Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма ОЕТ ГТ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.02 Кб
Скачать

Тема 9. Держава та її економічні функції в ринковій економці.

Лекції - 2 год.

Семінари - 2 год.

Самостійна робота – 4 год

План лекції та семінару:

 1. Причини і необхідність державного втручання в економіку

 2. Економічні функції держави.

 3. Форми і методи державного регулювання економіки.

Реферати:

 1. Державний сектор економіки й державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій держави.

 2. Сучасні методи та інструменти економічної політики.

 3. Національні пріоритети економічної політики України.

Питання для самостійної роботи студентів:

  1. Основні недоліки ринкового саморегулювання та напрями їх подолання в економічній системі.

  2. Чим викликана еволюція теорії і практики регулювання національної економіки?

  3. Індикативне планування економічного розвитку.

  4. Економічні межі державного втручання в систему регулювання ринкових зв’язків.

Питання для обговорення:

 1. 1.Чи може держава займатись підприємницькою діяльністю? Якщо так, то з якою метою вона це робить та наведіть приклади.

 2. Держава визначає обсяг пропозиції суспільних благ, установлює на них розмір податків. Підприємства, які здійснюють державне замовлення з виробництва суспільних товарів, можуть неефективно використовувати ресурси, завищувати витрати, домовлятися між собою щодо встановлення монопольних цін. Яких заходів можна вжити проти цих «псевдоринкових» явищ?

 3. Як відомо, в умовах ринкової економіки на рівень цін впливає співвідношення попиту і пропозиції. Проте в деяких країнах (наприклад, у США) держава підтримує ціни на певну продукцію за допомогою дотацій. У яких галузях виробництва це відбувається? Чим можна пояснити такі відхилення від правил ринкової економіки?

 4. Об'єктом особливої уваги держави в умовах ринку є підприємства малого бізнесу: індивідуальні, сімейні, групові. Можливо, краще підтримати одну-дві великі фірми з виробництва певного товару, з вищим рівнем механізації і високою якістю продукції? Чим можна пояснити державну політику підтримки малого бізнесу?

 5. Про які функції держави йдеться у наведених ситуаціях:

а) підтримання високого рівня зайнятості та цінової рівноваги, стимулювання економічного зростання; б) забезпечення правової бази для учасників ринку і розроблення єдиних «правил гри»; в) досягнення справедливого розподілу доходу в суспільстві та ефективного розміщення ресурсів?

 1. Державна власність в умовах ринкової економіки становить велику частку в економіці. Як показує досвід західних країн, втручання держави в економіку може бути ефективним і сприяти реалізації важливих економічних і соціальних завдань. В Україні політика спрямована на зменшення державної власності. Яка ваша думка щодо цього?

 2. Державний сектор економіки в розвинених країнах спрямований на відтворення суспільних благ (дороги, парки, бібліотеки, освіта, медичне обслуговування тощо), які доступні всім членам суспільства і не потребують безпосередньої оплати. У нашій країні поширена думка, що реалізація названих суспільних благ може бути ефективною тільки на платній основі. Яка ваша позиція щодо цього?