Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фізична культура для 5-9 класів.doc
Скачиваний:
660
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.81 Mб
Скачать

2 Рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Сучасний стан розвитку спортивного орієнтування в Україні.

Характеристика змагань зі спортивного орієнтування.

Розвиток психічних якостей орієнтувальника.

Правила змагань зі спортивного орієнтування.

Правила безпеки життєдіяльності під час занять зі спортивного орієнтування.

Причини виникнення травм на заняттях зі спортивного орієнтування та їх профілактика

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: сучасний стан розвитку спортивного орієнтування в Україні; змагань зі спортивного орієнтування;

н а з и в а є причини виникнення травм на заняттях зі спортивного орієнтування, та їх профілактику;

х а р а к т е р и з у є: основні психічні якості орієнтувальника; правила змагань зі спортивного орієнтування.

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки життєдіяльності під час занять спортивним орієнтуванням

Спеціальна підготовка

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи: багатоскоки.

Стрибки у висоту та довжину з розбігу.

Стартування, біг на дистанції, фінішування.

Рівномірний біг до 1200 м (хл.), до 900 м (дівч.).

Біг по пересіченій місцевості до 1200 м (хл.), до 900 м (дівч.), без врахування часу.

Вправи на рівновагу.

Вправи на перекладині.

Спеціальна топографічна підготовка для занять у класі

Вивчення рельєфу на мапі.

Вивчення і оцінка дистанції на мапі.

Визначення довжини прямих і кривих ліній на мапі.

Спеціальна топографічна підготовка для занять на місцевості

Визначення на мапі власного місцезнаходження.

Визначення та вимірювання відстаней на мапі та на місцевості.

Черговість руху за азимутом, обхід перешкод, пошук об’єкта.

Вивчення рельєфу на місцевості та орієнтування за ним.

Нанесення на мапу контрольних пунктів.

Естафети з елементами орієнтування.

Ігри та змагання на точне визначення відстаней.

Найпростіші змагання на точність визначення азимуту.

Орієнтування на розміченій дистанції.

Участь в одноденному туристичному поході класу з елементами рекреаційного туризму.

Спеціальна тактична підготовка

Особливості дій орієнтувальника в орієнтуванні на розміченій дистанції.

Вибір простого шляху орієнтування.

Найкоротші шляхи, зрізки.

Дії орієнтувальника на різних етапах змагань

Учень виконує:

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки;

стрибки у висоту та довжину з розбігу;

стартування, біг на дистанції, фінішування;

рівномірний біг до 1200 м;

біг по пересіченій місцевості до 1200 м, без врахування часу;

вправи на рівновагу;

вправи на перекладині.

Учениця виконує:

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки;

стрибки у висоту та довжину з розбігу;

стартування, біг на дистанції, фінішування;

рівномірний біг до 900 м;

біг по пересіченій місцевості до 900 м, без врахування часу;

вправи на рівновагу;

вправи на перекладині.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є рельєф та дистанцію на мапі;

в и з н а ч а є довжини прямих і кривих ліній на мапі за допомогою лінійки;

н а з и в а є топографічні умовні знаки місцевих предметів.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: суть орієнтування на місцевості; вправи на відновлення орієнтації;

в и з н а ч а є: на мапі власне місцезнаходження (методом колового візування за об’єктами місцевості, за сонцем, за компасом; залежно від умов місцевості; співставлення мапи з місцевістю); відстані на мапі та на місцевості (кроками, за часом бігу або ходьби, «на око»); залежно від рельєфу, рослинності, стомлення орієнтувальника; контроль відстані;

в и к о н у є: нанесення на мапу контрольних пунктів; орієнтування на розміченій дистанції;

п р и й м а є у ч а с т ь: в естафетах з елементами орієнтування; іграх та змаганнях на точне визначення відстаней; найпростіших змаганнях на точність визначення азимуту;

одноденному туристичному поході класу з елементами рекреаційного туризму.

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: особливості дій орієнтувальника в орієнтуванні на розміченій дистанції; дії орієнтувальника на різних етапах змагань;

в и к о н у є: вибір простого шляху орієнтування; вихід на найкоротші шляхи, зрізки

3 рік вивчення

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Теоретичні відомості

Актуальні питання розвитку спортивного орієнтування в світі та Україні.

Види змагань зі спортивного орієнтування.

Основи організації та проведення змагань.

Вибір району змагань та дистанції.

Суддівство змагань з орієнтування.

Правила безпеки життєдіяльності під час занять зі спортивного орієнтування

Учень, учениця:

дає х а р а к т е р и с т и к у актуальним питанням розвитку спортивного орієнтування в світі та Україні;

н а з и в а є види змагань зі спортивного орієнтування;

в и к о н у є: організацію та проведення змагань; вибір району змагань та дистанції; суддівство змагань з орієнтування;

д о т р и м у є т ь с я правил безпеки життєдіяльності під час занять спортивним орієнтуванням

Спеціальна підготовка

Спеціальна фізична підготовка

Спеціальні бігові вправи; стрибкові вправи: багатоскоки,

стрибки у висоту та довжину з розбігу.

Стартування, біг на дистанції, фінішування.

Рівномірний біг до 1500 м (хл.), до 1000 м (дівч.).

Біг по пересіченій місцевості до 1500 м (хл.), до 1000 м (дівч.), без врахування часу.

Вправи на рівновагу.

Вправи на перекладині

Спеціальна топографічна підготовка для занять у класі

Підготовка спорядження до змагань.

Викреслювання умовних топографічних знаків.

Написання топографічних диктантів.

Складання спортивних мап та основи планування навчальних дистанцій.

Спеціальна топографічна підготовка для занять на місцевості

Орієнтування за вибором.

Визначення найкращого варіанту руху вибраних маршрутів.

Участь в одноденному туристичному поході класу з елементами рекреаційного туризму.

Спеціальна тактична підготовка

Особливості дій орієнтувальника в орієнтуванні за вибором.

Використання правильних технічних прийомів відповідно до умов, що склалися на дистанції.

Дії орієнтувальника на різних етапах змагань

Учень в и к о н у є:

спеціальні бігові вправи;

стрибкові вправи: багатоскоки,

стрибки у висоту та довжину з розбігу;

стартування, біг на дистанції, фінішування;

рівномірний біг до 1500 м;

біг по пересіченій місцевості до 1500 м, без врахування часу;

вправи на рівновагу;

вправи на перекладині.

Учениця в и к о н у є:

спеціальні бігові вправи, стрибкові вправи: багатоскоки;

стрибки у висоту та довжину з розбігу;

стартування, біг на дистанції, фінішування;

рівномірний біг до 1000 м;

біг по пересіченій місцевості до 1000 м, без врахування часу;

вправи на рівновагу;

вправи на перекладині.

Учень, учениця:

в и к о н у є: підготовку спорядження до змагань; викреслювання умовних топографічних знаків; написання топографічних диктантів; складання спортивних мап та планування навчальних дистанцій (нанесення на мапу місця старту, фінішу, контрольних пунктів та орієнтирів);

Учень, учениця:

в и к о н у є орієнтування за вибором;

в и з н а ч а є найкращі варіанту руху вибраних маршрутів (з урахуванням дій суперників, наявності лінійних орієнтирів, характеру рослинності, рельєфу, стану і характеру ґрунту, погодних умов);

п р и й м а є участь в одноденному туристичному поході класу з елементами рекреаційного туризму;

Учень, учениця:

х а р а к т е р и з у є: особливості дій орієнтувальника в орієнтуванні за вибором; дії орієнтувальника на різних етапах змагань;

в о л о д і є: правильними технічними прийомами відповідно до умов, що склалися на дистанції