Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс. роб. ОВ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
345.6 Кб
Скачать

Висновки до розділу 1

Таким чином, у першому розділі даної курсової роботи «Теоретичні основи організації виробництва виробу на підприємстві» розглянуто:

  • суть виробничої діяльності, її основні складові елементи (засоби праці, предмети праці та трудові ресурси;

  • пояснили важливість організації виробництва виробу (продукції); визначили основні завдання організації виробництва продукції; охарактеризували основні етапи процесу виробництва;

  • охарактеризували життєвий цикл виробу, його етапи та стадії;

  • описали три методи організації виробництва виробу на підприємстві (потоковий, не потоковий та автоматизований методи);

  • розглянули основні показники ефективного забезпечення виробництва певними видами ресурсів (матеріальних, трудових ресурсів та основних засобів).

РОЗДІЛ 2. Дослідження організації виробництва виробу на УВО УТОС

2.1.Загальна характеристика господарської діяльності досліджуваного підприємства

Чернівецьке учбово-виробниче об'єднання (УВО) створено постановою президії Центрального правління Українського товариства сліпих (УТОС) від 25.12.1972р. N 33 засноване на колективній власності громадської організації УТОС, яка діє на підставі Закону України “Про об’єднання громадян”.

Чернівецьке учбово-виробниче об’єднання (УВО) УТОС знаходиться за адресою: 58018, м. Чернівці, пров. Ентузіастів 5, основною метою діяльності якого є:

- працевлаштування інвалідів по зору I та II груп з врахуванням охорони залишкового, зору, слуху, дотику та інших компенсаторних можливостей сліпих шляхом розробки спеціальної технології та впровадженні тифлотехнічних засобів промислового та культурно-побутового призначення;

- навчання інвалідів по зору I та II груп всім доступним, професіям та технологічним операціям;

- працевлаштування інвалідів по зору у відповідності з рекомендаціями зробленими науково-дослідними інститутами та іншими компетентними установами і організаціями;

- організація надомної праці для інвалідів по зору;

- створення умов для зацікавлення кожного працівника в ощадливому та господарському використанні матеріалів, обладнання та майна;

- розвиток та підвищення ефективності виробництва, його інтенсифікація, збільшення прибутку (доходу) на основі використання досягнень науки і техніки, зростання продуктивності праці, збереження ресурсів;

- створення умов для закріплення кадрів, удосконалення форм та систем оплати праці, матеріального та морального заохочення;

- раціональне використання та підвищення ефективності капіталовкладень, скорочення строків та зниження вартості будівництва, раціональне використання виробничих потужностей;

- удосконалення планування, керування, господарського, розрахунку

- створення інвалідам по зору і всім працюючим безпечних здорових умов праці;

- поліпшення оточуючого природного середовища та інше (дод. А).

Працівники соціальної сфери разом з громадськими організаціями проводять значну роботу спрямовану на соціальну, медичну реабілітацію незрячих, створення умов для їх самоосвіти, здорового та активного дозвілля, розвиток творчих обдарувань.

В Товаристві створено Реабілітаційний центр, де проводиться загальна, психологічно-корекційна і професійна реабілітація інвалідів по зору, набуття інвалідами навичок орієнтування, навчання читання та письму за Брайлем, прищеплення елементарних навичок і вмінь з домоведення, вивчення тифлотехніки, набуття практичних навичок з окремих видів трудової діяльності.

У науково-реабілітаційному комплексі Чернівецького УВО здійснюється розробка нових тифлоелектронних засобів та інформаційних технологій для сліпих, тифлотренажерів для практичної реабілітації, відновлення втрачених чи пригнічених фізіологічних функцій організму інвалідів, підготовка методичних матеріалів для розвитку реабілітаційної роботи серед сліпих в системі УТОСу, посібників і монографій з проблем соціальної реабілітації та інтеграції інвалідів по зору в суспільство.

На балансі підприємства знаходяться два гуртожитки для малосімейних та одинаків. Проживає в гуртожитках 37 сімей та 28 одинаків.

До складу об'єднання входять самостійні виробничі одиниці - підприємства, філіали, які є юридичними особами, мають своє найменування, в якому зазначено найменування об'єднання, до складу якого вони належать, самостійний баланс, розрахункові, поточні та бюджетні рахунки в банках України, печатку із своїм найменуванням, на них поширюється дія Статуту УВП.

За погодженням з власником (ЦП УТОС), можуть передаватися в оренду цеха та дільниці тільки допоміжного виробництва (інструментальні, будівельні та ремонтно-будівельні, пресування, лиття, гальванопокриття та механічної обробки деталей і матеріалів, на яких зайняті зрячі працівники. Повний або частковий викуп майна об'єднання орендним колективом, юридичними або приватними особами не допускається.

Майно об'єднання складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в зведеному балансі.

Об’єднання має право купувати будівлі, споруди,автомобілі, самохідні механізми, транспортні засоби, верстати , різне устаткування, вузли і агрегати, та інші матеріальні цінності, передавати, обмінювати або реалізовувати їх підприємствам Товариства, іншим підприємствам, організаціям і фізичним особам лише за погодженням з ЦП.

Відносини об'єднання з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності грунтуються на договірних умовах.

Об'єднання, вивчаючи кон'юктуру ринку, можливості потенційних партнерів, організує матеріально-технічне забезпечення власного виробництва та капітального будівництва шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

Придбання ресурсів на ринку товарів та послуг здійснюється об'єднанням безпосередньо у виробників, приватних осіб, через оптову торгівлю, в тому числі на ярмарках, на аукціонах, на біржах, в організаціях матеріально-технічного постачання, інших посередницьких організаціях з фондів, що виділяє ЦП УТОС. Об'єднання реалізує свою продукцію, послуги та відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими самостійно на договірних умовах (дод. А).

Для кращого розуміння діяльності підприємства розглянемо його характеристику (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Характеристика підприємства за класифікаційними ознаками

Класифікаційні ознаки

Вид підприємства

Мета і характер діяльності

комерційне

Форма власності

громадське

Національна належність капіталу

національне

Правовий статус і форма господарювання

учбово-виробниче об’єднання

Галузево-функціональний вид діяльності

промислове

Технологічна (територіальна) цілісність і ступінь підпорядкування

головне

Рівень концентрації (розмір)

середнє

Характер сировини, що споживається

обробне

Економічне призначення готової продукції

що випускає предмети споживання

Рівень спеціалізації

спеціалізоване

Масштаб виробництва

з дрібносерійним виробництвом

Рівень механізації та автоматизації

механізовано-ручне

Технологічна спільність

з неперервним процесом виробництва

Час роботи протягом року

цілорічне

Спосіб конкуренції

- якість

- ціна

Предметом діяльності об'єднання є:

- залучення сліпих громадян до суспільно корисної праці, випуск, продукції з високими споживчими властивостями та якістю;

- проведення незабороненої законодавчими актами України фінансово-господарської, комерційної діяльності, що відповідає цілям, які передбачені Статутом УТОС та цим Статутом;

- організація торгівлі, відкриття фірмових магазинів, кіосків, проведення виїзної торгівлі в місті і за межами міста, проведення торгівельно-закупівельної, торгово-посередницької діяльності, відкриття побутових майстерень та закладів громадського харчування з метою обслуговування своїх працівників та громадян міста, створення культурно-розважальних закладів з метою обслуговування працівників підприємства та з комерційною метою громадян міста;

- надання юридичних послуг фізичним особам та організаціям. Проведення сільсько-господарських робіт та переробка сільсько-господарської продукції, збирання, переробка та здача макулатури та іншої вторинної сировини;

- організація пунктів приймання склотари у населення;

- організація платних автостоянок та надання платних послуг по охороні автомобілів;

- здача в оренду, за погодженням з власником (ЦП УТОС), незадіяних у виробництві виробничих та складських приміщень з метою отримання прибутку.

- надання транспортних послуг юридичним та фізичним особам.

Чернівецьке УВО УТОС має можливість відпускати наступні товари :

1. Папка для паперів

2. Швидкозшивач "СПРАВА"

3. Обкладинка "СПРАВА"

Чернівецьке УВО УТОС може виготовити і реалізувати :

- Конверти (різних форм);

- Коробки з картону, гофрокартону, вкладники картонні різних видів;

- Коробки архівні

- Поліетиленовий агломерат

- Тиражування оперативної інформації;

Технічний стан і технологічний рівень підприємства відповідають вимогам європейських стандартів.

Для детальнішої характеристики діяльності УВО УТОС опишемо основні техніко-економічні показники його діяльності (дод - ки Б, В,Н, Г.1 та Г.2) .

Таблиця 2.2

Основні техніко-економічні показники УВО УТОС за 2010-2011 рр.

Кількісні показники

Якісні показники

п/п

Найменування показника

Од. виміру

Роки

п/п

Найменування показника

Од. виміру

Роки

2010

2011

2010

2011

1.

Обсяг товарної продукції

тис грн

6833,9

8255,2

1.

Рентабельність виробництва (загальна)

%

28,5

28,3

2.

Обсяг реалізованої продукції

тис грн

8990

8480

2.

Рентабельність виробництва (розрахункова)

%

26,5

20,4

3.

Собівартість товарної продукції

тис грн

5533,1

7540,1

3.

Рентабельність товарної продукції

%

1,24

1,1

4.

Собівартість реалізованої продукції

тис грн

7656

6596

4.

Рентабельність реалізованої продукції

%

1,98

2,66

5.

Балансовий прибуток

тис грн

1425

1531

5.

Рентабельність окремих видів продукції

  • папки для паперів

  • швидкозшивачі

%

0,25

0,15

0,38

0,21

6.

Прибуток від реалізації

тис грн

1334

1884

6.

Рентабельність основних засобів

%

33,3

33,7

7.

Середньорічна вартість основних засобів

тис грн

4279

4543

7.

- капіталовіддача

-капіталоміс-ть

- капіталоозбр-ть

тис грн

1,6

0,6

18,3

1,8

0,55

19,8

8.

Загальна величина обігових коштів, в т. ч.

- оборотних засобів

- засобів обігу

тис грн

969

728

273

1004

869

135

8.

- рентабельність оборотних засобів

- коефіцієнт оборотності

- коефіцієнт завантаження

- тривалість обороту

%

%

дні

1,95

7,9

0,13

80,8

1,76

6,6

0,15

83,7

9.

Виробнича потужність

тис грн

673,8

709

9.

Коефіцієнт використання виробничої потужності

%

250

233

10.

Чисельність ПВП

тис грн

234

230

10.

- трудомісткість

- виробіток

тис грн

63,9

0,015

49,9

0,02

11.

Річний фонд зарплати

тис грн

2621,6

3021,9

11.

Зарплатоміст-сть

тис грн

0,29

0,36

Отже на основі табл. 2.2. можна зробити висновок про те, що у 2011 році у порівнянні 2010 роком спостерігається зростання виробничих потужностей, що призвело до зростання товарної продукції, фондоозброєності. У 2010 та 2011 роках рентабельність виробництва майже однакова, а рентабельність продукції дещо знизилася у 2011р. Проте відбулося збільшення рентабельності основних засобів. Простежується зростання капіталовіддачі і знизилась капіталомісткість, оскільки дані показники є взаємно обернені.

Також з таблиці 2.2 видно зниження значення трудомісткості. Це є основним фактором збільшення продуктивності праці (виробітку). Це позитивно характеризує діяльність підприємства.

Знизились показники оборотності активів та рентабельності оборотних засобів; коефіцієнт завантаження – зріс та коефіцієнт використання виробничої потужності - зменшився. Отже, у 2011 році підприємство здійснило загалом стабільну діяльність.