Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма ОЕТ ГТ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
257.02 Кб
Скачать

Тема 7. Капітал підприємства та витрати виробництва.

Лекції - 4 год.

Семінари - 4 год.

Самостійна робота – 4 год

План лекції та семінару:

 1. Капітал як економічна категорія товарного виробництва.

1.1. Загальна формула руху капіталу.

  1. Суть і фактори нагромадження.

  2. Кругооборот і оборот капіталу.

 1. Суть та види витрат виробництва.

 2. Валовий дохід, прибуток і ціна виробництва.

Реферати:

 1. Економічна роль прибутку в ринковій економіці.

 2. Зношення основного капіталу та його види.

 3. Нагромадження капіталу і еволюція відносин власності.

 4. Собівартість та її структура

Питання для самостійної роботи студентів:

 1. Теорії капіталу та їх сучасне трактування.

 2. Концепції витрат виробництва.

 3. У чому полягає сутність прибутку та які основні форми прибутку?

 4. Яку економічну роль відіграє прибуток?

 5. Чим викликана необхідність поділу капіталу на основний і оборотний та постійний і змінний капітал?

 6. Теорії амортизації.

 7. Час обороту капіталу та його складові елементи

Питання для обговорення:

 1. Виробники мають бути зацікавлені в подовженні терміну використання основних фондів, тобто у забезпеченні гальмування фізичного зношування і зменшенні витрат від нього. Проте сьогодні здійснюється державна програма прискореної амортизації. Поясніть, чим це зумовлено.

 2. На різних виробництвах з однаковим рівнем кваліфікації працівників і технічного оснащення тривалість робочого періоду в одному випадку вимірюється годинами, в другому — днями, в третьому — роками. Чим визначається тривалість робочого періоду?

Тема 8. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки.

Лекції - 4 год.

Семінари - 4 год.

Самостійна робота – 4 год

План лекції та семінару:

 1. Суть та особливості аграрних відносин.

 2. Форми виробничої діяльності в сільському господарстві.

 3. Земельна рента. Ціна землі.

 4. Ціноутворення в аграрному секторі економіки. Аграрна біржа

Реферати:

 1. Фермерські господарства та їх роль в суспільстві.

 2. Сучасна аграрна політика в Україні.

 3. Державна підтримка сільськогосподарського виробництва.

Питання для самостійної роботи студентів:

 1. Форми власності на землю і форми господарювання в сільському господарстві.

 2. Розподіл і використання рентного доходу.

 3. Сучасні проблеми реформування та піднесення сільськогосподарського виробництва в Україні.

 4. Державна політика регулювання сільськогосподарського виробництва.

 5. Агробізнес.

 6. Роль приватної власності на землю в розвитку сільського господарства: позитивні і негативні аспекти.

Питання для обговорення:

 1. Дехто вважає, що у сільському господарстві існують сприятливі умови для формування ринкових відносин. Існує і протилежна думка: сільське господарство не може повністю розвиватися за законами ринкової економіки. Чому? Якою має бути поведінка держави щодо сільськогосподарських підприємств?

 2. Як відомо, за ринкової економіки втручання держави у цінову політику обмежене. Проте в сільському господарстві існує проблема дотримання паритету цін. Чим це можна пояснити?

 3. У підручниках із політекономії існування абсолютної ренти пояснювали наявністю в сільському господарстві низької органічної будови капіталу. У сільському господарстві сучасних розвинених країн органічна будова капіталу внаслідок технічного прогресу зросла і є не нижчою, ніж в інших галузях виробництва, проте в цих країнах досі існує абсолютна рента. Чим це можна пояснити?

 4. Виберіть окремо умови, які лежать в основі утворення першої та другої диференціальної ренти:

а) природна родючість ґрунту; б) кількість і ефективність засобів виробництва в) склад і породність худоби; г) кліматичні умови; д) рельєф місцевості; є) віддаленість від ринку; є) рівень агротехніки; ж) впровадження досягнень агробіологічних наук; з) рівень кваліфікації працівників господарства; и) розвиток меліорації створення іригаційних споруд.