Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovy_nauchno-pedagogicheskih_issledovaniy.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Тести для самоконтролю

1. Специфічний метод абстрагування або розумове конструювання поняття про об’єкт, який не існує і не може існувати в дійсності, але такий, який має свій прообраз у реальному світі, - це:

А) метод синтезу;

Б) метод узагальнення;

В) метод абстрагування;

Г) метод ідеалізування.

2. На яку кількість типів поділяється метод аналізу документів:

А) на 2 типи;

Б) на 3 типи;

В) на 4 типи;

Г) на безліч типів.

3. Що є провідною ланкою науково-педагогічного дослідження:

А) дослідник;

Б) теоретичні засади дослідження;

В) організація дослідження.

4. Теоретичні концепції, що використовуються у наукових дослідженнях різних або у більшості наукових дисциплін, відносяться:

А) до найвищого рівня методології, функції якого виконує система філософського знання;

Б) до рівня загальнонаукової методології;

В) до рівня конкретно-наукової методології;

Г) до рівня технологічної методології.

5. Наукова гіпотеза може бути:

А) істинною;

Б) хибною;

В) не може бути ні істинною, ні хибною;

Г) може бути одночасно й істинною, й хибною.

6. Сукупність методів, принципів дослідження і процедур, які використовуються в тій чи іншій окремій науковій дисципліні, відноситься до:

А) найвищого рівня методології, функції якого виконує уся система філософського знання;

Б) рівнів загальнонаукової методології;

В) рівня конкретно-наукової методології;

Г) рівня технологічної методології.

7. Найбільш розвинена форма наукового знання, яке дає цілісне відображення закономірних та суттєвих зв’язків певної царини дійсності, - це:

А) наукова гіпотеза;

Б) наукова концепція;

В) наукова теорія;

Г) наукове поняття.

8. На основі якого методологічного принципу сформувався порівняльно-історичний метод науково-педагогічного дослідження:

А) на основі принципу всебічності;

Б) на основі принципу системності;

В) на основі принципу історизму;

Г) на основі принципу розвитку.

9. Що є процес розумового відволікання від одних властивостей та відношень предмета чи явища, які вивчаються, з одночасним виокремленням якоїсь властивості чи відношення, що вивчається і в подальшому:

А) процес синтезу;

Б) процес ідеалізації;

В) процес абстрагування;

Г) процес узагальнення.

10. У якому методі науково-педагогічного дослідження явище, що вивчається, описується як система змінних, серед яких виокремлюють незалежні і залежні змінні:

А) метод експерименту;

Б) метод моделювання;

В) метод спостереження;

Г) метод опитування.

11. Якщо дослідник вимірює саме ту інформацію, що й має бути вимірювана, то таку інформацію вважають:

А) достовірною;

Б) валідною;

В) науковою;

Г) позитивною.

12. З якого етапу починається науково-педагогічне дослідження:

А) з визначення цілі дослідження;

Б) з формулювання дослідницької проблеми;

В) з визначення теми дослідження.

13. Найбільш розвинена форма наукового знання, яке дає цілісне відображення закономірних та суттєвих зв’язків певної царини дійсності, - це:

А) наукова гіпотеза;

Б) наукова концепція;

В) наукова теорія;

Г) наукове поняття.

14. За природних умов проводиться так званий:

А) природний експеримент;

Б) лабораторний експеримент;

В) польовий експеримент.

15. Теоретичні концепції, що використовуються у наукових дослідженнях різних або у більшості наукових дисциплін, відносяться:

А) до найвищого рівня методології, функції якого виконує система філософського знання;

Б) до рівня загальнонаукової методології;

В) до рівня конкретно-наукової методології;

Г) до рівня технологічної методології.

16. Що є науково обґрунтоване припущення відносно існування якихось якостей об’єкта дослідження, але припущення, яке ще треба довести:

А) ціль дослідження;

Б) задача дослідження;

В) гіпотеза дослідження.

17. Метод наукового пізнання, за яким встановлюється певна подібність між нетотожними об’єктами, - це:

А) метод узагальнення;

Б) метод аналізу;

В) метод конкретизації;

Г) метод аналогії.

18. Спостереження як метод науково-педагогічного дослідження є фактично:

А) суб’єкт-суб’єктним педагогічним відношенням;

Б) суб’єкт-об’єктним педагогічним відношенням;

В) об’єкт-суб’єктним педагогічним відношенням;

Г) об’єкт-об’єктним педагогічним відношенням.

19. Опис об’єкта дослідження відноситься :

А) до дескриптивної функції методології педагогіки;

Б) до нормативної функції методології педагогіки;

В) як до дескриптивної, так і до нормативної функції методології педагогіки.

20. Метод отримання інформації про зміну об’єкта дослідження у результаті цілеспрямованого впливу на нього контрольованими чинниками (змінними) - це:

А) метод моделювання;

Б) метод експерименту;

В) метод продуктів діяльності.

21. Завдання орієнтування діяльності педагога-дослідника відносяться:

А) до дескриптивної функції методології педагогіки;

Б) до нормативної функції методології педагогіки;

В) як до дескриптивної, так і до нормативної функції методології педагогіки.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]