Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
31
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
3.73 Mб
Скачать

1. Розкриття невизначеностей. Правило Лопіталя.

Теорема 1 ( правило Лопіталя).Нехай функціїівизначені в проміжкуі. Нехай, крім того, в проміжкуіснують скінченні похідніі, причому. Тоді, якщо існує границя, то існує й границя, причому

.

Доведення.Доозначимо в точціфункціїі, поклавши. Тоді на відрізкуфункціїізадовольняють умовам теореми Коші. Отже,

,

де . Якщо, то зрозуміло, що й. Враховуючи, щоі те, що існує границя, робимо висновок

.

Зауваження.Якщо похідніізадовольняють умовам, котрі накладаються в наведеній теоремі на функціїі, то правило Лопіталя можна застосувати повторно, тобто

.

Теорема 1 справджується й тоді, коли . Нехай функціїівизначені в проміжку,, і в проміжкуіснують скінчені похідніта, де. Тоді, якщо існує границя, то існує й границя, причому

.

Для доведення цього твердження достатньо покласти і застосувати теорему 1.

Теорема 2 (правило Лопіталя).Нехай функціїівизначені в проміжку,і в проміжкуіснують скінчені похідніта, причому. Тоді, якщо існує границя, то існує й границя, причому

.

Доведення цієї теореми можна прочитати, наприклад, в книзі Г. М. Фихтенгольца “Основы математического анализа”, т. 1. М.: Наука, 1964. Теорема 2 має місце також, коли.

Правило Лопіталя дає можливість розкривати невизначеності типу .

Приклади.

2. Застосування правила Лопіталя при розкритті невизначеностей вигляду .

Правило Лопіталя можна застосовувати при розкритті невизначеностей вигляду .

Приклади.

.

.

  1. .

Знайдемо .

Отже, .

  1. .

Знайдемо

.

Отже, .

ЛЕКЦІЯ 20

  1. Формула Тейлора для многочлена.

  2. Формула Тейлора для довільної функції.

1. Формула Тейлора для многочлена. Розглянемо многочлен

,

де дійсні числа. Продиференціюємо многочленраз.

Якщо в наведених формулах покласти , то одержимо

Отже, можна записати

(1)

Нехай маємо многочлен за степенями, дедеяке стале дійсне число, тобто

,

де дійсні числа. Поклавши, матимемо

.

Звідси аналогічно до попереднього, одержимо

(2)

Формула (1) є окремим випадком () формули (2). Кожну із цих формул називають формулою Тейлора. Формулу (1) інакше називають формулою Маклорена.

6.2. Формула Тейлора для довільної функції

Теорема Тейлора. Нехай функціяв точціі в деякому її околі має похідні- го порядку. Нехай такождеяка точка, що належить околу, про який йде мова. Тоді існує точка, яка лежить між точкамиі, така, що

(3)

Доведення.Позначимо

Покладемо

Покажемо, що існує точка така, що

.

Зафіксуємо довільну точку із вказаного околу точки. Для визначеності уважатимемо, що. Нехайзмінна, яка пробігає значення відрізку . Складемо допоміжну функцію

.

Функція на відрізку задовольняє всім умовам теореми Ролля:

  1. неперервна на ,

  2. диференційована на ,

( ці властивості функції випливають із умов, накладених на функцію)

  1. на кінцях відрізка функціямає рівні значення. Дійсно

Отже, за теоремою Ролля існує точкатака, що. Знайдемо.

Оскільки в правій частині одержаної формули знищуються всі члени, за виключенням двох останніх, то

.

Далі маємо:

.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Mat_analiz