Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика / Programa_praktiki.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
67.58 Кб
Скачать

2. Організація та керівництво практикою

Організація та керівництво навчально-виробничою практикою студентів здійснюється кафедрою кримінального права і криміналістики, юридичного факультету, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

На початку практики проводяться загальні збори студентів, на яких до студентів доводиться мета і завдання практики, її бази і термін, графік проведення, видається направлення на практику, необхідні методичні матеріали.

2.1. Керівництво практикою від кафедри.

Навчально-методичне керівництво проходження студентами практики здійснює керівник практики від кафедри, а саме:

- розробляє всі організаційні питання проведення практики: графік, методичне забезпечення, керівництво, контроль, звітність і строки;

- забезпечує вчасну розробку програму практики;

- перед направленням студентів на практику в органи прокуратури провести інструктаж про порядок проходження практики, надати студентам-практикантам необхідні документи (направлення на проходження практики та програму практики, щоденник практики);

- ознайомити студентів з програмою, цілями та завданнями практики в органах прокуратури;

- здійснювати керівництво практикою, консультувати, контролювати та забезпечувати повне виконання програми практики всіма студентами-практикантами;

- повідомити практиканта про систему звітності з практики, а саме: подання щоденника практики та письмового звіту з додатками правничої документації, розробленої студентом;

- сприяти студенту у проходженні практики згідно з її програмою;

- проводить організаційно-інструктивні збори студентів перед початком практики, а після її завершення – проводить захист практики (приймає звіт про проходження практики в органах прокуратури);

- виявляти та усувати можливі недоліки, надавати практичну допомогу студентам у виконанні програми практики.

2.2. Керівництво практикою від бази практики.

Безпосередньо на базових місцях порядок проходження практики визначається керівником практики за місцем її проходження, з яким студент погоджує індивідуальний календарний план проходження практики згідно з її програмою та базою практики. Керівник від бази практики контролює виконання студентом програми практики, визначає послідовність і порядок роботи практиканта, а також визначає робоче місце студента. Всі зауваження щодо виконання доручених завдань практикантам, порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази практики у щоденник практиканта. Керівник практики дає письмовий висновок про виконання та засвоєння програми практичної підготовки студентом, характеризує здатність практиканта до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, характеристику про проходження практики, яка друкується на бланку організації та завіряється печаткою.

Керівник практики від бази практики зобов'язаний:

- організувати проходження практики студентів у відповідності до календарного плану практики у співпраці з керівником практики від юридичного факультету;

- ознайомити студентів з організацією та практикою роботи органів прокуратури – бази практики;

- провести з практикантом обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;

- забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та індивідуального завдання практики;

- здійснювати керівництво практикою студента, надавати практикантам всебічну практичну допомогу у виконанні програми практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Практика