Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печатати / звіт з практики 2014.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
122.15 Кб
Скачать
 1. Облік необоротних активів

Необоротні активи у бухгалтерському обліку та звітності відображаються за такою вартістю:

 • первісна;

 • балансова (залишкова);

 • відновна.

Первісна вартість необоротних активів - це вартість, що історично склалась, тобто, собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення.

Балансова (залишкова) вартість необоротних активів - це первісна вартість за вирахуванням суми нарахованого зносу. Визначається розрахунково.

Відновлювальна вартість необоротних активів - це первісна вартість, змінена після переоцінки.

Інструкцією з обліку необоротних активів передбачено, що капітальні витрати на поліпшення земель включаються у вартість необоротних активів щорічно в сумі витрат, які відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт. Облік капітальних витрат на поліпшення земель ведеться шляхом розподілу на такі заходи:

- планування земельних ділянок,

- викорчовування площ під оранку,

- очищення водоймищ.

Капітальні вкладення в багаторічні насадження вводяться в склад необоротних активів щорічно у сумі витрат на прийняті в експлуатацію площі незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

 1. Нематеріальні ресурси та активи підприємства

Згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8, нематеріальні активи - це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуються підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам. В свою чергу в П (С) БО 19 дається визначення терміну "немонетарні активи". Немонетарні активи - активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Нематеріальний актив - ресурс, контрольований підприємством в результаті минулих подій, використання якого, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Правильність організації обліку та контролю за наявністю та рухом нематеріальних активів на підприємстві забезпечується затвердженням Наказу "Про облікову політику". В даному наказі обов'язково необхідно передбачити:

 • основні первинні документи з обліку нематеріальних активів та графік їх документообігу;

 • діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів;

 • метод та порядок нарахування амортизації нематеріальних активів;

 • перелік субрахунків та аналітичних рахунків, необхідних для організації аналітичного обліку нематеріальних активів;

 • порядок оцінки нематеріальних активів та визначення ліквідаційної вартості;

 • список осіб, які б відповідали за збереження інформації;

 • перелік орендованих нематеріальних активів.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за відповідними групами.

При організації обліку нематеріальних активів необхідно памятати, що деякі з них підлягають обов’язковій державній реєстрації

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке печатати