Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spz / шпори.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.56 Mб
Скачать

Обчислювальні процеси.

Обчислювальним називається процес розв`язання різноманітних задач на ЕОМ. У свою чергу, безпосередньому розв`язанню задач на комп`ютері передує досить складна та трудомістка послідовність дій, необхідних для підготовки обчислювального процесу. Дуже часто процес підготовки задачі до розв`язання становить 90 – 95%, а безпосереднє розв`язання лише 5 – 10% від загального часу.

Розв’язання будь-якої задачі на ЕОМ складається з кількох етапів, а саме:

– постановка завдання (з’ясування кінцевої мети і розроблення загального підходу до досліджуваної проблеми);

– формалізація (побудова математичної моделі розглядуваного явища);

– вибір (або розроблення) методу розв’язування;

– розроблення алгоритму(побудова розв’язання у формі алгоритму, що складається зі скінченної послідовності інструкцій, кожна з яких має чіткий зміст і може бути виконана з певними обчислювальними затратами за скінченний час);

– складання програми (подання алгоритму у формі, зрозумілій ЕОМ);

– відладка програми (перевірка її візуально та виявлення помилок у процесі компіляції;

– обчислення та обробка результатів (отримання розв’язку задачі шляхом виконання завершеної програми).

Поряд з цими етапами користувач у процесі розв’язування задачі може виконувати також наступні:

– вибір мови програмування;

– опис структури даних;

– оптимізація програми;

– тестування;

– документування та ін.

Діаграма станів процесу.

Процес може знаходитись в активному та пасивному стані. В активному стані процес може брати участь в конкуренції за використання ресурсів, а в пасивному він тільки відомий системі і в конкуренції участі не приймає. В пасивному стані процес знаходиться тільки в системах реального часу.

ОС реального часу це система, в якій заздалегідь визначений час реакції системи на певні запити.

Активний процес може бути в одному з активних станів:

 1. Виконання, коли всі ресурси, які вимагає процес виділені, в цьому стані в кожен момент часу може знаходитися тільки один процес, якщо мова йде про одно процесорні систему.

 2. Готовності до виконання, процес готовий до виконання, але необхідні ресурси зайняті, і коли вони йому надані він перейде в стан виконання.

 3. Стан блокування або очікування, ресурси що вимагаються не можуть бути надані, або не закінчена операція І/0.

За час існування процес може багато разів змінювати свій стан.

Процес з машинного стану може перейти в стан готовності в наступних випадках:

 • За командою користувача

 • У разі вибору з черги планувальником

 • У випадку іншої задачі

 • По перериванню від зовнішнього пристрою

 • При настанні запланованого часу запуску

А із стану виконання:

 • Коли процес завершується тоді він передає супервізору інформацію про своє завершення і супервізор передає його або в список пасивних процесів (системі реального часу) або він знищується

 • Процес переводиться супервізором в стан готовності до виконання.

 • Процес блокується або в наслідок операцій введення/виведення, або якщо йому не може бути наданий ресурс який необхідний на данний час, або по команді оператора на при зупинку задачі.

Якщо закінчилася операція введення/виведення, або звільнився необхідний ресурс процес розблоковується і переходить в стан готовності до виконання. В одно процесорному ПК в кожний момент часу може виконуватися тільки один процес але декілька можуть бути в стані готовності, а деякі можуть бути заблоковані. Тому ствоюються 2 списки (список готових до виконання, а другий список заблокованих задач):

 1. Впорядкований за пріоритетом і перший в списку отримає процесорний час

 2. Не впорядкований

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz