Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печатати / звіт з практики 2014.docx
Скачиваний:
21
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
122.15 Кб
Скачать
  1. Персонал підприємства та продуктивність праці

Персонал підприємства поділяється на адміністративний персонал та виробничий персонал, під ці категорії поділяють усіх робітників. Зобразимо таблицю 5.1 Категорії персоналу підприємства

Таблиця 5.1

Адміністративний персонал

Виробничий персонал

Директор

Головний інженер

Бухгалтер

Головний механік

Економіст

Головний технолог

Митний відділ

Завідувач лабораторії

Юридичний відділ

Робітники лабораторії

Робітники виробничого цеху

Найменування усього персоналу підприємства заборонено тому не буде наведено.

Середньоспискова чисельність працівників ДП «Дінтер Україна Скала» за 2011-2013 роки:

  • 2011 року на підприємстві зареєстровано 109 працівників у сезон, та 72 працівники міжсезоння.

  • 2012 року на підприємстві зареєстровано 100 працівників у сезон, та 73 працівники міжсезоння.

  • 2013 року на підприємстві зареєстровано 95 працівників у сезон, та 70 працівники міжсезоння.

Таблиця 5.2

Динаміка чисельності персоналу

Чисельність у період

2011

2012

Динаміка

2013

Динаміка

Сезон, чол.

72

73

+1

70

-3

Міжсезоння, чол.

109

100

-9

95

-5

З метою підвищення технічного рівня виробництва ДП «Дінтер Україна Скала» підвищує рівень механізації виробництва, використовує новітні технології, оновлює технологічні процеси та ремонтує обладнання. Ці всі процеси також підвищують якість продукції. Також для покращення якості продукції на підприємстві постійно ведуться роботи з підвищення кваліфікації персоналу.

  1. Організація та оплата праці на підприємстві

Система оплати праці - це спосіб обчислення розмірів винагороди, що підлягає виплаті працівникам установи згідно із здійсненими ними витратами праці або за результатами роботи.

Рівень мінімальної ставки ДП «Дінтер Україна Скала» відповідає державній і становить 1218 грн.

Розрізняють такі основні форми тарифної системи оплати праці:

  • Відрядна - це оплата праці за кількість виконаної роботи і розцінку за одиницю продукцію, на підприємстві використовується для оплати праці для робітників цехів які працюють у сезони.

  • Штатно-окладна система оплати праці передбачає встановлення кожному працівникові місячного окладу (ставки) відповідно до посади, яку він обіймає. На підприємстві використовується для оплати праці адміністративного персоналу.

Структура фонду оплати праці.

Згідно Закону України "Про оплату праці" заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або вповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці" заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Серед шляхів заохочення персоналу є матеріальне заохочення в вигляді доплат чи премій за високі результати роботи. На підприємстві проводиться лише матеріальне заохочення, інші способі не використовуються на підприємстві, що є певною вадою підприємства, було б доцільно ввести на підприємстві і інші способи заохочення працівників.

Конкретний перелік усіх виплат, які належать до основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, установлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Міністерством статистики України від 13.01.2004 № 5.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке печатати