Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
osnovy_nauchno-pedagogicheskih_issledovaniy.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
434.18 Кб
Скачать

Зміст навчальної дисципліни ( 8 год.) Методологічні засади науково-педагогічних досліджень. Програма науково-педагогічного дослідження та етапи його проведення ( 2 год.)

Поняття методології науково-педагогічних досліджень. Методологічні принципи науково-педагогічних досліджень. Методи науково-педагогічного дослідження та їх класифікація. Методика проведення науково-педагогічних досліджень.

Програма науково-педагогічного дослідження. Етапи науково-педагогічного дослідження: етап формулювання проблеми та мети дослідження; етап визначення об’єкта та предмета дослідження і формулювання педагогічної гіпотези; етап визначення методики дослідження та визначення показників педагогічної діяльності; етап експериментального дослідження. Обробка, аналіз та узагальнення матеріалів дослідження.

Проблема вимірювання та вибору шкал в науково-педагогічних дослідженнях. Теоретичні методи дослідження ( 2 год.)

Визначення вимірювання в науково-педагогічних дослідженнях. Методичні критерії якості вимірювання в науково-педагогічних дослідженнях. Поняття квантифікації, ранжування та шкалювання. Основні типи шкал. Спеціальні вимірювальні шкали: шкала Осгуда, шкала Богардуса, шкала Лейкерта.

Метод спостереження в науково-педагогічному дослідженні. Метод опитування в науково-педагогічному дослідженні. Педагогічний експеримент ( 2 год.)

Наукове спостереження, його сутність та головні ознаки. Проблеми організації наукового спостереження. Класифікація видів спостереження: спостереження безпосереднє та опосередковане; спостереження причетне та непричетне; спостереження довготривале та короткочасне; спостереження безперервне та дискретне.

Педагогічний експеримент, його сутність, структура та обмеження. Природний та лабораторний педагогічний експеримент. Констатувальний, пошуковий та формувальний види педагогічного експерименту. Паралельний та послідовний види педагогічного експерименту. Математичне супроводження експерименту.

Педагогічна діагностика та її використання в науково-педагогічному дослідженні. Педагогічна діагностика у системі вищої школи та її науково-педагогічне значення ( 2 год.)

Форми педагогічної діагностики у вищій школі. Фактори прогнозу успішності навчання та їх вимірювання. Діагностичний потенціал профорієнтаційних консультацій та його вивчення. Методики вивчення успішності навчання. Психолого-педагогічні методики та їх значення в педагогічній діагностиці.

Зміст концептуального опису мотиваційної сфери людини. Операціональні індикатори мотивації навчання. Діагностичні засоби визначення мотивації навчання та їх використання в науково-педагогічних дослідженнях: інтерв’ю та анкетування; особистісні опитувальники; експертні оцінки; проективні тести та репертуарні методики. Методики вивчення рівня домагань та їх особливості. Діагностика професійного самовизначення.

Практичне заняття

Використання методів аналізу педагогічної ситуації для педагогічного діагностування ( 2 год.)

Методика для усвідомлення викладачем цілей діяльності. Методика аналізу позитивних сторін особистості та діяльності студента. Методика аналізу умов виховання студентів. Методика аналізу мотивів навчальної діяльності.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]