Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс. роб. ОВ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
345.6 Кб
Скачать

2.2. Аналіз організації виробництва виробу на уво утос

УВО УТОС здійснює масове виробництво продукції і тому застосовує партіонно - технологічний метод організації виробництва виробу.пеартіонний метод організації виробництва характеризується тим, що у виробництво запускаються предмети праці партіями, здійснюється одночасно обробка продукції кількох найменувань, закріплюються за робочим місцем виконання кількох операцій та інше.

На УВО УТОС випуск продукції характеризується невеликою кількістю та в різноманітній номенклатурі. Деталі обробляються невеликими партіями та середня кількість детале - операцій, виконуваних на кожному робочому місці є також невеликою.

Аналіз організації виробництва виробу на УВО УТОС здійснюється відповідно до трьох структурних елементів виробничого процесу: самої праці, засобів праці та предметів праці. Тобто,потрібно розрахувати ряд економічних показників, які характеризують ці елементи.

Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання обладнання, предметів праці, створюють умови для високої конкурентоспроможності та фінансової стабільності.

Наприклад, при аналізі руху робітників (трудових ресурсів) потрібно розрахувати такі показники:

-Коефіцієнт обороту по прийому,

- Коефіцієнт обороту по вибуттю,

- Коефіцієнт плинності кадрів;

На головному підприємстві станом на 01.01.2012р. працює 230 осіб, в тому числі 177 інвалідів, що складає 77% від загальної чисельності працюючих, зайнятих у виробничій сфері 194 особи, з них інвалідів 160 осіб.

За допомогою таблиці 2.1 розрахуємо такі показники:

Таблиця 2.1

Назва показника

Формула розрахунку

Результат

Відхилення

2010р.

2011р.

Коефіцієнт обороту по прийому

Коб.по пр.прийн.сер.обл.

0,04

0,09

0.05

Коефіцієнт обороту по вибуттю

Коб по виб.=Чзвіл. праців./Чсер.обл

0,13

0,11

-0.02

Коефіцієнт плинності кадрів

Кплроб./Чсер.обл

0,13

-

-

Таким чином, на основі даних таблиці 2.1 видно, що у 2011році зріс коефіцієнт обороту по прийому та зменшився коефіцієнт обороту по вибуттю. Це означає, що в 2011 році було прийнято більше працівників ніж звільнено.

Наступним етапом аналізу організації виробництва виробу є аналіз забезпечення даного підприємства основними засобами. Для цього необхідно розрахувати такі показники: капіталоозброєність, енергоозброєність та електроозброєність. Розрахуємо дані показники (табл.2.2):

Таблиця 2.2

Забезпеченість УВО УТОС основними засобами протягом 2010-2011 рр.

№ п/п

Назва показника

2010 рік

2011 рік

Відхилення

1.

Капіталоозброєність

24,29

26,16

1,87

2.

Енергоозброєність

0,016

0,019

0,003

3.

Електроозброєність

0,008

0,009

0,001

Таким чином, у 2011 році рівень забезпечення підприємства основними засобами зріс. Зростання частки обладнання означає, що з кожної однієї гривні основних засобів буде отримано більша віддача у виді продукції.

Третім структурним елементом організації виробництва продукції є предмети праці (матеріальні ресурси).Загальна забезпеченість підприємства матеріалуnу днях визначається як відношення фактичного обсягу запасу матеріалуnу натуральних вимірниках до середньодобового споживання матеріалуnу натуральних вимірниках.

Для аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів обчислюють такі показники: загальна матеріаломісткість та питома матеріаломісткість окремих виробів. Розрахуємо дані показники (дод.Н, К,Л):

1) Загальна матеріаломісткість: Мз2010 =5334,3/6833,9 =0,78 тис. грн.

Мз2011 =6152.5/8255,2=0,74 тис. грн.

2) Питома матеріаломісткість швидкозшивача «Справа» (окремих виробів) (дод. М):

Мз2010 = 522,42/37,60=13,89 тис. грн.

Мз2011 =647,84/40=16,19 тис. грн.

Отже, як видно із наведених вище розрахунків загальна матеріаломісткість зменшилася, що є позитивною тенденцією, оскільки зменшилися матеріальні затрати на виготовлення продукції загалом. Питома матеріаломісткість швидкозшивача «Справа» зросла. Це пояснюється зміною цін та тарифів на матеріали, сировину.

Ще одним основним показником організації виробництва продукції є ритмічність випуску продукції – це виробництво у суворій відповідності з прийнятим завданням за певний проміжок часу. Ритмічність не завжди означає рівномірність, бо прогнозні завдання не можна розподілити порівну, наприклад за місяцями року, через нерівне число робочих днів.

Аналіз ритмічності проводиться шляхом зіставлення фактичних і прогнозних даних про вагу випуску за місяцями і кварталами в цілому по підприємству.

На даному підприємстві папки виробляються з картону різного розміру. Папки зазвичай мають один або два клапани і призначені для вкладень листів, найчастіше, формату А4. Форма вирубки, вигляд кишень, колір матеріалу і наявність тиснення підбирається залежно від характеру замовлення і побажань замовника.

Для виготовлення швидкозшивача «Справа» (формат - А4) використовують картон (крейдований / немелований) білого кольору, механізм для швидкозшивача з жерсті та вусики довжиною 45-50 мм.

На підприємстві застосовують такий технологічний процес біговку - технологія утворення згинів на папері. Біговка - процес, при якому відбувається продавлювання листа по місцю майбутнього фальца (складання) за допомогою прямокутних дискових ножів.

Оскільки УВО УТОС займається дрібносерійним виробництвом картонних та інших виробів, то доцільно розрахувати основні показники партіонно-технологічного методу організації виробництва виробу (табл.2.4):

Таблиця 2.4

Розрахунок показників партіонно-технологічного методу організації

виробництва виробу на УВО УТОС за 2011р.

№ п/п

Назва показника

Формула розрахунку

Значення

1.

Партія деталей, дет.

Q=tзм/tшт*K

1455,00

2.

Оптимальний розмір партії, шт

nопт= 2N*Fзаг/Cд

147,00

Наведемо приклад розрахунку партії деталей, що запускається у виробництво та розмір оптимальної партії:

tшт = 171 / (420 + 30 + 60) = 0,34 (люд/хв);

Q= 480 / 0.34 * 0,97= 1455,00 (дет.);

nопт = 2* 16275 *12,55 / 65,07 * 0,29 = 147,00 тис. шт.

Таким чином, на УВО УТОС розмір партії деталей становить 165 штук та оптимальної партії – 45 штук у 2011 році, тобто за якої загальні затрати на виготовлення партії є мінімальними, у т.ч. затрати на незавершене виробництво.

Партіонно-технологічний метод виробництва організаційно є досить складним щодо дотримання принципів раціональної організації виробничого процесу. За невеликих обсягів виготовлення окремих виробів партіонно-технологічний метод забезпечує ліпше використання устаткування, більш повне його завантаження в часі та за потужністю, оскільки оброблення предметів можна розподіляти між обладнаннями групи з урахуванням їхніх параметрів.