Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
группир Изосимова Ира(1).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
653.31 Кб
Скачать

Розділ 2

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1. Методи дослідження

1. Аналіз і узагальнення літературних джерел.

2. Педагогічні методи дослідження.

3. Методи математичної статистики.

2.1.1. Методи вивчення й аналізу літературних джерел

Теоретичний аналіз й узагальнення спеціальної літератури здійснювався з метою вивчення стану досліджуваної проблеми за даними використаних джерел, визначення її актуальності, а також постановки мети і завдань дослідження.

Вивчені питання анатомо-фізіологічних особливостей підлітків 15-17 років, а також охарактеризовані основні фізичні якості людини. Особлива увага приділена засобам та методам вдосконалення фізичних якостей.

Всього вивчено 60 джерел спеціальної літератури.

2.1.2. Педагогічні методи дослідження

2.1.2.1. Метод тестування

У відповідності до даних В.І. Ляха [35] поняття «фізична підготовленість» об’єднує кілька видів рухових здібностей, що не дозволяє визначати її рівень за одним уніфікованим критерієм. Тому для визначення рівня фізичної підготовленості використані різні тести:

1 тест – вправа для визначення показників розвитку координаційних здібностей до оцінки і регуляції просторово-часових та динамічних параметрів рухів (спритність). Човниковий біг 3*10 метрів з оббіганням набивних м’ячів.

Обладнання. Доріжка довжиною 10 метрів, обмежена двома паралельними лініями; за кожною лінією – 2 півкола радіусом 50 см з центром на лінії; 2 набивних м’ячі, кожний масою 2 кг; секундомір.

Проведення тесту. За командою «На старт!» учень стає в положення високого старту за стартовою лінією з будь-якого боку від набивного м’яча. За командою «Марш!» пробігає перші 10 метрів, оббігає зі зручного боку набивний м’яч, що знаходиться у півколі. Повертається назад, знову оббігає набивний м’яч, що знаходиться у другому півколі. Пробігає втретє 10 м і фінішує.

Результат. Час подолання човникової дистанції, визначений з точністю до 0,1 с.

2 тест – вправа для визначення показників максимальної сили. Станова динамометрія (м’язи тулуба).

Обладнання. Металева платформа та динамометр.

Проведення тесту. Досліджуваний стає на металеву платформу так, щоб гачок був між його ногами, посередині площі опори. На гачок кріпиться система: динамометр – ланцюг – металева трубка. Трубка по висоті має бути на рівні колін досліджуваного, який, узявшись за неї хватом зверху, розтягує динамометр, не згинаючи ноги у колінах.

Результат. Показником тестування є визначення сили м’язової групи у кілограмах.

3 тест – вправа для визначення показників контролю швидкісної сили. Стрибок угору з місця без маху рук.

Обладнання. Платформа розміром 1*1 м; на стіні закріплена лінійка;

Проведення тесту. Учень стоячи обличчям до стіни, руки вгору, максимально сильно вистрибує в гору, пальцями торкаючись лінійки у найвищому положенні.

Результат. Результат фіксує викладач (тренер) з точністю до 1 см.

4 тест – вправа для визначення показників контролю силової витривалості. Піднімання прямих ніг у висі.

Обладнання. Гімнастична стінка.

Проведення тесту. Учасник тестування набуває вихідного положення вис на гімнастичній стінці хватом рук на ширині плечей. Тест може виконуватися і на іншому снаряді, на котрому спина і ноги не можуть відхилитися назад. Учень піднімає прямі зімкнуті ноги до горизонталі і знову опускає їх. Ритм рухів він визначає сам.

Результат. Максимальна кількість разів правильно виконаного піднімання ніг.

5 тест – вправа для визначення показників контролю швидкості в цілісних рухових діях. Біг 30 метрів з ходу.

Обладнання. Обладнана стартом і фінішем дистанція 30 метрів; секундомір.

Проведення тесту. Учасник тестування робить розбіг до 10 метрів. На максимальній швидкості перетинає стартову лінію і долає дистанцію 30 метрів.

Результат. Час, зафіксований з точністю до 0,1 с.

6 тест – вправа для визначення показників контролю гнучкості хребта і тазостегнових суглобів. Нахил тулуба вперед.

Обладнання. Оцінка гнучкості здійснюється за допомогою міліметрової лінійки.

Проведення тесту. Досліджуваний стає на гімнастичну лаву і, не згинаючи ніг, нахиляється вперед, намагаючись кінчиками середніх пальців якомога, нижче опустити горизонтальну планку, яка закріплена на вертикальній лінійці.

Результат. Вимірюють відстань від поверхні лави, на якій стоїть спортсмен, до місця торкання. Якщо людина не може нахилитися так, щоб пальці рук опустилися нижче опори, то визначають відстань від неї до кінчиків середніх пальців і цей показник позначають знаком "мінус".

7 тест – вправа для визначення показників контролю аеробної витривалості. Гарвардський степ-тест.

Обладнання. Гімнастична лава; механічний метроном; секундомір.

Проведення тесту. У Гарвардському степ-тесті фізичне навантаження задається у вигляді сходжень на сходинку. Темп сходження постійний і дорівнює 30 циклам за одну хвилину.

Після виконання тесту досліджуваний сідає на стілець. Першу хвилину учасник спокійно відпочиває у зручній позі. Потім протягом перших 30 секунд 2-, 3-, 4-ї хвилин відновлення підраховується і записується частота серцевих скорочень.

Результат. t*100

ІГСТ=-------------------------

(f1+f2+f3)*2

де t – час сходження, с; f1, f2, f3 – ЧСС на 2-, 3-, 4-й хвилинах відновлення. Величина 100 необхідна для відображення ІГСТ у цілих числах.