Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
spz / шпори.doc
Скачиваний:
73
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.56 Mб
Скачать

Змістовий модуль 7

Операційні системи. Організація обчислювальних процесів в КС

Не 7.1. Ос однопроцесорних кс. Класифікація ос.

Операційні системи можна класифікувати за багатьма ознаками. Найпоширеніші способи класифікації операційних систем

За цільовим пристроєм

До другої половини 1990-х років операційні системи створювали лише для комп'ютерів, причому системи для персональних комп'ютерів і для мейнфреймів (надпотужних серверів фірми IBM) суттєво відрізнялися за призначенням і принципами роботи. Наприкінці XX століття значно зросли можливості мобільних телефонів, з'явилися кишенькові ПК, комунікатори (кишенькові ПК із засобами мобільного зв'язку) тощо. Для них також було створено операційні системи. Так виник термін «смартфон» — мобільний телефон з операційною системою.

За кількістю програм, що виконуються одночасно

В однозадачних ОС у кожен момент часу може виконуватися лише одна програма, у багатозадачних — кілька. В однозадачній ОС, перш ніж запустити одну програму, користувач має завершити виконання іншої. Звичайно, це незручно, і тому майже всі сучасні ОС багатозадачні.

За типом інтерфейсу

У багатозадачних ОС поширений графічний інтерфейс, який дає користувачу змогу керувати комп'ютером переважно за допомогою миші та в якому об'єкти системи подано у вигляді зображень на екрані

Цей інтерфейс для багатьох із нас звичний, оскільки його реалізовано в ОС Windows. Графічний інтерфейс набув поширення в 1990-х роках, а до того майже всі користувачі комп'ютерів працювали з текстовим інтерфейсом. У ньому команди вводяться переважно за допомогою клавіатури, а об'єкти ОС подаються в текстовому вигляді, тобто їхніми назвами. У деяких випадках текстовий інтерфейс має переваги над графічним, і тому вважати його лише «історичною спадщиною» не варто.

Класичний різновид текстового інтерфейсу — командний рядок, тобто поле, в яке користувач вводить команди.

Оскільки командний рядок є єдиною «точкою входу», через яку керують системою, цей тип інтерфейсу найбільше підходить для однозадачних ОС. У такій багатозадачній системі з графічним інтерфейсом, як Windows ХР, роботу з командним рядком забезпечує спеціальна утиліта.

За кількістю розрядів даних, що обробляються одночасно

Протягом останніх 15 років розрядність процесора типового комп'ютера збільшилася з 16 до 64. Проте потужності сучасних процесорів не можуть бути використані програмами автоматично, адже розроблена для 16-роз- рядного процесора програма одночасно обробляє лише 16 розрядів даних, навіть якщо вона виконується на 32- або 64-розрядному процесорі. Тому для повного використання можливостей потужних процесорів програм¬не забезпечення, зокрема й ОС, має розроблятися з урахуванням їхніх особливостей.

Отже, розрядність операційної системи — це розрядність процесорів, на роботу з якими розраховане її ядро.

Режими організації обчислювального процесу. (Немає) Основні принципи побудови операційних систем.

Дивись далі.

Принцип модульності.

Засоби виокремлення складових частин ОС до окремих модулів зреалізовуються найчастіше за функціональною ознакою. Модулем називається функціонально закінчений елемент системи, узгоджений з прийнятими міжмодульними інтерфейсами. За наявності необхідних інтерфейсів один модуль може бути легко замінений на інший при збереженні цілісності системи.

Модулям властиві такі особливості:

  • Привілейований модуль працює за вимкненої системи переривань. Цей модуль виконується до кінця, після чого його можна знову викликати для виконання іншого завдання. На рис. 1.3 показано структуру привілейованого модуля, який діє як поперемінно розподілюваний ресурс. Як приклад можна назвати модулі ядра ОС.

Группа 689

Рисунок 1.3 – Структура привілейованого модуля

Непривілейований модуль може бути перервано під час роботи, причому проміжні результати, отримані перед перериванням, можуть загубитись.

  • Модуль може бути одноразово використовувано, після чого він потребує відновлення.

  • Реентерабельні модулі дозволяють багаторазове переривання і повторний запуск з інших процесів. Вони забезпечують зберегання проміжних результатів, отриманих до переривання, і повернення до них, коли обчислювальний процес відновлюється з перерваної точки. Це зреалізовується за допомогою статичних або динамічних методів виділення пам’яті під проміжні дані.

  • Повторно входимі модулі припускають власне багаторазове паралельне використовування, але їх не можна переривати.

Найбільший ефект від використання принципу модульності досягається при поширенні його на ОС, додатки та апаратну платформу одночасно.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке spz