Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
группир Изосимова Ира(1).doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
653.31 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

ННІ фізичної культури, спорту та здоров’я

Кафедра спортивних дисциплін

      1. Ізосімова Ірина

Динаміка рівня фізичної підготовленості юних пауерліфтерів у процесі цілорічного тренування

Дипломна робота

зі спеціальності 7.010201 – фізичне виховання

Науковий керівник:

к.б.н., доцент кафедри спортивних дисциплін Каленіченко О.В.

      1. Черкаси – 2013

Зміст

Вступ………………………………………………………………………..……..3

Розділ 1. Огляд літератури………………………………………………….........5

1.1. Анатомо-фізіологічні особливості підлітків 15-17 років …..………..........5

1.2. Педагогічний контроль за фізичною підготовленістю юнаків……..........10

1.3. Фізична підготовка - як складова частина процесу фізичного

виховання ……………………………………………..………………….……...12

1.3.1 Фізична якість сила і методи її розвитку………………………………...16

1.3.2. Фізична якість швидкість і методи її розвитку…………………………23

1.3.3. Фізична якість витривалість і методика її розвитку……………………26

1.3.4. Фізична якість спритність і методи її розвитку…………………………29

1.3.5. Фізична якість гнучкість і методи її розвитку…………………………..30

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження……………….…………….......35

2.1. Методи дослідження …………………………..……...............................35

2.1.1. Методи вивчення й аналізу літературних джерел...................................35

2.1.2. Педагогічні методи дослідження……………......................................35

2.1.2.1. Метод тестування……………………………………………………..35

2.1.3. Методи математичної статистики………………………………………38

2.2. Організація дослідження………………………………………………….39

Розділ 3. Дотримання вимог охорони праці…………………………………...41

3.1. Загальні положення…………………………………………………………41

3.2. Вимоги безпеки перед початком занять…………………………………...43

3.3. Вимоги безпеки під час проведення занять……………………………….43

3.4. Вимоги безпеки після закінчення занять……………………………….…49

3.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях…………………………………....50

Розділ 4. Результати дослідження та їх обговорення…………….……………51

Висновки……………………………………………………………..…………..58

Список використаних джерел…………………………………………………..59

Додатки………………………………………………………………………….65

Вступ

Досягнення високих результатів у спорті завжди пов'язане з пошуком шляхів підвищення ефективності тренувального процесу. Цій проблемі присвячено багато ґрунтовних досліджень [9, 37, 45]. Отримано значний експериментальний матеріал, який розкриває підґрунтя спортивного тренування взагалі та особливості методики підготовки в окремих видах спорту зокрема [41, 59].

Пауерліфтинг (силове триборство) відносно молодий вид спорту в Україні і останнім часом набуває все більшої популярності. Однак літературних даних відносно особливостей підготовки у цьому виді спорту до тепер накопичено недостатньо, наявні лише окремі відомості з цього питання [14, 57, 60].

Тренувальна і змагальна діяльність спортсмена, який займається пауерліфтингом, пов'язана з проявом максимальної сили. Розвиток рухових якостей у спортсменів і, зокрема, м'язової сили, вивчався багатьма відомими фахівцями [9, 18, 37]. Разом з тим досі залишаються спірними питання, щодо методики тренування та використання у тренувальному процесі навантажень із спрямованістю на розвиток основних фізичних якостей, таких як, наприклад, біг (для розвитку витривалості), рухливі ігри (для розвитку спритності), гімнастика (для розвитку гнучкості) і т.д. Також мало дослідженим є фізична підготовленість юних пауерліфтерів та її динаміка протягом річного циклу тренувань. Такі дослідження, на нашу думку, розкриють певні особливості тренувального процесу пауерліфтерів та дадуть можливість визначити нормативні величини рівня розвитку фізичних якостей у різні періоди тренувань юних пауерліфтерів.

Метою даної роботи є визначення рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-пауерліфтерів у процесі цілорічного тренування.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу літературних джерел вивчити анатомо-фізіологічні особливості підлітків 15-17 років.

2. Охарактеризувати фізичні якості та особливості їхнього розвитку.

3. Дослідити рівень розвитку фізичних якостей у юнаків-пауерліфтерів 15-17 років у різні періоди річного циклу тренувань.

4. Провести порівняльний аналіз розвитку основних фізичних якостей у юних пауерліфтерів у різні періоди річного циклу тренувань.

Об'єкт дослідження – фізична підготовленість юних пауерліфтерів.

Предмет дослідження – вплив спортивного тренування на рівень фізичної підготовленості юних пауерліфтерів у процесі цілорічного тренування.

Практичне значення: знання про особливості розвитку фізичних якостей у юнаків-пауерліфтерів 15-17 років необхідні для теорії та методики фізичного виховання та спорту. Їх можна вдало використовувати в практичній діяльності тренерів з пауерліфтингу.

Структура та обсяг роботи. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків, загальним обсягом 65 сторінок.