Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ семінари.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Тема 10: Методичні основи екологічної освіти. Зміст педагогічного процесу формування екологічної свідомості особистості. Принципи і методи екологічної психопедагогіки.

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті( 15 балів)

КОЖНОМУ ПО 1 ПИТАННЮ

План

1. Екологічна психопедагогіка. Зміст екологічної освіти в сфері формування екологічних уявлень особистості.

2. Зміст екологічної освіти в сфері формування відношення особистості до світу природи.

3. Зміст екологічної освіти в сфері формування стратегій і технологій взаємодії зі світом природи.

4. Основний методологічний принцип екологічної психопедагогіки: • Основний методологічний принцип і онтогенез екологічної свідомості;

• Основний методологічний принцип і механізми формування відношення до природи.

5. Методологічні принципи екологічної психопедагогіки:

Принципи організації стимулів (принцип комплексної стимульної взаємодії, принцип орієнтації на актуалізуючий потенціал стимулів, принцип орієнтації на сензитивність до стимулів)

Принципи організації екологічної діяльності (принцип гетерогенності екологічної діяльності, принцип формуючої спрямованості екологічної діяльності, принцип індивідуальної адекватної екологічної діяльності , принцип гетерогенності природних об’єктів)

6. Методичні принципи і методи екологічної психопедагогіки:

Методи формування підструктури екологічних уявлень (за принципом формування образів думок) – метод екологічної лабіалізації, метод екологічних асоціацій, метод художньої репрезентації природних об’єктів.

Методи формування суб’єктивного відношення до природи (за принципом субє’ктифікації природних об’єктів) – метод екологічної ідентифікації, метод екологічної емпатії, метод екологічної рефлексії.

Методи формування стратегій і технологій взаємодій зі світом природи (за принципом коактивності ) - метод екологічної експектації (очікування), метод ритуалізації екологічної діяльності (обрядовий), метод екологічної турботи.

7. Етапи формування екологічної особистості.

За аналогією вправ, що подані у літературі №2,3,підберіть вправи для проведення ЕПТ ( 1 – а вправа – 1 бал)Проведіть її у групі (5 балів)

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення: ( 10 балів)

Головні поняття: екологічна психопедагогіка, принцип комплексної

стимульної взаємодії, принцип орієнтації на актуалізуючий потенціал стимулів, принцип орієнтації на сензитивність до стимулів, принцип гетерогенності екологічної діяльності, принцип формуючої спрямованості екологічної діяльності, принцип індивідуальної адекватної екологічної діяльності, принцип гетерогенності природних об'єктів), метод екологічної лабілізації, метод екологічних асоціацій, метод художньої репрезентації природних об'єктів, метод екологічної ідентифікації, метод екологічної емпатії, метод екологічної рефлексії, метод екологічної експектації(очікування), метод ритуалізації екологічної діяльності(обрядовий), метод екологічної турботи.

Контрольні запитання:

Дайте усні відповіді на запитання :

 1. На що спрямована екологічна освіта в сфері формування екологічних уявлень?

 2. Формування якої модальності відношення до природи має найбільше педагогічне значення ?

 3. В чому полягає зміст екологічної освіти в сфері формування стратегій і технологій екологічної діяльності?

 4. Як реалізується основний методологічний принцип екологічної психопедагогіки при формуванні екологічної свідомості школярів різного віку?

 5. Наведіть приклади педагогічних ситуацій , які демонструють використання методів формування екологічних уявлень.

 6. Наведіть приклади педагогічних ситуацій , які демонструють використання методів формування суб'єктивного відношення до природи.

 7. Наведіть приклади педагогічних ситуацій , які демонструють використання методів формування стратегій і технологій взаємодії з природою.

 8. Скільки етапів і яких проходить процес формування екологічної свідомості особистості?

Головна і додаткова література:

 1. « Екологічний вісник»//Науково - популярне періодичне видання. - К. : « ВЕЛ». -№№ за 2002- 2012рр.

 2. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.1.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 3. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.2.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 4. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство « Феникс». - 1997.- 480с.

 5. Крисаченко В. С, Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: « Знання України».- 2002.- 598с.

 6. Льовочкіна А.М. Екологічна психологія у постчорнобильську епоху: Навч.посібник. – К., 2003.- 175с.

 7. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. – М. : Логос, 2001. – 376 с.

 8. Скребец В. А. Экологическая психология : Уч. пособие. - К.: МАУП. - 1998. - 144с.

 9. Толстоухов А. В., Хилько М. І. Екобезпечний розвиток : пошук стратегем.- К.: « Знання України». - 2001. - 333с.

 10. Шмалєй С. В. Екологічна особистість. Монографія. - К.: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232с.

СЕМІНАРИ 5-9 ЕПТ