Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ семінари.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
208.9 Кб
Скачать

Тема 3: Суб'єктивне відношення до природи як предмет психологічного

Дослідження

Підготуйте усні відповіді( 2бали ) за планом семінарського заняття, питання с.р.законспектуйте у робочому зошиті(3 бали)

План

 1. Сутність суб'єктивного відношення до об'єктів і явищ світу (с. р.)(3бали)).ЛІТ.№2,3,4,6,10) усно

 2. Параметри суб'єктивного відношення до природи: письмово

 • Базові параметри суб'єктивного відношення до природи;

 • Параметри другого порядку суб'єктивного відношення до природи;

 • Параметри сталості і модальності суб'єктивного відношення до природи.

 1. Модальність і інтенсивність суб'єктивного відношення до природи. усно

 2. Типологія суб'єктивного відношення до природи ( реферат). ЛІТ.№,4,6,)

 3. Психологічна характеристика типів суб'єктивного відношення до природи.( реферат). ЛІТ. №,2,3,4,6,) 4-5 як один реферат

Доповніть термінологічний словник головними поняттями до теми і дайте їм визначенн(5 балів)

Головні поняття: суб'єктивне відношення , суб'єктивне відображення, суб'єктивна позиція, суб'єктивний простір, об'єктивний простір, особистісний простір, особистісна установка, вчинок, модальність відношення, інтенсивність відношення; прагматична, непрагматична, об'єктна, суб'єктна модальність; ПА ( перцептивно –афективний ) , К( когнітивний ), ПР( практичний ),ВЧ( вчинковий ) компоненти інтенсивності; базові і другорядні параметри відношення до природи: (параметр модальності, інтенсивності, сталості , широти, усвідомлення, емоційності, узагальнення, домінантності, когерентності, принциповості, свідомого ставлення до природи).

Обдумайте усні відповіді на запитання(Кожна правильна відповідь 1 бал)

 1. Сформулюйте значення понять «особистісний зміст», «установка»,«суб'єктивне відношення».

 2. Наведіть приклади, які ілюструють взаємозв’язок Вашого суб'єктивного відношення до кого-небудь(до чого-небудь) і відповідних до цього відношення вчинків.

 3. Продемонструйте на прикладах різницю між параметрами «усвідомленого» і «свідомого ставлення до природи».

 4. Покажіть різницю між ПА компонентом інтенсивності відношення до природи і таким його параметром як «емоційність».

 5. Дайте психологічну характеристику ПАСН, ПАОН, КОН, КОП, ПрСН, ПрОН, ПрСП, ВчОН, ВчОП, , ВчСН типам відношення до природи, наведіть приклади соціально-професійних груп, яким вони характерні.

 6. Назвіть природні об'єкти, до яких у Вас сформувалось суб'єктивне відношення об'єктно-прагматичної модальності, об'єктно-непрагматичної модальності, суб'єктно-прагматичної модальності, суб'єктно-непрагматичної модальності.

 7. Опишіть Ваше суб’єктивне відношення до природи в цілому, використовуючи всю систему параметрів (базових і другорядних).

 8. Який тип суб'єктивного відношення до природи в цілому характерний вам особисто?

Головна і додаткова література:

 1. « Екологічний вісник»//Науково - популярне періодичне видання. - К. : « ВЕЛ». -№№ за 2002- 2012рр.

 2. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.1.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 3. Дерій Н.О. Конспекти лекцій з екологічної психології , ч.2.: Навч. пос. - Черкаси: ЧНУ, 2010. - с.

 4. Дерябо С. Д., Ясвин В. А. Экологическая педагогика и психология. Ростов-на-Дону: Издательство « Феникс». - 1997.- 480с.

 5. Крисаченко В. С, Хилько М. І. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. - К.: « Знання України».- 2002.- 598с.

 6. Льовочкіна А.М. Екологічна психологія у постчорнобильську епоху: Навч.посібник. – К., 2003.- 175с.

 7. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. – М. : Логос, 2001. – 376 с.

 8. Скребец В. А. Экологическая психология : Уч. пособие. - К.: МАУП. - 1998. - 144с.

 9. Толстоухов А. В., Хилько М. І. Екобезпечний розвиток : пошук стратегем.- К.: « Знання України». - 2001. - 333с.

 10. Шмалєй С. В. Екологічна особистість. Монографія. - К.: Бібліотека офіційних документів. - 1999. - 232с.

Семінар № 2