно складати такі документи тощо.

Базою проходження навчально-виробничої практики є органи прокуратури України.

Термін проведення навчально-виробничої практики визначається у навчальному плані та деталізується в наказі про проходження практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Практика