Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ семінари.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Тема 6: Механізми формування суб'єктивного відношення до природи

по практичному каналу.

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

 1. Роль характеру діяльності з природними об'єктами у формуванні суб'єктивного відношення:

 • Чотири основних типи діяльності з природним об'єктом..

 1. « Відповіді» природного об'єкта як психологічні релізери практичного каналу:

 • Сутність «відповідей» природного об'єкта як психологічних релізерів;

 • Типи «відповідей» як психологічних релізерів практичного каналу.

 1. Механізми обробки психологічних релізерів практичного каналу:

 1. Рефлексія, совість, раціоналізація.

 2. Результат дії механізмів практичного каналу ( схильність особистості до практичної взаємодії з природними об'єктами та інтенсифікація дії інших каналів).

Створіть тестові завдання до теми(5варіатів питань і 4-5 варіантів відповідей) (15 балів)

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення: (5балів)

Головні поняття: «відповіді» природних об'єктів ( антропоморфна, поведінкова,

морфологічна, фізіологічна, геофізична (механічна)); рефлексія, совість, раціоналізація, інверсована атрибуція відповідальності.

Дайте усні відповіді на запитання:

 1. У чому полягає різниця між прагматичною і непрагматичною діяльністю, яка спрямована на природні об'єкти?

 2. В яких випадках використання природних об'єктів може послужити формуванню до них суб'єктивного відношення непрагматичної модальності?

 3. Чи можуть самі тварини прагнути до спілкування з людиною? Наведіть приклад,

 4. Наведіть приклади різних типів «відповідей» природних об'єктів на активність людини.

 5. В яких випадках взаємодії з природним об'єктом проявляється такий механізм регуляції особистістю своєї поведінки, як совість?

 6. Чому практичний канал формування суб'єктивного відношення до природи має особливе педагогічне значення?

 7. Якого типу діяльність, що спрямована на природні об'єкти, в більшій мірі характерна для Вас?

Семінар № 3

Тема7 : Розвиток суспільної екологічної свідомості в процесі соціогенезу+ онтогенез

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

1 .Екологічна свідомість в архаїчну і античну епохи ( с. р.) ЛІТ.№,2,3,4,6,)

2. Екологічна свідомість в середньовіччя і Новий час ( с. р.)ЛІТ.№,2,3,4,6,)

З.Нова екологічна свідомість( с. р.)ЛІТ.№2,3,4,6,)

ЯК ПОВІДОМЛЕННЯ, та записати у зошит

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначення: (5 балів)

Головні поняття: психологічне протиставлення - включення; прагматичний -непрагиатичний характер взаємодії; об'єктне - суб'єктне сприйняття природи; атропоцентрична тенденція, альтернативна екоцентрична тенденція; архаїчна свідомість, антична свідомість, християнство, картезіанство; інвайронментальний консерватизм, російський космізм, вчення про ноосферу, екологізм, екосистемний холізм, моральне співтовариство, екологічна етика,), універсальна етика, біоцентризм

Дайте усні відповіді на запитання:

 1. Чому архаїчна екологічна свідомість розглядається більшістю дослідників як « природна» екологічна свідомість?

 2. В чому помічається подібність і відмінність між архаїчною і екоцентричною екологічною свідомістю?

 3. Які умови соціального розвитку суспільства привели до подібного відношення до природи у християнській релігії та картезіанській науці?

 4. Які об'єктивні передумови привели до виникнення інвайронменталізму саме в США?

 5. Доведіть подібність і відмінність між російським космізмом і різними течіями інвайронменталізму.

 6. За яких причин антропоцентричний тип екологічної свідомості донині продовжує домінувати в суспільстві?

 7. Які із наукових та філософських течій, які досліджують взаємодію людини з природою, могли б , на Вашу думку, бути ефективною основою екологічної освіти ?

Семінар № 3