Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
фіз вих..doc
Скачиваний:
483
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.82 Mб
Скачать

7. Загальні основи методики вдосконалення спритності

У повсякденній руховій діяльності різні координаційні здібності проявляються у тісній взаємодії між собою та з іншими фізичними якостями. Тому, якщо для розвитку фізичних якостей та вдосконалення техніки використовуються складнокоординаційні вправи, то одночасно вдосконалюється і спритність. В свою чергу, вибіркове вдосконалення будь-якої координаційної здібності сприяє вдосконаленню фізичних якостей та інших здібностей.

Комплексно вдосконалюючи спритність школярів,  використовують різні методичні прийоми, серед яких відзначимо:

     виконання вправи з різних незвичайних вихідних положень і закінчення такими ж кінцевими положеннями;

     виконання вправи в обидва боки, обома руками і ногами в різних умовах;

     зміну темпу, швидкості і амплітуди рухових дій;

     варіювання просторових меж виконання вправи;

     виконання додаткових рухів;

     щойно засвоєну вправу виконують у різних комбінаціях з раніше вивченими.

Названі прийоми допоможуть забезпечити основну умову вдосконалення спритності  - новизну вправ.

При цьому  застосовують такі параметри навантаження:

       складність рухових дій учнів коливається в межах від 40% до 70% від максимального рівня (тобто того, перевищення якого не дозволяє виконувати завдання: зберегти рівновагу, оцінити просторові чи часові параметри тощо). Така складність ставить перед функціональними системами організму учнів вимоги, які стимулюють адаптаційні реакції, але не викликають втоми аналізаторів, забезпечуючи можливість виконати достатній для тренування обсяг роботи;

  інтенсивність роботи у початківців відносно невисока і може бути забезпечена виконанням різноманітних нескладних естафет з м’ячами і без м’ячів, киданням на точність, з включеннями нескладних акробатичних вправ, стрибків тощо;

   тривалість окремої вправи (підходу, завдання) становить від 10 до 120с, або до появи втоми;

       кількість повторень окремої вправи (підходу, завдання) при нетривалій роботі (до 5с) може бути від 6 до 10-12, при триваліших завданнях – 2-3;

       тривалість активного або пасивного відпочинку між вправами - 1-2хв. Під час активного відпочинку  паузи заповнюють вправами на розслаблення і розтягування, ідеомоторні дії, самомасаж.

8. Вікова динаміка розвитку та контроль спритності

Спритність як комплексна якість розвивається у дошкільному,  молодшому шкільному та підлітковому віці. Якщо прогаяти цей час то учні можуть втратити здатність до вдосконалення цієї якості. У ці періоди легко формуються рухові вміння і навички, прогресує сама здатність набувати щораз нові і нові вміння та перебудовувати їх.

Оскільки спритність - це комплексна якість, то і немає єдиного критерію її контролю й оцінки. При цьому спритність проявляється в комплексі з іншими якостями і здібностями учнів. Тому контроль та оцінка її розвитку здійснюється, як правило, за допомогою виконання дозованого комплексу різноманітних вправ, складених у певній послідовності – своєрідної смуги перешкод, подолання якої вимагає від учнів прояву швидкості, відчуття ритму, вміння орієнтуватись у складних ситуаціях, здатності керувати динамічними і кінематичними характеристиками рухів, підтримувати рівновагу тощо. За часом виконання такого завдання дається оцінка спритності учнів.

У спортивній діяльності контролюють і оцінюють розвиток окремих видів координаційних здібностей, про що докладно можна довідатись з книги В.М.Платонова та М.М.Булатової “Фізична підготовка спортсмена” (1995).

Контрольні питання

     1.   Дайте  визначення спритності як рухової якості людини.

2.   Перечисліть фактори, які визначають спритність.

3.   Назвіть основні види координаційних здібностей.

4.   Дайте характеристику здатності до оцінки і регулювання динамічних і просторово-часових параметрів рухів та методики її вдосконалення.

5.   Дайте характеристику здатності зберігати рівновагу та методики її вдосконалення.

6.   Дайте характеристику здатності відчувати ритм та методики її вдосконалення.

7.   Дайте характеристику здатності довільно розслабляти м’язи та методики її вдосконалення.

8.   Дайте характеристику здатності узгоджувати рухи та методики її вдосконалення.

9.   Дайте характеристику загальних основ методики вдосконалення спритності.

10. Назвіть найсприятливіший віковий період вдосконалення спритності.

11. Як комплексно оцінюється розвиток спритності?

Завдання для самостійної роботи.

1.   Складіть комплекси вправ для вдосконалення здатності:

-     оцінювати і регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів;

-     зберігати рівновагу;

-     відчувати ритм;

-     довільно розслабляти м’язи;

-     узгоджувати рухи.

Загальні основи навчання рухових дій