Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика / Programa_praktiki.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
67.58 Кб
Скачать

2.3. Права та обов’язки студентів-практикантів:

- своєчасно отримати від керівника практики від кафедри інструктаж про проходження практики, ознайомитись з програмою навчальної практики та отримати інші необхідні документи;

- звертатись до керівників практики, завідувача профільної кафедри з питань, які виникають під час її проходження;

- своєчасно прибути на базу практики;

- якісно виконувати всі завдання, які передбачено програмою навчальної практики та керівника практики;

- дотримуватись правил внутрішнього розпорядку органів прокуратури – бази практики;

- нести відповідальність за виконану роботу;

- виконати програму практики в повному обсязі;

- своєчасно звітувати про підсумки проходження практики в органах прокуратури;

- вести щоденник навчальної практики, відображати в ньому зміст виконаної за кожен день практики роботи з детальним аналізом і висновками;

- скласти письмовий звіт про виконання програми навчальної практики, належним чином його оформити і разом з іншими документами представити на кафедру в зазначений строк.

3. Зміст практики

Під час проходження практики в органах прокуратури студенти повинні:

Знати: нормативні акти, що регулюють діяльність прокуратури, її завдання і функції, форми та методи практичної діяльності;

Вміти: застосовувати норми матеріального та процесуального кримінального законодавства на практиці, складати процесуальні документи, проводити узагальнення слідчої та прокурорської практики.

Набути навики: прийому громадян, ведення діловодства, надання відповідей на скарги і заяви, а також складання подань, постанов, клопотань тощо.

З метою закріплення теоретичних знань та практичних навичок студенти повинні бути присутніми:

- при виконанні окремих процесуальних дій прокурором під час досудового слідства;

- при підтриманні прокурором державного обвинувачення в суді;

- при проведенні особистого прийому громадян.

Зміст практики:

- ознайомитися з практичною діяльністю органів прокуратури України, роботою помічника прокурора, організацією роботи з кадрами;

- проаналізувати організацію роботи зі здійсненням нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

- ознайомитися з практикою проведення особистого прийому громадян прокурором;

- ознайомитися з повноваженнями прокурора при здійсненні загального нагляду;

- підготувати проекти документи прокурорського реагування: подання прокурора, постанову прокурора;

- ознайомитися з організацією прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;

- за дорученням безпосереднього керівника навчальної практики, студент-практикант вивчає кримінальні справи, які належать передати до суду;

- ознайомитися з роботою канцелярії, порядком ведення діловодства в органах прокуратури.

4. Складання та оформлення звіту за підсумками навчальної практики

Після закінчення навчальної практики студент зобов’язаний надати до кафедри наступні документи:

1. письмовий звіт;

2. щоденник практики;

3. характеристику з місця проходження практики;

4. додатки.

4.1. Звіт повинен містити наступні відомості:

- тривалість і послідовність проходження практики;

- коротка характеристика органу прокуратури де студент безпосередньо проходив практику;

- які умови були створені для проходження студентом навчальної практики;

- зміст робіт, які були особисто виконані студентом за період проходження навчальної практики, послідовність та процесуальні особливості їх виконання;

- коротка характеристика вивчених студентом кримінальних справ, а також тих в провадженні і розгляді яких безпосередньо брав участь;

- види та характеристика завдань і доручень, які були виконані студентом, та їх результати;

- практику застосування чинного законодавства та нормативно-правових актів у практичній діяльності;

- труднощі (теоретичного та практичного характеру), які виникали у студента за час проходження навчальної практики;

- виклад спірних питань, що виникали в процесі проходження практики з поданням своїх пропозицій щодо їх вирішення;

- зауваження практиканта щодо діяльності органів прокуратури і конкретні пропозиції щодо вдосконалення їх роботи.

Звіт являє собою індивідуально пророблену роботу кожного студента, що викладається у довільній формі та відображає власне ставлення та враження студента від пройденої ним практики, тому у звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики, нормативно-правових актів України, а також цитування навчальних джерел.

4.2. Щоденник практики. За час проходження практики, студент зобов’язаний вести одержаний щоденник, та відображувати в ньому зміст та обсяг виконаної ним щодня роботи. Щоденник практики відображає щоденну хронологію проходження практики в органах прокуратури, які складені студентом самостійно під час практики.

4.3. Характеристика з місця проходження практики. Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

- рівень теоретичної підготовки студента;

- відношення студента до виконання практичних обов’язків та поставлених перед ним завдань;

- вміння застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності;

- на яку оцінку заслуговує студент за результатами проходження практики;

- індивідуальні якості студента, та ін.

Характеристику складає та підписує керівник практикою від бази практики, а також затверджує та скріплює її печаткою.

4.5. Додатки. До звіту слід додати проекти документів, особисто складених студентом під час проходження практики, а саме:

1. Подання.

2. Реєстр матеріалів досудового розслідування.

3. Повідомлення про початок досудового розслідування.

4. Повідомлення про підозру (+пам’ятка про права та обов’язки підозрюваного).

5. Постанова про призначення прокурора у кримінальному провадженні.

6. Постанова про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням та застосуванням законів.

7. Постанова про призначення експертизи.

8. Постанова про закриття кримінального провадження.

9. Обвинувальний акт.

10. Клопотання про обрання заходів кримінального провадження (обшук / арешт / про тимчасовий доступ до речей/документів).

11. Клопотання про обрання запобіжного заходу (вказати якого саме).

12. Вказівки по кримінально-виконавчій інспекції.

13. Позов прокурора.

Усі додатки повинні бути складені студентом власноруч. Ксерокопії документів до захисту не приймаються.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Практика