Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практика / звіт 3.12.07.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
120.32 Кб
Скачать

07.12.2007Р. Ознайомлення із вимогами до працівників органів прокуратури.

Відповідно до ст. 46 Закону України “Про прокуратуру” прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, необхідні ділові і моральні якості. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається генеральним прокурором України.

Особи, які вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, слідчих прокуратури, приймають присягу працівника прокуратури. Текст присяги затверджується Верховною Радою України.

Особливі умови висуваються до осіб, яких призначають на посади керівників органів прокуратури. Так, на посади прокурорів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них прокурорів признасаються особи віком не молодше 30 років, які мають стаж роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 7 років; на посади районних і міських прокурорів – віком не молодше 25 років і зі стажем роботи в органах прокуратури або на судових посадах не менше 3-х років.

Підвищенню професійного рівня прокурорів і слідчих прокуратури та зміцненню дисципліни сприяють атестації, які організовуються один раз на 5 років відповідними атестаційними комісіями прокуратури України, областей, міст Києва і Севастополя. Порядок атестації визначається Генеральним прокурором України. Рішення атестаційної комісії може бути оскаржено прокурору вищої інстанції.

Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи організаціях, а також з будь-яким підприємництвом не допускається, за винятком наукової і педагогічної діяльності.

На посаду прокурора або слідчого прокуратури не можуть бути прийняті особи, які були засуджені за всинення злочину, за винятком реабілітованих.

Військовими прокурорами і слідчими призначають громадян України- офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.

Генерального прокурора України призначає на посаду і звільняє з неї Президент України за погодженням з Верховною Радою України. Строк повноважень Генерального прокурора Ураїни і підпорядкованих йому прокурорів становить 5 років.

У відповідності до Закону України “Про прокуратуру” генеральний прокурор України призначає на посаду і звільняє з неї працівників апарату Генеральної прокуратури, за винятком технічного і обслуговуючого персоналу. До працівників апарату належать перший заступник та заступники Генерального прокурора, керівники структурних підрозділів, головний бухгалтер, старші помічники та помічники Генерального прокурора з особливих доручень, заступники керівників структурних підрозділів, старші слідчі в особливо важливих справах, старші прокурори та прокурори управлінь і відділів.

10.12.2007Р вивчення дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури.

За порушення закону, неналежне виконання службових обов”язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним Статутом прокуратури України. Згідно цього Статуту дисциплінарними стягненнями є :

-догана;

-пониження у класному чині;

-пониження у посаді;

-позбавлення нагрудного знаку “Почесний працівник прокуратури”;

-звільнення;

-звільнення з позбавленням класного чину.

Генеральний прокурор має право застосовувати усі перелічені дисциплінарні стягнення, крім позбавлення або пониження у класному чині державного радника юстиції 1, 2, 3 класів, яке проводиться Президентом України за поданням Генерального прокурора України.

Прокурори Республіки Крим, областей, міст Києва, Севастополя і прирівняні до них прокурори мають право застосовувати такі дисциплінарні стягнення як догану, пониження в посаді, звільнення, крім пониження в посаді і звільнення працівників, які призначаються Генеральним прокурором України.

Міські і районні прокурори, інші прирівняні до них прокурори вносять подання вищестоящому прокурору про накладення дисциплінарного стягнення на підлеглих їм прокурорсько-слідчих працівників. Дисциплінарне стягнення може бути накладене протягом 1 місяця з моменту виявлення проступку, не враховуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності чи перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк службової перевірки не повинен перевищувати двох місяців. За один і той же проступок може бути накладене тільки одне дисциплінарне стягнення. У випадку вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення провадиться незалежно від часу вчинення проступку. Про накладення дисциплінарного стягнення видається наказ, який оголошується працівнику під розписку і додається до особової справи. Цей наказ може бути оскаржений Генеральному прокурору в місячний термін з дня ознайомлення. Генеральний прокурор приймає рішення по скарзі в 10-ти денний термін, а в разі проведення перевірки- не пізніше 1 місяця з дня її надходження. Однак оскарження наказу не зупиняє його виконання. Працівник вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення, якщо протягом року з дня його накладення він не піддавався новому дисциплінарному стягненню. Поновлення в попередньому класному чині або на попередній посаді може правадитись тільки в порядку атестування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Практика