Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печатати / звіт з практики 2014.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
122.15 Кб
Скачать
  1. Основні фонди й виробничі потужності підприємства

До основних виробничих фондів належать верстати, устаткування, лабораторія, матеріальний склад, очисні споруди, підстанція, побутові приміщення, преси, приміщення для миття бочок, свердловина, сепаратор, фасовочна лінія, ферментація, ХВО, хімічний склад, виробничі будівлі, споруди.

Облік і оцінювання основних фондів здійснюються в натуральній і грошовій формах. Натуральна форма обліку основних фондів необхідна для визначення їхнього технічного стану, виробничої потужності підприємства, ступеня використання устаткування й інших цілей. Грошове оцінювання основних фондів необхідне для визначення їх загального обсягу, динаміки, структури, величини вартості, що переноситься на готову продукцію, а також для розрахунків економічної ефективності капітальних вкладень.

Первісна вартість основних фондів включає вартість придбання устаткування, транспортні витрати з доставки і вартість монтажу тощо. За первинною вартістю фонди приймаються на облік, визначається їхня амортизація й інші показники.

Відновна вартість - це витрати на відтворення основних фондів у сучасних умовах. Вона встановлюється, як правило, під час переоцінювання основних фондів.

Для визначення повної відновної вартості основних фондів на ДП «Дінтер Україна Скала» використовується два методи - індексний і прямої оцінки. Індексний метод передбачає індексацію балансової вартості окремих об'єктів із застосуванням індексів зміни вартості основних засобів, диференційованих за типами будівель і споруд, видами машин та устаткування, транспортних засобів. За базу береться повна балансова вартість окремих об'єктів основних засобів, яка визначається за результатами їхньої інвентаризації станом на 1 січня відповідного року. Метод прямої оцінки відновної вартості основних фондів є точнішим і дає змогу усунути всі погрішності, що накопичилися в результаті переоцінок, які раніше проводилися, за допомогою середньогрупових індексів. Відновна вартість основних засобів при даному методі визначається шляхом прямого перерахунку вартості окремих об'єктів за документально підтвердженими ринковими цінами на нові об'єкти, що існують на 1 січня відповідного року. При переоцінюванні устаткування, призначеного до установки, і незавершених об'єктів методом прямого перерахунку додатково враховується їхнє фізичне і моральне зношення. Земельні ділянки й об'єкти природокористування переоцінюванню не підлягають.

Зношення основних фондів

Зношення характеризує процес старіння основних фондів, що діють як у фізичних, так і в економічних відносинах. Зношення основних фондів визначається по будівлях і спорудах, передавальних пристроях, машинах і устаткуванні, транспортних засобах, виробничому та господарському інвентарю, багаторічних насадженнях, які досягли експлуатаційного віку, нематеріальних активах. Зношення основних засобів визначається за повний календарний рік відповідно до встановлених норм. Нарахування зношення не проводиться понад 100% вартості основних засобів. Нараховане зношення у розмірі 100% вартості на об'єкти, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для списання їх унаслідок зносу.

Розрізняють два види зношення - фізичне й моральне

Фізичне зношення - це зміна механічних, фізичних, хімічних і інших властивостей матеріальних об'єктів під впливом процесів праці, сил природи та інших факторів. В економічних відносинах фізичне зношення є втратою первинної споживчої вартості внаслідок зношення і старіння. Для визначення фізичного зношення фондів застосовують два методи розрахунку - за обсягом робіт і за терміном служби.

Моральне зношення - це втрата економічної ефективності і доцільності використання основних фондів до закінчення терміну повного фізичного зношення. Моральне зношення першого роду - зменшення вартості машин або устаткування внаслідок здешевлення їх відтворення в сучасних умовах.

Амортизація основних фондів

Амортизація основних фондів - це перенесення частини вартості основних фондів на знову створений продукт для подальшого відтворення основних фондів до часу їх повного зносу. Амортизація в грошовій формі виражає зношення основних фондів і нараховується на витрати виробництва на основі амортизаційних норм.

Амортизаційні відрахування по основних засобах нараховуються з першого місяця, наступного за місяцем прийняття об'єкта на бухгалтерський облік, і до повного погашення вартості об'єкта або його списання з бухгалтерського обліку в зв'язку з припиненням права власності або іншого речового права. Нарахування річної амортизації ДП «Дінтер Україна Скала» використовує податковий метод.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке печатати