Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spz / шпори.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.56 Mб
Скачать

Безпріоритетні до: лінійні та циклічні.

Розрізняють два типи дисциплін обслуговування - без пріоритетні та пріоритетні.

У разі дисциплін без пріоритетів заявки різних типів не мають наперед встановлених пріоритетів для обслуговування і вважаються при вході в систему рівно пріоритетними. При реалізації пріоритетних дисциплін обслуговування окремим задачам надається привілейоване право переходу в стан виконання. Пріоритет присвоєний задачі, може бути величиною постійною, або може змінюватись в процесі її розв'язання. У деяких системах вводяться класи пріоритетів (частково впорядковані системи пріоритетів). Це як правило робиться за рахунок організації декількох черг для кожного класу. Ресурс буде представлений в першу чергу тим заявкам, котрі знаходяться в черзі (класі) з найбільш високим пріоритетом.

Пріоритетні до: до з фіксованим пріоритетом та до з абсолютним пріоритетом.

Особливості організації. Одночасне використання і пріоритету, ікванта. Алгоритм заснований на квантуванні, але величина кванта залежитьвід пріоритету: чим вищий пріоритет, тим більший відрізок часу процес можезаймати процесор. Вибір з черги може здійснюватися по першому елементі,або відповідно до пріоритету.

Переваги:

• враховує пріоритетність задач;

• простота реалізації, оскільки немає перерахування пріоритетів;

• немає повної втрати контролю над системою, оскільки будь-який квант кінцевий

Недолік. Процес не може бути витіснений іншим процесом, поки незакінчився квант.

ДО з абсолютним пріоритетом

Особливості організації. Дисципліна обслуговування заснована напріоритетах. Процес може бути витіснений процесом з великим пріоритетом. Процеси ставляться в кінець єдиної черги. З черги вибирається процес з максимальним пріоритетом.

Заміна процесу, який виконується, відбувається в наступних випадках:

• процес завершений, або відбулася помилка;

• процес перейшов у стан чекання;

• у черзі з’явився процес з біль

Переваги:

• враховує пріоритетність задач;

• не втрачається контроль над системою (у будь-який момент можна запустити системну задачу з найвищим пріоритетом).

Недоліки:

• можливість нескінченного відкладання низькопріоритетнихпроцесів;

• складна організація, тому що необхідне перерахуванняпріоритетів.

Адаптивні до. (Немає) Визначення середнього часу знаходження заявки в системі. (Немає) Недоліки до з фіксованим пріоритетом.

Особливості організації. Одночасне використання і пріоритету, ікванта. Алгоритм заснований на квантуванні, але величина кванта залежитьвід пріоритету: чим вищий пріоритет, тим більший відрізок часу процес можезаймати процесор. Вибір з черги може здійснюватися по першому елементі,або відповідно до пріоритету.

Переваги:

• враховує пріоритетність задач;

• простота реалізації, оскільки немає перерахування пріоритетів;

• немає повної втрати контролю над системою, оскільки будь-який квант кінцевий

Недолік. Процес не може бути витіснений іншим процесом, поки незакінчився квант.

Динамічне планування (диспетчеризація). (Немає) Диспетчеризація задач з використанням динамічних пріоритетів. Переваги і недоліки.

Диспетчеризація з динамічними пріоритетами вимагає додаткових витрат на обчислення значень пріоритетів задач, що виконуються, тому в багатьох ОС реального часу використовуються методи диспетчеризації на основі статичних (постійних) пріоритетів. Хоча треба помітити, що динамічні пріоритети дозволяють реалізувати гарантії обслуговування задач.

Стратегія планування визначає, які процеси ми плануємо на виконання для того, щоб досягти поставленої мети. Відома велика кількість різних стратегій вибору процесу, якому необхідно представити процесор. Серед них перш за все, можна назвати наступні стратегії:

• по можливості закінчувати обчислення ( обчислюючі процеси ) в тому ж самому порядку, в якому вони були початі;

• віддавати перевагу більш коротким процесам;

• надавати всім користувачам (процесам користувачів) однакові послуги, в тому числі і однаковий час очікування.

Коли говорять про стратегію обслуговування, завжди мають на увазі поняття процесу, а не поняття задачі, оскільки процес, як ми уже знаємо, може складатися з кількох потоків (задач ).

Відомо велика кількість правил (дисциплін диспетчеризації), в співвідношенні з якими формулюється список (черга) готових до виконання задач. Розділяють два великих класи дисциплін обслуговування - безпріоритетні та прiоритетні:

При безпріоритетному обслуговуванні вибір задачі виконується в деякому заздалегідь встановленому порядку без обліку їх відносної важливості і часу обслуговування. При реалізації пріоритетних дисциплін обслуговування окремим задачам надається право попасти в стан виконання.

Запам'ятаємо про пріоритети наступне:

• пріоритет, присвоєний задачі, може бути величиною постійною;

• пріоритет задачі може змінюватися в процесі її рішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz