Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spz / шпори.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.56 Mб
Скачать

Побудова таблиць ідентифікаторів методом бінарного дерева.

Нехай в нас є ідентифікатори: BA,D1,M22,E,A12,BP,F.

Полотно 105

Для того, щоб скоротити час пошуку шуканого елементу в таблиці не збільшуючи значення часу на її заповнення потрібно відмовитись від організації таблиці у вигляді безперервного таблиці даних. Існує метод побудови таблиць у формі бінарного дерева. Вузол кожного дерева являє собою елемент таблиці, причому кореневим вузлом є перший елемент, що зустрівся при заповнені таблиці. Дерево називається бінарним, тому, що кожна вершина в ньому може мати не більше двох віток. Алгоритм заповнення і пошуку дивитись в методичці. Для даного методу число необхідних порівнянь і форма дерева, що вийшла залежить від того порядку, з якого надходять ідентифікатори. ABC… якщо взяти послідовність операторів, які впорядковані за алфавітом, то дерево перетвориться в одно направлений впорядкований зв’язаний список. Ця особливість є недоліком даного методу. Інший недолік є динамічний спосіб виділення пам’яті. Тз=N*Q(log2N) Tn=Q(log2N).

Не 2.3 Хеш-функції та хеш–адресація. Принципи роботи хеш-функцій.

Процес відображення області визначення хеш-функції на множину значень називається хешування. При роботі з таблицями ідентифікаторів ця функція повинна виконувати відображення імен ідентифікаторів на множину цілих не від’ємних значень. Областю визначення хеш-функції буде множина всіх можливих імен ідентифікаторів. Хеш-адресація полягає у використанні значення, що повертається хеш-функцією як адреси комірки деякого масиву даних. Розмір масиву даних повинен відповідати областю значень використовуваних хеш-функції. В реальному компіляторі область значень хеш-функції не повинна перевищувати область.

Метод організації таблиць ідентифікаторів заснований на використання хеш адресації, полягає в розміщені кожного елемента таблиці в комірку, адреса якої повертає хеш-функцію. Тоді для пошуку елемента необхідно обчислити хеш-функцію для шуканого елемента і перевірити, чи не є задана комірка порожньою. Якщо вона не порожня, то елемент знайдений, якщо порожня – не знайдений.

Перевага – цей метод є дуже ефективним, оскільки час розміщення елемента в таблиці і час його пошуку визначаються тільки часом, що затрачується на обчислення хеш-функції, що є незрівняно менше ніж багаторазове порівняння елементів в таблиці.

Недоліки: 1. неефективне використання обсягу пам’яті, тобто, що розмір пам’яті повинен відповідати області значень хеш-функції, а реально збережених ідентифікаторів може бути істотно менше. 2. необхідність вибору хорошої хеш-функції.

Ситуація, коли двом або більше ідентифікаторам відповідає одне і те саме значення функції називається колізією. Для вирішення таких ситуацій використовується ре хешування і інші методи. Адреса обчислена за допомогою хеш-функції вказує на задану колізії, то необхідно обчислити значення функції h1(A) і перевірити чи вона не займана. Якщо і вона зайнята то обчислюється значення h2(A) і так доти, поки не буде знайдена вільна комірка, або поки hі(A) не співпаде з h(A). В останньому випадку вважається, що таблиця ідентифікаторів заповнена і більше місця немає і видається помилка.

Розглянемо приклад: нехай в нас є ряд послідовних комірок n1,n2,n3,n4,n5 і необхідно розмістити такі ідентифікатори: A1,A2,A3,A4,A5

h(A1)=h(A2)=h(A5)=n1

h(A3)=n2

h(A4)=n4

Заповнення таблиці в результаті ре хешування.

h(A1)=n1

h(A2)=n1

h(A3)=n2

h(A4)=n4

h(A5)=n1

n1

Прямая соединительная линия 110Прямая соединительная линия 112Прямая соединительная линия 111Прямая соединительная линия 113Прямая соединительная линия 114A1

n2

Прямая соединительная линия 109A2

n3

Прямая соединительная линия 108A3

N4

Прямая соединительная линия 107A4

n5

Найпростіше є організація у вигляді ???

Середній час пошуку: ???

Ефективність методу буде вище при рості числа ідентифікаторів і зниження заповнення таблиці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz