Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ семінари.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Тема 1: Екологічна криза як криза екологічної свідомості

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

1. Екологічна криза як наслідок антропоцентричної екологічної свідомості:

 • Парадигма « людської винятковості» (c.р.)(ЛІТ.№2-7 )

 • Сутність антропоцентричної екологічної свідомості

 • Прояви антропоцентричної екологічної свідомості

2. Екоцентричний тип екологічної свідомості:

 • Нова « інвайронментальна парадигма» ( с. р.)(ЛІТ.№2-7 )

 • Сутність екоцентричної екологічної свідомості

 • Прояви екоцентричної екологічної свідомості

3. Психолого - педагогічний потенціал взаємодії особистості зі світом природи:

Психофізіологічна функція

Психотерапевтична функція

Пізнавальна функція

Естетична функція

Реабілітаційна функція

Функція спілкування

Функція самореалізації особистості

Задоволення потреб в компетентності

4. Міждисциплінарний характер основ екологічної освіти:

 • Мета і завдання екологічної освіти

 • Універсальність екологічної освіти

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення(3 бали)

Головні поняття: екологія, екологічна свідомість, екологічна криза, антропоцентрична екологічна свідомість, екоцентрична екологічна свідомість, « екологічний дефіцит», екологічно грамотна особистість, екологічно бережлива особистість, екологічна освіта

Дайте письмові відповіді на запитання і виконайте завдання(5 балів)

 1. Чи лише технологічним процесом викликана сучасна екологічна криза?

 2. Що необхідно сформувати у особистості для подолання екологічної кризи?

 3. За яких умов екологічна освіта стає фактором загального формування і розвитку особистості?

 4. Які функції може виконувати взаємодія людини з природою?

 5. Яка частка внеску у вирішення екологічних проблем спеціалістів з охорони оточуючого середовища і спеціальної системи екологічної освіти?

 6. Який підхід до змісту і форм загальної екологічної освіти може сприяти формуванню екологічно грамотної особистості?

 7. Які аспекти світогляду характерні для парадигми « людської винятковості і в яких постулатах вони виражаються»?

 8. .Змоделюйте можливі варіанти вирішення екологічних проблем « екологічного дефіциту».

 9. Чи відповідає ідея «далекоглядного прагматизму» в області охорони природи основним постулатам нової «інвайронментальної парадигми»?

 10. Заповніть таблицю (3 бали):

Характеристика

Антропоцентричний тип екологічної свідомості

Екоцентричний тип екологічної свідомості

Місце людини у картині світу

Мета взаємодії людини з природою

Характер сприймання природних об'єктів

Чи поширюються етичні норми і правила людини на взаємодію людини зі світом природи

Яким уявляється подальший розвиток людини і природи

Чим продиктована

природоохоронна діяльність

Головна і додаткова література:

 1. « Екологічний вісник»//Науково - популярне періодичне видання. - К. : « ВЕЛ». -№№ за 2002- 2012рр.

 2. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.1.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 3. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.2.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 4. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство « Феникс». - 1997.- 480с.

 5. Крисаченко В. С, Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: « Знання України».- 2002.- 598с.

 6. Льовочкіна А.М. Екологічна психологія у постчорнобильську епоху: Навч.посібник. – К., 2003.- 175с.

 7. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. – М. : Логос, 2001. – 376 с.

 8. Скребец В. А. Экологическая психология : Уч. пособие. - К.: МАУП. - 1998. - 144с.

 9. Толстоухов А. В., Хилько М. І. Екобезпечний розвиток : пошук стратегем.- К.: « Знання України». - 2001. - 333с.

 10. Шмалєй С. В. Екологічна особистість. Монографія. - К.: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232с.

Семінар № 1