Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

spz / spz state exam questions

.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
12.01 Кб
Скачать

Питання на держіспит з курсу  „Системне програмне забезпечення” 1. Поняття обчислювального процесу і ресурсу . Діаграма станів процесу 2. Планування і диспетчеризація процесів і задач в ОС. Стратегії планування. Дисципліни диспетчеризації . 3. Переривання. Розподіл переривань по рівнях пріоритету. Облік пріоритету. Дисципліни обслуговування переривань. 4. Пам'ять і відображення, віртуальний адресний простір. Простий безперервний розподіл і розподіл з перекриттям (оверлейні структури). Розподіл статичними і динамічними розділами. Розділи з фіксованими границями. Розділи з рухливими границями . Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки. 5. Способи виділення пам’яті під новий розділ. Їх переваги і недоліки. Сегментна, сторінкова і сегментно-сторінкова організація пам'яті. Дисципліни заміщення сегментів. Організація, переваги і недоліки. 6. Транслятори, компілятори й інтерпретатори — загальна схема роботи. 7. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів.  Найпростіші методи побудови таблиць ідентифікаторів. 8. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій 9. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів.  Побудова таблиць ідентифікаторів методом ланцюжків 10. Призначення й особливості побудови таблиць ідентифікаторів. Комбіновані способи побудови таблиць ідентифікаторів 11. Хеш-функція і хеш-адресація. Принцип роботи хеш-функцій.  Побудова таблиць ідентифікаторів на основі хеш-функцій. 12. Способи внутрішнього представлення програм.  Синтаксичні дерева. Багатоадресний код з явно іменованим результатом (тетради). Багатоадресний код з неявно іменованим результатом. Обернений польський запис операцій. Асемблерний код і машинні команди. 13. Визначення формальної мови і граматики. Типи формальних граматик. Способи завдання схем граматик. 14. Сімейство операційних систем UNIX. Історія розвитку ОС UNIX. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX. Файлова система.  15. Загальна характеристика сімейства операційних систем UNIX, особливості архітектури сімейства ОС UNIX. Основні поняття системи UNIX. Функціонування системи UNIX.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz